Електронно възлагане на обществени поръчки
 

Какво е електронното възлагане?

Електронното възлагане представлява възлагане на обществени поръчки, осъществено с електронни средства чрез използване на общодостъпна централизирана електронна платформа за обществени поръчки. Европейските директиви (Директива 2014/24/ЕС и Директива 2014/25/ЕС) в областта на обществените поръчки изискват задължително въвеждане в националното законодателство на възможността за подаване на електронна оферта, въвеждане на изцяло електронна комуникация в процеса на възлагане и онлайн инструменти за възлагане на обществени поръчки.

 

Какви са ползите от използването на електронната платформа?

Предвижда се националната платформа за електронно възлагане (Централизирана автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки "ЦАИС ЕОП") да обхваща всички етапи от процеса на възлагане, вкл. планиране на нуждите, подготовка, провеждане и приключване на процедурата, сключване на договори и др., на всички видове процедури за възлагане на обществени поръчки. Централизираната електронна платформа има за цел да улесни и осъвремени процедурата по възлагане на обществени поръчки. Системата ще предлага на потребителите лесен и удобен интерфейс, а електронното възлагане предполага по-бърза и сигурна комуникация между възложителя и заинтересованите страни, както и по-лесно подготвяне и обмен на документите, необходими за участие в поръчката.

 

От кога електронното възлагане ще бъде задължително?

Задължителното използване на електронната платформа ще бъде въведено поетапно. На първо място, от 01 ноември 2019 ще бъде задължително прилагането на националната електронна платформа от откриване на процедурите до получаване и отваряне на електронни заявления за участие и оферти, включително. Задължителна ще бъде и електронна комуникация в хода на възлагане на поръчките.

Всички функции на платформата ще бъдат достъпни и задължителни за прилагане от 01 януари 2021 г. От този момент платформата ще предоставя възможност за електронно оценяване на офертите, сключване на договор, свързване със системи за електронно разплащане, поддържане на „профил на купувача“ на отделните възложители и др.

 

Как ще се справя с използването на електронната платформа?

С оглед безпрепятственото преминаване към електронно възлагане се планира провеждането на дейности по обучение, тестване и регистрация на потребителите в платформата. Поддържането и управлението на централизираната електронна платформа е възложено на изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки.

 

Повече информация
Повече информация

Актуална информация относно платформата и провежданите обучения и тестови процедури може да бъде намерена на страницата на:

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката