Доброволни прегледи на НКТ и Глобален форум на ОИСР за отговорно бизнес поведение
 

Националните контактни точки за отговорно бизнес поведение (НКТ за ОБП) са агенции, създадени от правителствата. Техният мандат е двоен: да популяризират Насоките на ОИСР за мултинационалните предприятия и свързаните с тях Насоки за надлежна проверка и да разглеждат дела (наричани "специфични случаи") като несъдебен механизъм за оплакване. Към днешна дата 49 правителства имат НКТ за ОБП.

НКТ могат да подлежат на доброволни прегледи (peer review), които идентифицират техните силни страни, както и области за подобрение. Прегледите се ръководят от Секретариата на ОИСР съвместно с представители на 2 до 4 различни НКТ, които правят посещение на място, срещат се с правителствени, бизнес и заинтересовани страни от гражданското общество и предоставят препоръки в публичен доклад. В хода на прегледа НКТ полежи на анализ дали функционира по видим, достъпен, прозрачен и отчетен начин. Той също така изследва дали НКТ обработва случаите на неспазване на Насоките на ОИСР за ОБП по начин, който е безпристрастен, предсказуем, справедлив и съвместим. В приложение може да откриете доклад от извършената проверка на дейността на австрийското НКТ за ОБП (2019).

За развитието на политиките на ОБП се провежда ежегоден Глобален форум за ОБП. През 2020 г. поради пандемията от COVID-19 Глобалният форум се проведе виртуално и в две отделни сесии.


отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg