Дания
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Копенхаген, Дания

Васил Гелев

v.gelev@mi.government.bg


Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Дания
Теодора Дойчева
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7706
t.doycheva@mi.government.bg

 

I. Икономически отношения между България и Дания

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи

IV. Предстоящи събития, изложения и търгове

V. Други

 

I. Икономически отношения между България и Дания

1. Стокообмен

Година

Стокообмен, млн. евро

Ръст %

Износ, млн. евро

Ръст %

Внос, млн. евро

Ръст %

Салдо, млн. евро

2011

223.1

45.6

135.0

134.8

88.1

-7.9

46.9

2012

185.9

-16.7

95.0

-29.6

90.9

3.2

4.1

2013

195.0

4.9

101.9

7.3

93.1

2.4

8.8

2014

211.0

8.2

104.7

2.7

106.3

14.2

-1.6

2015

250.0

18.5

125.5

19.9

124.5

17.1

1.0

2016

264.4

5.8

144.8

15.4

119.6

-3.9

25.2

2017

299.7

13.4

161.0

11.2

138.7

16.1

22.2

2018

354.3

18.2

206.8

28.4

147.4

6.3

59.3

2019

320.5

-9.5

176.6

-14.6

143.9

-2.4

32.7

2020

342.2

6.6

194.2

10.0

147.9

2.4

46.3

I-VI.2020

180.3

105.4

82.9

30.6

I-VI.2021

208.4

15.6

125.5

19

74.9

10.7

42.7

През 2020 г. търговско салдо в търговията с Дания е положително, износът се е увеличил с 6.6 %, а вносът – също, с 2.4%. През първото полугодие на 2021 г. салдото се запазва положително за България в размер на 42,7 млн. евро.

2. Стокова структура на стокообмена

Водещи стокови групи в износа за Дания за 2020 г.

0

Общо

194 292.0

1

Мотоциклети (включително веломоторите) и велосипеди със  спомагателен двигател

21 808.7

2

Други мебели и техните части

16 255.2

3

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове

15 966.9

4

Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове  и други подобни, оборудвани с  два  или повече  уреда

13 233.8

5

Електрическа енергия

11 914.7

6

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006)

10 428.8

7

Други двигатели

8 193.1

8

Пружини за легла и поставки за матраци; артикули  за  легла и подобни артикули (например дюшеци, юргани,  пухени  завивки, пуфове, възглавници)

7 985.8

9

Инструменти и апарати за автоматично регулиране или контрол

5 974.3

10

Семена от слънчоглед, дори натрошени

3 069.0

Източник: Министерство на икономиката

Водещи стокови групи във вноса от Дания за 2020 г.

No

Описание

EUR‘000

0

Общо

165 185.1

1

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006

31 389.2

2

Ракообразни, дори без черупки

7 058.0

3

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове

5 688.4

4

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

4 047.0

5

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или  замразени

3 807.6

6

Инструменти и апарати за автоматично регулиране или контрол

3 762.9

7

Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати

3 404.2

8

Сирена и извара

2 982.6

9

Живи животни от рода на свинете

2 909.4

10

Центрофуги, включително центрофугалните изстисквачки; апарати за филтриране  или  пречистване на течности или газове

2 721.4

Източник: Министерство на икономиката

3. Инвестиции, млн. евро

Година

Дания, млн. евро

1996

1.3

1997

0.0

1998

1.6

1999

-1.1

2000

2.3

2001

-0.6

2002

4.2

2003

43.4

2004

13.4

2005

20.5

2006

113.2

2007

64.9

2008

63.3

2009

-22.7

2010

2.2

2011

12.2

2012

-8.0

2013

-6.4

2014

6.1

2015

-7.5

2016

6.5

2017

33.6

2018

-3.9

2019

5.0

2020

0.6

2021 Q1

-0.3

2021 Q2

-3.3

Източник: БНБ

Най-големите датски инвестиции са на компанията „Карлсберг“ в производството на бира в българските дружества „Пиринско пиво“ и „Шуменско пиво“.

Водещи фирми-инвеститори са:

Карлсберг брюърис

Пивоварна индустрия

Данфос

Радиаторни вентили

Бруната

Топлинно счетоводство

Саново фудс

Търговия

Бейкърс

Машиностроене

Егмонд интернационал холдинг

Издателска дейност

JYSK

Мебели, обзавеждане, текстил

На база на приоритетните сфери за развитие на българската икономика и необходимостта от намаляване на енергийната зависимост на страната, българската страна има интерес от привличане на датски инвестиции и реализация на проекти свързани с възобновяеми енергийни източници, имайки предвид значителния датски опит в тази сфера. Дания е сред водещите страни – членки на ЕС по отношение на технологичните иновации в областта на използване на биомаса и вятърна енергия, както и в комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия.

4. Туризъм

Туристопоток между България и Дания

Година

Брой датски

туристи в България

Изменение спрямо

предходна година,%

Брой българи, посетили Дания

Изменение спрямо

предходна година,%

2011

75 233

-0.6

2 803

-15.3

2012

65 478

-13.0

7 481

166.9

2013

67 851

3.6

11 690

56.3

2014

54 485

-19.7

11 277

-3.5

2015

47 800

-12.3

11 994

6.4

2016

67 586

41.4

20 702

72.6

2017

61 363

-9.2

28 868

43.8

2018

49 501

-19.3

28 943

0.3

2019

45 905

-7.3

28 493

-1.6

2020

5 085

-88,9

Няма данни

 

I-VI. 2021

2 344

1.3

Няма данни

 

Източник: Министерство на туризма

В последните години Дания се очертава като активен туристически партньор на България. Датските граждани проявяват интерес към морския туризъм, тематични пътувания в България, балнеоложки и културен туризъм.

5. Договорно-правна основа

Двустранните търговско-икономически отношения се регламентират от:

  • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и  имуществото,1988 г.;
  • Дългосрочна спогодба за научно-техническо сътрудничество в  областта на агро-промишления комплекс, 1989 г.;
  • Спогодба за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, 1995 г.;
  • Споразумение за развитие на икономическото, промишленото и  техническото сътрудничество, 1994 г.;
  • Споразумение за сътрудничество в областта на околната среда, 1999  г.;
  • Спогодба за сътрудничество в областта на строителството, 1997 г.;
  • Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и товари,  1999 г.;
  • Договор между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания,  Федерална Република Германия, Република Естония, Република Гърция,  Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република,  Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство  Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия,  Република Австрия, Република Полша, Португалската република,  Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство  Швеция, Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия  (държави-членки на Европейския съюз) и Република България и Румъния, за  присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз,  подписан на 25 април 2005 г., в сила от 1 януари 2007 г.

 

 

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката