Бахрейн
 

Началник отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия"
Аделина Кьосева
ул. "Княз Александър І" 12
тел: +359 2 940 7688
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Бахрейн

Юлия Филчева
ул. "Княз Александър І" 12,
тел.: +359 2 940
7784,
u.filcheva@mi.government.bg
Търговско-икономическите отношения с Кралство Бахрейн

 

ДВУСТРАНЕН СТОКООБМЕН

Стокообменът между Република България и Кралство Бахрейн е с минимални стойности и има неравномерен характер.

/млн.щ.д./

Година

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2020 I-VI

2021

I-VI

Износ

1.5

2.4

2.3

2.0

1.8

2.3

2.3

5.3

2.6

2.1

1.1

1.2

Внос

0

0.9

0.6

0

0

0.1

0.4

3.3

3.7

27.6

7.9

12.0

Общо

1.5

3.3

2.9

2.0

1.8

2.4

2.7

8.6

6.3

29.7

9.1

13.3

Салдо

1.5

1.5

1.7

2.0

1.8

2.2

1.9

2.0

-1.1

-25.5

-6.8

-10.7

През 2012 г. българският износ за Бахрейн е на стойност 3.3 млн.щ.д., от които 2.4 млн.щ.д. български износ, който се формира основно от: машини за обработване на информация (22% от общия износ); казанчета и чинии за тоалетни (20%); вани (18%); етерични масла (13%) и др. формира основно от необработен алуминий (92 През 2012 г. вносът от Бахрейн, който е на стойност едва 874 хил.щ.д., се % от вноса) и пътнически автомобили (5%).

През 2013 г. българският износ за Бахрейн е на стойност 2.3 млн.щ.д. и се състои основно от автоматични машини за обработка на данни (21% от износа), кухненски мивки (20%), арматурни артикули (16%), етерични масла (10%), а вносът от Бахрейн е за 566 хил.щ.д. и се формира от необработен алуминий (95% от вноса) и пътнически автомобили (4%).

През 2014 г. българският износ за Бахрейн е на стойност 2.0 млн.щ.д. и се формира от арматурни артикули за тръбопроводи (15% от износа), кухненски мивки (15%), етерични масла (14%), части за машини (10%), обувки (6%) и др.

През 2015 г. българският износ за Бахрейн е на стойност 1.8 млн.щ.д. и се формира от арматурни артикули за тръбопроводи (23.6%), етерични масла (20.9%), и кухненски мивки (20.5%).

През 2016 г. българският износ за Бахрейн е на обща стойност 2.3 млн.щ.д. и се формира основно от: арматурни артикули (26.8%), кухненски мивки (18.6%) и етерични масла (12.9%). През 2016 г. вносът от Бахрейн е в минимален размер на 0.1 млн. щ.д.

През 2017 г. българският износ е на обща стойност 2.3 млн. щ.д. и се формира основно от артикули и съоръжения за физкултура (22.7%), кухненски мивки (16.3%), арматурни артикули (16.3%) и хлебарски, тестени или бисквитени продукти (7.3%). През 2017 г. вносът от Бахрейн е на стойност 0.4 щ.д.

През 2018 г. българският износ доближава 5.3 млн. щ.д., като водеща стокова позиция са електрическите трансформатори с относителен дял над 63% от общия износ. Вносът от Бахрейн достига 3.3 млн. щ.д. и се формира почти изцяло от необработен алуминий, чието относително тегло е 99% в импортната листа.

Според данните за 2019 г. износът за Бахрейн превишава 2.6 млн. щ.д. и се формира основно от артикули и съоръжения за физкултура (над 38%), кухненски мивки (10.5%) и арматурни артикули (8.2%). Вносът през 2019 г. е на стойност почти 3.7 млн. щ.д. и се формира почти изцяло от необработен алуминий с относителен дял, доближаващ 99%.

Предварителните данни за 2020 г. показват ръст от 370% в двустранния стокообмен до ниво, доближаващо 30 млн. щ.д. Българският износ се понижава с 21% спрямо 2019 г. в резултат основно на свиване с 42% при продажбите на санитарен фаянс, докато вносът нараства с близо 650% под влияние на аналогичен ръст на доставките на необработен алуминий.

Според предварителните данни за първото шестмесечие на 2021 г. износът за Бахрейн е около 1.2 млн. щ.д. и се формира основно от плочи от дървесни частици и подобни плочи от дърво или от други дървесни материали, дори агломерирани със смоли или с други органични  свързващи вещества (над 19%), плочки и плочи за настилане или облицоване, от керамика,  нелакирани, нито емайлирани; кубчета, парчета и подобни  артикули за мозайки, от керамика,  нелакирани, нито  емайлирани, дори върху подложка (17.5%) и предавателни апарати за радиотелефония, радиотелеграфия, радиоразпръскване или телевизия, дори с  вграден  приемателен  апарат  или апарат за записване или  за  възпроизвеждане на звук; телевизионни камери; апарати (11.1%). Вносът за този период е на стойност 12.0 млн. щ.д. и се формира почти изцяло от необработен алуминий с относителен дял - около 99%.

ИНВЕСТИЦИИ

По изчисления на БАИ, бахрейнските преки инвестиции в България за периода 1996-2016 г. възлизат на 12.3 млн. евро. Данните на БНБ за последните няколко години показват нетен поток на капиталовложенията от тази страна в размер както следва: 0.4 млн.евро през 2016 г., –11.9 млн. евро през 2017 г. и 0.0 млн.евро през 2018 г., 2019 г. и 2020 г.

ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ

По неофициални данни в Бахрейн работят повече от 80 българи. Българите са предимно в хотелиерския и ресторантьорския бизнес, като работят също треньори по борба, ръгби, спортна стрелба и голф.

За международна конференция в Манама на тема „Стратегии на зараждащите се икономики от Централна и Източна Европа по отношение на арабските страни от Персийския залив“, с организатор „Форум Кран Монтана”, екс министърът на икономиката и енергетиката г-н Петър Димитров посети Бахрейн, в периода 7 – 11 април 2008 г. По време на визитата бе организирана официална среща с бахрейнския министър на петрола и газа Абдел Хусейн бин Али Мирза и неформална среща с министър-председателя,  шейх Халифа бин Салман ал-Халифа.

На 25 и 26 юни 2009 г., по покана на министъра на финансите, визита в София осъществи бахрейнският министър на финансите шейх Ахмед Бин Мохаммед Ал-Халифа.

ДОГОВОРНО-ПРАВНА БАЗА

На 26 юни 2009 г. в София между България и Бахрейн бяха подписани следните спогодби:

  • Меморандум за разбирателство за икономическо и техническо сътрудничество между правителствата на Р България и Кралство Бахрейн – подписана от бахрейнския министър на финансите шейх Ахмед Бин Мохаммед Ал-Халифа и заместник-министъра на икономиката и енергетиката Нина Радева;
  • Договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите между правителствата на Р България и Кралство Бахрейн – подписана от екс заместник-министър председателя и министър на външните работи Ивайло Калфин и бахрейнския министър на финансите шейх Ахмед Бин Мохаммед Ал-Халифа; РМС № 39/29.01.2010 за ратификация от Народното събрание.

  • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане – подписана от  екс заместник-министър председателя и министър на външните работи Ивайло Калфин и бахрейнския министър на финансите шейх Ахмед Бин Мохаммед Ал-Халифа.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg