Черна гора
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Подгорица, Черна гора

 

Димитър Тучков

Подгорица 81000, бул. "Иван Црноевич" 56/1, вход 5, ет. 5
тел.+382 69212115
e-mail: d.tuchkov@mi.government.bg

 

Министерство на икономиката

Началник на отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул."Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Черна гора
Цветан Алексов
ул. "Княз Александър І"12
тел.: +359 2 9407622
ts.aleksov@mi.government.bg

 

I. Икономически отношения между Република България и Република Черна гора

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи

IV. Предстоящи събития, изложения и търгове

V. Други

 

I. Икономическите отношения между България и Черна гора

Стокообмен между България и Черна гора (в млн. Евро)

Година

Стокообмен

ръст,%

износ

ръст,%

внос

ръст,%

салдо

2011

12.55

-14.97

12.08

-10.12

0.47

-64.39

11.61

2012

14.89

18.65

14.29

18.29

0.6

27.66

13.69

2013

18.00

20.89

16.92

18.4

1.08

80.00

15.85

2014

15.45

-14.17

13.14

-22.34

2.31

113.89

10.83

2015

19.02

23.11

17.86

35.92

1.16

-49.78

16.7

2016

15.02

-18.4

14.10

-15.5

0.92

-48.00

13.18

2017

17.68

17.7

14.39

2.05

3.29

257.6

11.1

2018

25

41.4

20.6

43.2

4.4

33.7

16.2

2019

22.7

-9.3

21.71

5.2

1.01

-77.2

20.70

2020

16

-29.5

15.3

-29.7

0.735

-25.2

14.6

1-6 2020

8.9

 

8.6

 

0.31

 

8.3

1-6 2021

7.1

-20.4

6.7

-22

0.382

23

6.3

При сравнение на данните за първо полугодие на 2021 г. и 2020 г. се отчита:

 • спад на стокообмена от 20.4%;
 • спад на износа от 22%;
 • ръст на вноса от 23 %;
 • търговското салдо остава положително за България и възлиза на 6.3 млн. евро.

2. Водещи стоки внос-износ

Водещи стоки в износа за 2020 г.

No

КодMT

Описание

%

Общ износ през 2020 г.

100

0

в т.ч. Черна гора

0.1

1

2402

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна:

24.5

2

1905

Хлебарски, тестени  сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули  от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

10.9

3

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

9.3

4

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

3.6

5

8516

Електрически бойлери и бързовари; електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата или за  подобни  приложения; електронагревателни апарати за фризьорски  цели  (например сешоари, апарати  за къдрене, маши за къдрене)

3.2

6

6907

Плочки и плочи за настилане или облицоване, от керамика,  нелакирани, нито емайлирани; кубчета, парчета и подобни  артикули за мозайки, от керамика,  нелакирани, нито  емайлирани, дори върху подложка:

2.7

7

9405

Осветителни тела  (включително прожекторите) и техните  части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни  указателни табели и подобни артикули, притежаващи

2.1

8

8507

Електрически акумулатори, включително техните  сепаратори, дори с  квадратна  или   правоъгълна  форма:

2.0

9

9619

[Дамски превръзки и хигиенни тампони, бебешки пелени и подобни артикули от какъвто и да е материал]

1.8

10

9504

Артикули за  колективни  игри, включително игрите с  двигател или с механизъм, билярди, специални маси за  хазартни  игри и  игри с автоматични  кегли (например боулинг):

1.7

 

Водещи стоки във вноса за 2020 г.

No

КодMT

Описание

%

Общ внос през 2020 г.

100

0

в т.ч. Черна гора

0.00

1

3921

Други  пластмасови плочи, листа, фолио, ленти и пластини:

23.6

2

7601

Необработен алуминий:

22.3

3

0811

Плодове, дори термично обработени чрез пропарване или кипване във вода, замразени, дори с прибавка  на захар  или други подсладители:

13.3

4

4407

Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над  6 mm:

9.0

5

7112

Остатъци и отпадъци  от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали; други остатъци и отпадъци, съдържащи благородни метали или съединения на благородни метали, от вида на тези, използвани главно за извличане на благородни метали:

5.7

8

2203

Бири от малц

3.9

9

8548

Остатъци и отпадъци от батерии, съставени от един или  от няколко галванични елемента и от електрически акумулатори; електрически батерии, съставени от един или няколко галванични елемента, негодни за употреба и електрически акумулатори,

3.5

10

9504

Артикули за  колективни  игри, включително игрите с  двигател или с механизъм, билярди, специални маси за  хазартни  игри и  игри с автоматични  кегли (например боулинг):

2.9

Към настоящия момент Черна гора е търговски партньор, с който България има незначителен стокообмен и сравнително слабо развити връзки в търговско-икономическата област. Между двете страни съществуват все още недобре използвани възможности за разширяване на бизнес контактите в хранително-вкусовата, металургичната, текстилната и мебелната промишленост.

3. Инвестиции

Преки черногорски инвестиции в България (годишни данни, млн. евро)*

Период/ година

Нетни транзакции

2006

0.0

2007

0.4

2008

-0.1

2009

-0.1

2010

-0.1

2011

0.1

2012

0.0

2013

-0.2

2014

0.7

2015

-0.2

2016

0.8

2017

0.0

2018

0.0

2019

0.3

2020

0.0

Q1 2021

0.0

Q2 2021

0.0

*По данни на БНБ. Некоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни.

Преки български инвестиции в Черна гора (годишни данни, млн. евро)*

Период/година

Нетни трансакции

2006

0.0

2007

-0.1

2008

0.1

2009

0.3

2010

-0.5

2011

2.9

2012

-0.1

2013

0.0

2014

0.3

2015

0.3

2016

0.1

2017

-0.3

2018

0.0

2019

-0.1

2020

0.1

Q1 2021

0.0

Q2 2021

0.0

*По данни на БНБ.

Въпреки затрудненото икономическо състояние на страната и липсата на свободни средства за инвестиране малки и средни фирми, опериращи в Черна гора, проявяват ограничен интерес към инвестиране в добивния и преработвателния сектор в България. Brothers Holding Group беше заинтересувана за придобиване на активите на „Булгаргеомин”, а Eco City Montenegro – за изграждане на фабрика за пелети в Черноморец, съвместно с българската фирма „Био модул”. Липсата на нормативна база за защита на инвестициите затруднява потенциалните инвеститори. Очаква се стимул за увеличаването им да даде подписването на Споразумение за взаимна защита на инвестициите между България и Черна гора.

 

4. Туризъм*

Туристопоток между България и Черна гора

година

брой черногорци, посетили България

изменение спрямо предходна година,%

брой българи, посетили Черна гора

изменение спрямо предходна година,%

2011

4967

52.5

176

-45.3

2012

4211

-15.2

775

340.3

2013

4448

5.6

226

-70.8

2014

-

-

638

182.3

2015

-

-

-

-

2016

-

-

4 999

916.1

2017

-

-

10 259

105.2

2018

7 037

6.3

10 255

0.0

2019

7 140

1.5

16 016

56.2

2020

750

N/A

N/A

N/A

1-6 2021

1 653

-15,7

N/A

N/A

*По данни на МТ.

5. Смесена българо-черногорска комисия за икономическо сътрудничество

На 30 май 2007 г. в Подгорица в хода на официално посещение на президента на България беше подписано Споразумение за икономическо сътрудничество между Република България и Черна гора. От българска страна Споразумението е подписано от заместник-министър на икономиката и енергетиката.

Първата сесия на смесената междуправителствена Комисия за икономическо сътрудничество се проведе в Подгорица на 1 март 2010 г. В периода 2-3 юни 2011 г. в София се проведе второто заседание на Комисията.

В периода 15-17 октомври 2012 г. в гр. Подгорица, Черна гора, бе проведена третата сесия на българо-черногорската междуправителствена Комисия за икономическо сътрудничество. По време на сесията бяха проведени преговори в областите търговско и икономическо сътрудничество, енергетика и енергийна ефективност, туризъм, селско стопанство, телекомуникации, компютри и информатика, малки и средни предприятия и сътрудничество в областта на Отбранителната промишленост. Обсъдена бе възможността за подписване на Споразумение за избягване на двойното данъчно облагане. Двете страни изразиха желание за подписване на ново споразумение за сътрудничество в областта на туризма.

В периода 18-19 ноември 2019 г. в София, Република България, се проведе Четвъртата сесия на Българо-черногорската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество. Председател на българската част на Комисията бе г-н Жечо Станков, заместник- министър на енергетиката, а на черногорската част - г-н Никола Вуйович, държавен секретар в Министерството на икономиката. Четвъртата сесия се проведе в сърдечна и приятелска атмосфера, отразяваща общото желание за по-нататъшно засилване на икономическото сътрудничество между България и Черна гора, както и на регионалното сътрудничество за успешното присъединяване на шестте страни от Западните Балкани към Европейския съюз. В рамките на сесията се обсъдиха възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество в областта на икономическото сътрудничество, енергетиката

 

6. Договорно-правна основа

Подписани са следните документи, уреждащи съвременната договорноправна основа между двете страни:

 • Спогодба за търговско - икономическо сътрудничество (11.12.1995 г.) - денонсирана;
 • Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (13.02.1996 г.). Черна гора го прилага като правоприемник на разпадналата се държавна общност Сърбия и Черна гора;
 • Споразумение за научно - техническо сътрудничество (07.03.1996 г.);
 • Спогодба между правителството на Република България и правителството на СР Югославия за митническо сътрудничество и взаимопомощ (04.06.1997 г.) - в сила от 05.02.1999 г.
 • Спогодба за сътрудничество в областта на туризма (17.12.1997 г.)
 • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (14.12.1998 г. ) - в сила от 10.01.2000 г. Черна гора я прилага като правоприемник на разпадналата се държавна общност Сърбия и Черна гора;
 • Конвенция за карантинна и растителна защита (14.12.1998 г.) - в сила от 09.02.2000 г.;
 • Спогодба за ветеринарен контрол (14.12.1998 г.) - в сила от 10.01.2000 г.;
 • Спогодба за сътрудничество в морското корабоплаване (24.04.2001 г.);
 • Спогодба за въздушни съобщения (24.04.2001 г.);
 • Спогодба за сътрудничество в областта на пощите и далекосъобщенията (в сила от 15.06.2002 г.);
 • Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и товари (25.07.2002 г.);
 • Споразумение за свободна търговия (13.11.2003 г., Рим), в сила от 01.06.2004 г. (прекратено 31.12.2006 г. поради присъединяването на България към ЕС)
 • Споразумение за икономическо сътрудничество между България и Черна гора (30.05.2007 г., Подгорица).
 • Споразумение за сътрудничество в областта на енергетиката между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на икономиката на Черна гора (м. ноември 2009 г.).
 • През август 2012 г. е подписано споразумение за сътрудничество между Дирекцията за малки и средни предприятия на Черна гора и АМСП в България.

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg