Актуални данни за МСП
 

Малките и средните предприятия (МСП) представляват 99.8% от всички предприятия, както в България, така и в ЕС. Българските МСП създават 65% от добавената стойност и 75% от работните места в страната, което е с около 10 процентни пункта повече от средното за ЕС. От друга страна средната производителност на българските МСП е все още значително по-ниска от средната за ЕС. Това е и една от причините, поради която подкрепата за повишаване на конкурентоспособността на МСП е ключова за икономическото развитие.

В периода 2014-2018 г. МСП в „нефинансовата бизнес икономика“ генерираха значително увеличение на добавената стойност с 50,7%. Заетостта в МСП нараства умерено, с 8,6%. През последната година добавената стойност, създадена от МСП продължи да нараства със сериозни темпове от 15,0%, докато заетите в МСП се увеличиха само с 1,6%.

По-детайлна статистическа информация във връзка с броя, заетите и добавената стойност, създадена от МСП можете да намерите тук.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg