Австрия
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Виена

Десислава Стоянова
Handelsabteilung der Botschaft Republik Bulgariens
Rechte Wienzeile 13, A-1040, Wien, Österreich
тел.: +43 1 5813226
e-mail: d.stoyanova@mi.government.bg

Емилиян Абаджиев
Handelsdelegierter von Republik Bulgarien in Republik Österreich
Botschaftsrat
Rechte Wienzeile 13, Wien 1040
Tel. +43 1 5814333
Mob. +43 664 8124030
e-mail: e.abadjiev@mi.government.bg

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Австрия
Богомил Богданов
ул. "Княз Александър І"12
тел.: +359 2 9407759
b.bogdanov@mi.government.bg

I. Икономически отношения между България и Австрия

II. Бизнес компас

 

I. Икономическите отношения между България и Австрия

1. Стокообмен (в млн. евро)

Австрия е един от традиционните и важни търговски и икономически партньори на България.

Година

Стоко

обмен

Ръст

%

Износ

Ръст

%

Внос

Ръст

%

Салдо

2011

1 172.9

21.9

388.2

32.1

784.7

17.4

- 396.5

2012

1 162.6

-0.9

380.4

-2.0

782.2

-0.3

-401.8

2013

1 111.6

-4.4

400.5

5.3

711.1

-9.1

-310.6

2014

1 121.1

0.9

378.9

-5.4

742.2

4.4

-363.3

2015

1 121.7

0.0

411.1

8.6

710.7

-4.4

-299.6

2016

1 181.6

5.3

459.4

11.7

722.1

1.6

-262.6

2017

1 220.6

3.2

491.5

6.9

729.1

0.8

-237.6

2018

1 310.0

7.3

506.6

3.1

803.3

10.2

-296.7

2019

1 387.6

5.9

546.4

7.9

841.1

4.7

-294.6

2020

1 358.6

-2.1

536.6

-1.8

821.9

-2.3

-285.3

По данни на МИ

През 2020г. Австрия заема 15-то място в износа с дял 2.7% и 12-то място във вноса с дял от 2.7%. За периода износът възлиза на 536.6 млн. евро, това е спад от 1.8%, вносът е 821.9 млн. евро, като също отбелязва спад от 2.3%. Стокообменът възлиза на 1 358.6 млн. евро, като отбелязва спад от 2.1 %. Салдото е отрицателно за страната ни и възлиза на -285.3 млн. евро.

Структура на стокообмена през 2020 г.

Водещи стоки по износа в млн.евро

Код

MT

Описание

EUR'000

%

 

Общ износ през: 01-12/20120г.

27 968 662.2

100.0

 

в т. ч. Австрия

536 651.7

1.9

8412

Други двигатели

43 614.3

8.1

9021

Ортопедични апарати и артикули, вкл. медикохирургически колани и бандажи и патерици; шини, корита и  други артикули и апарати за фрактури; артикули и апарати за протези; слухови апарати

40 306.3

7.5

9506

Артикули и съоръжения за физическа култура, гимнастика, атлетика, други видове спорт, включително тенис на маса или игри на  открито, неупоменати, нито включени  другаде в настоящата глава; басейни

37 622.1

7.0

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните  телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за  телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация

37 297.1

6.9

8415

Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи вентилатор с двигател и устройства за промяна на  температурата и влагата, включително  тези, в които влагосъдържанието не се регулира

19 230.5

3.6

3826

Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни

17 041.9

3.2

8418

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с  електрическо или  друго  оборудване; топлинни помпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от  N 8415

17 016.1

3.2

8422

Миялни машини за съдове; машини и устройства, служещи за почистване или изсушаване на бутилки

12 504.6

2.3

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

11 949.1

2.2

8606

Товарни железопътни вагони

11 904.5

2.2

Източник:  Министерство на икономиката

Водещи стоки по вноса в млн.евро

Код

MT

Описание

EUR'000

%

 

Общ износ през: 01-12/2020 г.

30 729 996.9

100.0

 

в т. ч. Австрия

821 953.1

2.7

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели

77 681.5

9.5

8703

Пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства, предназначени за транспорт  на хора

51 051.2

6.2

7403

Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид

30 969.8

3.8

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази  информация, неупоменати, нито включени другаде

28 705.4

3.5

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните  телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за  телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация

16 401.0

2.0

8400

Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати

12 148.0

1.5

8704

Автомобилни  превозни  средства за транспорт на стоки

9 561.1

1.2

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване,  защита,  разклоняване, включване  или   свързване  на електрически вериги  (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри

9 022.5

1.1

3920

Други  плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали

8 681.7

1.1

2202

Води, включително минералните води и газираните води, подсладени със захар или други подсладители или ароматизирани, и други безалкохолни напитки, с изключение на плодовите и зеленчуковите сокове от N 2009

8 521.9

1.0

Източник:  Министерство на икономиката

3. Инвестиции

Австрия заема водещи позиции по инвестиции в пет страни от региона на Югоизточна Европа (България, Хърватия, Словения, Румъния и Босна и Херцеговина).

През първите три месеца на 2020 г. потока на ПЧИ е положителен и възлизат на 70.3 млн. евро, през второ тримесечие е  отрицателен  с 19.7 млн. евро, като през третото тримесечие се наблюдава да е положителен в размер на 185.8 млн. евро. В края на отчетния период потока на ПЧИ е в размер на 319.2 млн.евро.

Към края на 2020 г. размерът на преките чуждестранни инвестиции от Австрия в България възлизат на 4 621.7 млрд. евро, с което страната се подрежда на второ място (след Холандия) по размер на ПЧИ в България.

Поток на австрийските  инвестиции в България:

Година

Млн.евро

2005

747.3

2006

956.7

2007

1281.1

2008

1144.0

2009

422.2

2010

-654.2

2011

585.9

2012

-189.6

2013

-0.3

2014

-213.4

2015

372.3

2016

26.4

2017

-30.3

2018

-206.8

2019

110.0

2020

319.2

 

По Закона за насърчаване на инвестициите са сертифицирани 7 проекта с австрийско участие:

"Петромакс Рифайнъри България", гр. Силистра, "Кнауф" ЕООД, гр. София с два завода за гипсови мазилки и производство на гипсови плоскости, "Пайплайф" България ЕООД, гр. Пловдив и "Сентилион" ООД, гр. София, "Амер Спортс БГ" ЕООД, гр. Чепеларе (Amer Sports, Австрия, Финландия) и Voestalpine VAE София.

Австрийските компании са сред водещите в класацията на 100-те най-големи чуждестранни инвеститори в България. Австрийските инвестиции в България са концентрирани в почти всички сектори: електроразпределение, телекомуникации, енергетика, банково дело и финанси, търговия, тежката и леката промишлености. Близо 10% от най-големите чуждестранни инвеститори в България са австрийски компании.

Австрийската компания EVN бе отличена с наградата инвеститор на годината за 2011 г. в категорията Инвестиции в иновации за Проекта нова когенерационна централа на площадката на съществуващата ТЕЦ „Пловдив Север".

Водещи австрийски инвеститори в България

Инвеститор

Българска компания

Сектор

1

TELECOM AUSTRIA

Мобилтел АД

Комуникации

2

EVN

Ел. разпределение Пловдив и Ст. Загора

Електроразпределение

3

Wienerberger

Винербергер ЕООД

строителни материали, от 2004 г. внос, от 2007 г. - завод в Луковит

 

Wienerberger /до 2012 г. в съдружие със Solvay, Belgium/

Пайплайф България ЕООД

производител на пластмасови тръбни системи за ВиК, газоснабдяване и напояване

4

RAIFFEISEN BANK

Райфайзен Банк България

Финанси

5

OMV

OMV България

търговия, петрол

6

KNAUF

“Гипсфазер” Видин

строителни материали

7

EUROBILLA

БИЛА България

търговия, ХВП

8

Bramac

Bramac Dachsysteme International

покривни материали

9

CRONOSPAN

Кроношпан България

Дървообработване

10

PALFINGER

Палфингер Червен бряг

Машиностроене

11

Planzee TIZIT

Gewindewerkzeuge Gabrovo (GWG)

произв. на режещи инструменти, от /продадена на RS Werkzeuge, после пак авст. собственост/

По данни на БАИ

4. Туризъм

Данните за броя на туристите през 2020 г. се базират на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), която през периода  е била в изпитателен срок. В тази връзка са взети предвид и данните на НСИ за места за настаняване с 10 и повече легла. Въвеждането на ЕСТИ променя метода за отчитане на броя на туристите. Новият метод се базира на данни от местата за настаняване, като те не са съпоставими с данните от ГКПП.

През 2020г. броя на австрийските туристи в места за настаняване е над 6700 души, което представлява  спад от 86% спрямо предходната година

5. Договорно-правна рамка

  • Спогодба между Народна република България и Република Австрия за научно и техническо сътрудничество. Подписана във Виена, 17 април 1969 г., в сила от 19.03.1972 г. Ратифицирана с Указ № 41/17.01.1972 г., ДВ, бр.7/1972 г. Регистрирана в Секретариата на ООН под № 11825.
  • Спогодба за сътрудничество в областта на туризма между правителството на Народна Република България и Австрийското федерално правителство, подписана във Виена, 22 февруари 1972 г. В сила от 23.04.1972 г. Одобрена с Решение на МС № 177/11.05.1972 г., Обн. - ДВ, бр. 50/1972 г.
  • Спогодба между правителството на Република България и Австрийското федерално правителство за икономическо, индустриално, техническо и технологическо сътрудничество, подписана във Виена на 2 юни 1995 г. В сила от 1.09.1995 г.
  • Договор между Република България и Република Австрия за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (Ратифициран със закон, приет от XXXVIII Народно Събрание на 31 юли 1997г. - ДВ, бр. 64 от 1997 г. в сила от 1 ноември 1997 г.; Обнародван, ДВ, бр. 99 от 29 октомври 1997 г.)
  • Спогодба между Народна Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и Протокола към нея. в сила от 03.02.2011 г. (Обн. ДВ бр.29 от 08.04.2011 г).

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката