Актуализация на Регламент № 2271/96 относно защитата срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета страна, и действията, предприети на основание това законодателство или произтичащи от него
 

С оттеглянето на Съединените американски щати от Съвместния всеобхватен план за действие („СВПД“) с Ислямска република Иран, част от американските ограничителни мерки спрямо Ислямската република, чието приложение беше суспендирано, възстановиха своето действие на 6 август 2018г. Очаква се допълнителни санкции да бъдат приведени в действие през ноември 2018 г.

В отговор на възстановените американски ограничителни мерки, които имат извънтериториално действие и чието приложение засяга неблагоприятно европейските икономически оператори, встъпили в търговски отношения с иранския бизнес, бе актуализиран Регламент (ЕО) № 2271/96 на Съвета от 22 ноември 1996 година относно защитата срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета страна, и действията, предприети на основание това законодателство или произтичащи от него („Блокиращия регламент“).

Блокиращият регламент позволява на операторите от ЕС да претендират за обезщетение за вредите, произтичащи от извънтериториалните санкции, попадащи в приложното му поле, от лицата, които ги причиняват, и обезсилва действието в ЕС на чуждестранните съдебни решения, постановени въз основа на тях. С него също така се забранява на лицата от ЕС да спазват тези санкции, освен по изключение с разрешение на Комисията, в случай че неспазването би увредило тежко техните интереси или интересите на Съюза.

Във връзка с гореизложеното Службата по външнополитически инструменти към Комисията създаде официална интернет страница, посветена на Блокиращия регламент, която е налична на следния адрес:

http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/blocking_statute_en.htm.

Страницата се актуализира своевременно и понастоящем съдържа Блокиращия регламент и комплектът документи към него, а именно:

-      Регламент (ЕО) № 2271/96 на Съвета от 22 ноември 1996 година относно защитата срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета страна, и действията, предприети на основание това законодателство или произтичащи от него;

-      Делегиран регламент 2018/1100 за изменение на приложението към Регламент (ЕО) № 2271/96 на Съвета относно защитата срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета страна, и действията, предприети на основание това законодателство или произтичащи от него; (публ. в брой 199 I от 07.08.2018г. на Официален вестник на ЕС, серия “L”);

-      Регламент за изпълнение 2018/1101 на Комисията за определяне на критериите за прилагане на член 5, втора алинея от Регламент (ЕО) № 2271/96 относно защитата срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета страна, и действията, предприети на основание това законодателство или произтичащи от него. (публ. в брой 199 I от 07.08.2018г. на Официален вестник на ЕС, серия “L”);

-      Насоки – Въпроси и отговори: приемане на актуализация на Блокиращия регламент“(публ. в брой 277 I от 07.08.2018г. на Официален вестник на ЕС, серия “С”);

-      Образец на заявление за предоставяне на разрешение съгласно член 5, втора алинея от Регламент (ЕО) № 2271/96 на Съвета относно защитата срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета страна, и действията, предприети на основание това законодателство или произтичащи от него.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката