Данъчно облекчение за първоначални инвестиции, представляващо държавна помощ за регионално развитие по чл. 184 във връзка с чл. 189 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
 

С измененията и допълненията на Закона за корпоративното подоходно облагане (обнародвани в ДВ, бр. 95 от 2015 г.) беше определено Българската агенция за инвестиции да разглежда и одобрява със заповед заявления за кандидатстване за данъчно облекчение за първоначални инвестиции, представляващо държавна помощ за регионално развитие по чл. 184 във връзка с чл. 189 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

С цел информираност на данъчно задължените лица, Министерство на икономиката представя приетите на основание чл. 189, т. 1, б. "б" от ЗКПО:

Заповед на министъра на финансите и министъра на икономиката № ЗМФ – 1356 от 28.12.2015 г. и № РД-16-1150 от 28.12.2015 г. за определяне на Ред и начин за издаване на заповед по чл. 189, т. 1, буква „б“ от Закона за корпоративното подоходно облагане

Заповед на Министъра на финансите № ЗМФ – 1305 от 18.12.2015 г. за утвърждаване на образец на формуляр по чл. 189, т. 1, буква „а“ от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Формулярите се подават до изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg