Малки и средни предприятия
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Национална стратегия за малки и средни предприятия (МСП) в България 2021 – 2027 г.
Национална стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027 г. (НСМСП2021-2027) е основния стратегически документ за следващия програмен период, който задава визията относно държавната политика в...
Актуални данни за МСП
Малките и средните предприятия (МСП) представляват 99.8% от всички предприятия, както в България, така и в ЕС. Българските МСП създават 65% от добавената стойност и 75% от работните места в страната, ...
Декларация за МСП и Указания за попълване
Декларацията за МСП се използва най-вече при кандидатстване на предприятията за финансиране по европейските фондове. Моля, запознайте се внимателно с Указанията за нейното попълване...
Европейски награди за насърчаване на предприемачество
Конкурс за инициативи в подкрепа на предприемачеството...
Национална стратегия за насърчаване на МСП в България 2014-2020: Small Business Act
Small Business Act е основният европейски стратегически документ в областта на малките и средните предприятия, а националната стратегия на България в подкрепа на малкия бизнес е изцяло адаптирана към ...
Уебинар на тема: ''Възползване от възможностите за обществени поръчки в Канада: Обучителен курс за европейските компании'', 19 май 2021г.
Покана за участие на МСП в обучителен уебинар за възможностите за обществени поръчки в Канада, който ще се проведе на 19 май 2021г....
4-та годишнина на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между ЕС и Канада – консултация с малките и средни предприятия в ЕС, участващи в търговията с Канада
По повод четвъртата годишнина от временното влизане в сила на ВИТС между ЕС и Канада на 21 септември 2017 г. Съвместният комитет организира през м. септември т.г. събитие, на което да се разгледа как ...
Кръгла маса с малките и средните предприятия за отбелязване на четвъртата годишнина от временното прилагане на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада, 21 септември 2021г
Европейската комисия организира кръгла маса с малките и средните предприятия на 21 септември 2021г. за отбелязване на четвъртата годишнина от временното прилагане на Всеобхватното икономическо и търго...
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката