Бюджет на Министерство на икономиката за 2019 г.
 

Бюджетна прогноза

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2019-2021 В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА - АКТУАЛИЗАЦИЯ М.10.2019 г.

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2021 г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА-АКТУАЛИЗАЦИЯ

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2019-2021 В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА - АКТУАЛИЗАЦИЯ М.10.2018 г.

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2019 Г.

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на МИ към 31.12.2019 г.

Резюме на отчет на бюджет в програмен формат на МИ за 2019 г.

Справка за степента на изпълнение на заложените целеви стойности за 2019 г. за ключовите индикатори, включени в АСБП за периода 2019 г. на Министерство на икономиката

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на МИ към 30.06.2019 г.

Резюме на отчет на бюджет в програмен формат на МИ за първото полугодие на 2019 г.

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката към 31.12.2019 г.

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката към 30.09.2019 г.

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката към 30.06.2019 г.

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката към 31.03.2019 г.

Eжемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.1.2019 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.1.2019 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 31.1.2019 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 31.1.2019 г

Eжемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 28.2.2019 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 28.2.2019 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 28.2.2019 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 28.2.2019 г

Eжемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.3.2019 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.3.2019 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 31.3.2019 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 31.3.2019 г

Баланс на МИ към 31.03.2019 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.03.2019 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.03.2019 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 31.03.2019 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 31.03.2019 г.

Обяснителна записка към тримесечения отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.03.2019 г.

Обяснителна записка към тримесечния отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.03.2019 г.

Обяснителна записка към тримесечния отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 31.03.2019 г.

Отчет за приходите и разходите на МИ към 31.03.2019 г.

Eжемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 30.4.2019 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 30.4.2019 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 30.4.2019 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 30.4.2019 г

Eжемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.5.2019 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.5.2019 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 31.5.2019 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 31.5.2019 г.

Eжемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 30.6.2019 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 30.6.2019 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 30.6.2019 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 30.6.2019 г.

Баланс на МИ към 30.06.2019 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 30.06.2019 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 30.06.2019 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 30.06.2019 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 30.06.2019 г.

Обяснителна записка към тримесечения отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 30.06.2019 г.

Обяснителна записка към тримесечния отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 30.06.2019 г.

Обяснителна записка към тримесечния отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 30.06.2019 г.

Eжемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.7.2019 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.7.2019 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 31.7.2019 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 31.7.2019 г.

Eжемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.8.2019 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.8.2019 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 31.8.2019 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 31.8.2019 г.

Eжемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 30.9.2019 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 30.9.2019 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 30.9.2019 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 30.9.2019 г.

Баланс на МИ към 30.09.2019 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 30.09.2019 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 30.09.2019 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 30.09.2019 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 30.09.2019 г.

Обяснителна записка към тримесечения отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 30.09.2019 г.

Обяснителна записка към тримесечния отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 30.09.2019 г.

Обяснителна записка към тримесечния отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 30.09.2019 г.

Отчет за приходите и разходите на МИ към 30.09.2019 г.

Eжемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.10.2019 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.10.2019 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от НФ на МИ към 31.10.2019 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по с/те за чужди средства на МИ към 31.10.2019 г.

Eжемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 30.11.2019 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 30.11.2019 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от НФ на МИ към 30.11.2019 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по с/те за чужди средства на МИ към 30.11.2019 г.

Eжемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.12.2019 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.12.2019 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от НФ на МИ към 31.12.2019 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по с/те за чужди средства на МИ към 31.12.2019 г.

  ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2019 Г.

 

 

 

 

 

 

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката