Австрия
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Виена

Десислава Стоянова

Handelsabteilung der Botschaft Republik Bulgariens
Rechte Wienzeile 13, A-1040, Wien, Österreich
тел.: +43 1 5813226
e-mail: d.stoyanova@mi.government.bg

Емилиян Абаджиев

e-mail:   e.abadjiev@mi.government.bg

 

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Австрия
Богомил Богданов
ул. "Княз Александър І"12
тел.: +359 2 9407759
b.bogdanov@mi.government.bg


I. Икономически отношения между България и Австрия

II. Бизнес компас

 

I. Икономическите отношения между България и Австрия

1. Стокообмен (в млн. евро)

Австрия е един от традиционните и важни търговски и икономически партньори на България.

Година

Стоко

обмен

Ръст

%

Износ

Ръст

%

Внос

Ръст

%

Салдо

2010

962.2

5.5

293.8

28.0

668.4

-2.1

-374.6

2011

1 172.9

21.9

388.2

32.1

784.7

17.4

- 396.5

2012

1 162.6

-0.9

380.4

-2.0

782.2

-0.3

-401.8

2013

1 111.6

-4.4

400.5

5.3

711.1

-9.1

-310.6

2014

1 121.1

0.9

378.9

-5.4

742.2

4.4

-363.3

2015

1 121.7

0.0

411.1

8.6

710.7

-4.4

-299.6

2016

1 181.6

5.3

459.4

11.7

722.1

1.6

-262.6

2017

1 220.6

3.2

491.5

6.9

729.1

0.8

-237.6

2018

1 310.0

7.3

506.6

3.1

803.3

10.2

-296.7

2019

1387.9

5.9

546.6

7.9

841.3

4.7

-294.7

1-9 м. 2019

1 037.3

 

408.8

 

628.5

 

-219.7

1-9 м. 2020

1 004.9

-3.1

398.9

-2.4

606

-3.6

-207.1

По данни на МИ

През първите девет месеца на 2020 г. износът е в размер на 398.9 млн. евро, това представлява спад от 2.4% и 1.9% дял от целия ни износ за периода. Вносът е 606 млн. евро, това е спад от 3.6% и 2.7% дял от целия ни внос за периода. Стокообменът възлиза на 1 004.9 млн. евро, това е 2.4% от целия ни стокообмен за периода, като има спад от 3.1%. Салдото е отрицателно с -207.1 млн. евро.

През 2019 г. износът възлиза на 546,602 млн. евро, това е ръст от 7,9% и 16. място. Вносът е 841,375 млн. евро, това е 14 място, като отбелязва ръст от 4,7%. Стокообменът възлиза на 1387,947 млн. евро, като отбелязва ръст от 5,9 %. Салдото е отрицателно и възлиза на -294,773 млн. евро.

Структура на стокообмена през 2019 г.

Водещи стоки по износа

Код

MT

Описание

EUR'000

%

 

Общ износ през: 01-12/2019 г.

29 856 064,76

100,0

 

в т. ч. Австрия

546 602,10

1,83

8412

Други двигатели

53 018,73

9,70

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните  телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за  телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация

46 834,47

8,57

9506

Артикули и съоръжения за физическа култура, гимнастика, атлетика, други видове спорт, включително тенис на маса или игри на  открито, неупоменати, нито включени  другаде в настоящата глава; басейни

44 234,17

8,09

9021

Ортопедични апарати и артикули, вкл. медикохирургически колани и бандажи и патерици; шини, корита и  други артикули и апарати за фрактури; артикули и апарати за протези; слухови апарати

33 911,20

6,20

8415

Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи вентилатор с двигател и устройства за промяна на  температурата и влагата, включително  тези, в които влагосъдържанието не се регулира

20 417,95

3,74

8431

Части, изключително  или главно предназначени  за  машините или апаратите от NN 8425 до 8430

15 350,02

2,81

8606

Товарни железопътни вагони

15 284,05

2,80

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

14 418,94

2,64

8418

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с  електрическо или  друго  оборудване; топлинни помпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от  N 8415

11 990,25

2,19

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

10 872,13

1,99

Източник:  Министерство на икономиката

Водещи стоки по вноса

Код

MT

Описание

EUR'000

%

 

Общ внос през: 01-12/2019 г.

33 303 353,44

100,0

 

в т. ч. Австрия

841 375,06

2,53

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

71 364,54

8,48

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде

27 789,58

3,30

8703

Пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702)

25 383,72

3,02

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация

20 016,72

2,38

8400

Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати

15 102,07

1,79

8443

Печатарски машини  и устройства, включително печатарските машини, работещи с изхвърляне на мастило (ink-jet), различни от  посочените в N 8471;  спомагателни машини за печат

13 214,18

1,57

7403

Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид

12 906,33

1,53

8525

Предавателни апарати за радиотелефония, радиотелеграфия, радиоразпръскване или телевизия, дори с вграден приемателен  апарат; телевизионни камери

11 299,42

1,34

2202

Води, вкл. минералните води и газирани води, подсладени със захар или други подсладители или ароматизирани, и други безалкохолни напитки, с изкл. на плодовите и зеленчуковите сокове от N 2009

11 158,23

1,33

8704

Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки

10 277,90

1,22

Източник:  Министерство на икономиката

3. Инвестиции

Австрия заема водещи позиции по инвестиции в пет страни от региона на Югоизточна Европа (Босна и Херцеговина, Хърватия, Словения, Румъния и България).

Размер на нетните преки чуждестранни инвестиции от Австрия към края на месец септември 2020 г.

(млн.евро)

Период

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Австрия

5.9

17.7

41.5

78.7

78.2

104.6

166.4

210.9

691.1

 

Период

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Австрия

747.3

956.7

1281.1

1144.0

422.2

-654.2

585.9

-189.6

-0.3

 

Период

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Общо

Австрия

-213.4

372.3

26.4

-30.3

-206.8

110.0

4 223.5

 

През първите три месеца на 2020 г. потока на ПЧИ е положителен и възлизат на 70.3 млн. евро, през второ тримесечие е  отрицателен  с 19.7 млн. евро, като през третото тримесечие се наблюдава да е положителен в размер на 185.8 млн. евро.

Към края на 2019 г. преките чуждестранни инвестиции от Австрия в България възлизат на 4 223.5 млрд. евро, с което страната се подрежда на второ място (след Холандия) по размер на ПЧИ в България.

 

По Закона за насърчаване на инвестициите са сертифицирани 7 проекта с австрийско участие:

"Петромакс Рифайнъри България", гр. Силистра, "Кнауф" ЕООД, гр. София с два завода за гипсови мазилки и производство на гипсови плоскости, "Пайплайф" България ЕООД, гр. Пловдив и "Сентилион" ООД, гр. София, "Амер Спортс БГ" ЕООД, гр. Чепеларе (Amer Sports, Австрия, Финландия) и Voestalpine VAE София.

Австрийските компании са сред водещите в класацията на 100-те най-големи чуждестранни инвеститори в България. Австрийските инвестиции в България са концентрирани в почти всички сектори: електроразпределение, телекомуникации, енергетика, банково дело и финанси, търговия, тежката и леката промишлености. Близо 10% от най-големите чуждестранни инвеститори в България са австрийски компании.

Австрийската компания EVN бе отличена с наградата инвеститор на годината за 2011 г. в категорията Инвестиции в иновации за Проекта нова когенерационна централа на площадката на съществуващата ТЕЦ „Пловдив Север".

Водещи австрийски инвеститори в България

Инвеститор

Българска компания

Сектор

1

TELECOM AUSTRIA

Мобилтел АД

Комуникации

2

EVN

Ел. разпределение Пловдив и Ст. Загора

Електроразпределение

3

Wienerberger

Винербергер ЕООД

строителни материали, от 2004 г. внос, от 2007 г. - завод в Луковит

 

Wienerberger /до 2012 г. в съдружие със Solvay, Belgium/

Пайплайф България ЕООД

производител на пластмасови тръбни системи за ВиК, газоснабдяване и напояване

4

RAIFFEISEN BANK

Райфайзен Банк България

Финанси

5

OMV

OMV България

търговия, петрол

6

KNAUF

“Гипсфазер” Видин

строителни материали

7

EUROBILLA

БИЛА България

търговия, ХВП

8

Bramac

Bramac Dachsysteme International

покривни материали

9

CRONOSPAN

Кроношпан България

Дървообработване

10

PALFINGER

Палфингер Червен бряг

Машиностроене

11

Planzee TIZIT

Gewindewerkzeuge Gabrovo (GWG)

произв. на режещи инструменти, от /продадена на RS Werkzeuge, после пак авст. собственост/

По данни на БАИ

4. Туризъм

През първите пет месеца на 2020 г. австрийските туристи в България са 12 295 души, това е 14. място (7. място в ЕС) и спад от 56.2% или с 15 748 души. Статистическото изследване за броя българи, пътували по държави за периода временно е прекратено, поради ограниченията, наложени от правителствата заради пандемията.

През 2019 г. 151 160 туристи от Австрия са посетили България, това е 16. място (9. място в ЕС), като се отбелязва увеличение от 12.1% или с 16 269 души. За същия период 233 622 български туристи са посетили Австрия, което представлява ръст от 5.4% или с 11 984 души и 8. място като туристическа дестинация.

Австрийски туристи в България

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

124 035

122 996

129 617

174 899

139 942

166 538

151 218

134 891

151 160

По данни на МТ

5. Договорно-правна рамка

  • Спогодба между Народна република България и Република Австрия за научно и техническо сътрудничество. Подписана във Виена, 17 април 1969 г., в сила от 19.03.1972 г. Ратифицирана с Указ № 41/17.01.1972 г., ДВ, бр.7/1972 г. Регистрирана в Секретариата на ООН под № 11825.
  • Спогодба за сътрудничество в областта на туризма между правителството на Народна Република България и Австрийското федерално правителство, подписана във Виена, 22 февруари 1972 г. В сила от 23.04.1972 г. Одобрена с Решение на МС № 177/11.05.1972 г., Обн. - ДВ, бр. 50/1972 г.
  • Спогодба между правителството на Република България и Австрийското федерално правителство за икономическо, индустриално, техническо и технологическо сътрудничество, подписана във Виена на 2 юни 1995 г. В сила от 1.09.1995 г.
  • Договор между Република България и Република Австрия за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (Ратифициран със закон, приет от XXXVIII Народно Събрание на 31 юли 1997г. - ДВ, бр. 64 от 1997 г. в сила от 1 ноември 1997 г.; Обнародван, ДВ, бр. 99 от 29 октомври 1997 г.)
  • Спогодба между Народна Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и Протокола към нея. в сила от 03.02.2011 г. (Обн. ДВ бр.29 от 08.04.2011 г).

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката