Естония
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, Варшава

с акредитация за Литва, Латвия и Естония
Йордан Драганчев
Biuro Radcy Handlowego, Ambasady Republiki Bulgarii
Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa, Poland
тел: +48 22 621 25 35;
факс: +48 22 625 59 89;
моб: +48 602 763 100;
e-mail: y.draganchev@mi.government.bg

https://www.facebook.com/BGEconOfficePL
https://twitter.com/@BGEconOfficePL
https://www.linkedin.com/in/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул."Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Естония
Елвира Андрейчева
ул. "Княз Александър І"12
тел.: + 359 2 940 7751
e.andreicheva@mi.government.bg

 

Икономически отношения между България и Естония

1. Стокообмен (млн. евро)

Година

Стокообмен

Измен.

%

Износ

Измен.

%

Внос

Измен.

%

Салдо

2011

17.825

21.6

12.299

12.5

5.526

40.34

6.773

2012

16.964

-4.8

11.198

-8.9

5.765

4.0

5.433

2013

29.139

71.7

18.547

65.5

10.591

84.0

7.956

2014

39.212

34.6

21.230

14.5

17.982

69.8

3.247

2015

32.494

-17.1

20.812

-2.0

11.682

-35.0

9.130

2016

38.362

18.0

21.823

4.8

16.539

41.5

5.284

2017

54.293

42.0

24.184

10.8

30.109

83.1

-5.925

2018

55.521

2.3

30.435

25.8

25.085

-16.7

5.349

2019

55.670

0.3

25.647

-15.7

30.022

19.7

-4.374

2020

47.757

-14.2

21.016

-18.1

26.741

-10.9

-5.724

2020-1-6

22.712

10.117

12.595

-2.478

2021-1-6

41.119

81.0

15.284

51.1

25.835

105.1

-10.550

Източник: Министерство на икономиката

През първите шест месеца на 2021 г. износът възлиза на 15.284 млн. евро,  отбелязва увеличение с 51.1% спрямо същия период за 2020г. Вносът е 25.835 млн. евро, бележи увеличение с 105,1% спрямо същия период за 2020г. Стокообменът възлиза на 41.119 млн. евро, отчита увеличение с 81,0%. Салдото е отрицателно и е в размер на  10.550 млн. евро.

През 2020г. износът възлиза на 21.016 млн. евро и намалява с 18.1%. Вносът е 26.741 млн. евро и отбелязва намаление с 10.9%. Стокообменът възлиза на 47.757, отчита намаляване с 14.2%. Салдото е отрицателно и е в размер на 5.724 млн. евро.

2. Водещи стоки

Водещи стоки в износа през  2020 г.

КодMT

Описание

EUR'000

%

 

Общ износ през: 01-12/2020 г.

27 968 662,2

100,00

 

в т.ч. Естония

21 016,6

0,1

8504

Електрически трансформатори, статични електрически  преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели

3 227.1

15.4

3920

Други  плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали

1 361.9

6.5

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

891.1

4.2

8515

Машини и  апарати  за  запояване или заваряване  (дори с режещо действие), електрически (включително тези с електрически  загрети газове) или опериращи чрез  лазер или други светлинни или фотонни  лъчи, чрез  ултразвук, чрез електронни лъчи

704.0

3.3

9504

Артикули за  колективни  игри, включително игрите с  двигател или с механизъм, билярди, специални маси за  хазартни  игри и  игри с автоматични  кегли (например боулинг)

702.7

3.3

9404

Пружини за легла и поставки за матраци; артикули  за  легла и подобни артикули (например дюшеци, юргани,  пухени  завивки, пуфове, възглавници) с пружини или пълнени, или гарнирани вътрешно  с  всякакви

688.4

3.3

8538

Части, изключително или главно предназначени  за  уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

640.2

3.0

8415

Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи вентилатор с двигател и устройства за промяна на  температурата и влагата, включително  тези, в които  влагосъдържанието  не се регулира отделно

604.4

2.9

8481

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително  редуцирвентили и термостатни вентили

577.3

2.7

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване,  защита,  разклоняване, включване  или   свързване  на електрически вериги  (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри

502.3

2.4

 

 

Водещи стоки във вноса през 2020 г.

 

КодMT

Описание

EUR'000

%

 

Общ внос през: 01-12/2020 г.

30 729 996,9

100,00

 

в т.ч. Естония

26 741,0

0,1

9030

Осцилоскопи, спектрални анализатори  и други  инструменти и апарати за измерване или  контрол на електрическите величини; инструменти  и  апарати за измерване или откриване на алфа, бета, гама, рентгенови, космически или  други йонизиращи лъчения

3 205.3

12.0

0402

Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка  на  захар  или други подсладители

2 960.7

11.1

8421

Центрофуги, включително центрофугалните изстисквачки; апарати за филтриране  или  пречистване на течности или газове

2 172.3

8.1

7118

Монети

1 959.5

7.3

8528

Приемателни телевизионни апарати, дори с вграден радиоприемник или апарат за  записване или възпроизвеждане на звук или образ; видеомонитори и видеопрожектори

1 715.7

6.4

2103

Препарати за сосове и готови сосове; комбинирани подправки; синапено брашно и готова горчица:

1 327.4

5.0

3214

Кит за прозорци, свързващи  смоли и други китове; покрития, използвани при боядисването; неогнеупорни покрития от вида на  използваните в зидарството

1 153.8

4.3

3304

Готови козметични продукти, гримове, препарати за поддържане на кожата, различни  от  медикаментите, включително препаратите за предпазване от слънце и  препаратите  за получаване на слънчев загар; препарати за маникюр или педикюр

1 128.8

4.2

8803

Части за апаратите от NN 8801 или 8802

1 116.9

4.2

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване,  защита,  разклоняване, включване  или   свързване  на електрически вериги  (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри

574.9

2.1

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните  телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за  телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони

509.2

1.9

3. Инвестиции от Естония (в млн. евро)

година

Млн. евро

2011

-2.9

2012

-19.0

2013

-3.4

2014

-0.8

2015

-0.3

2016

-7.8

2017

-23.9

2018

2.5

2019

12.9

2020

-0.6

2021-Q1

-1.7

2021-Q2

0.6

Източник: БНБ

По данни на БНБ към 01.07.2021г. общият размер на инвестициите от Естония в България възлиза на 118.1 млн. евро.

По данни на БНБ за 2020г. общият размер на инвестициите от Естония в България възлиза на 121.0 млн. евро.

4. Туризъм

Брой на туристите по години

Година

Естонски туристи в България

промяна %

Български туристи в Естония

Промяна %

2011

7 768

-11.6

296

+4.6

2012

7 456

-4.0

563

+90.2

2013

6 157

-17.4

1 032

+83.3

2014

4 061

-34.0

1 873

+81.5

2015

3 580

-11.8

958

-48.9

2016

19 452

+443.4

2 684

+180.2

2017

23 750

+22.1

4 120

+53.5

2018

22 903

-3.6

5 884

+42.8

2019

27 242

+18.9

6 057

2.9

2020

1 637

-94.0

n/a*

n/a*

2021-1-6

2 873

+247.4

n/a**

n/a**

Източник: Министерство на туризма

През първите шест месеца на 2021 г. туристите от Естония у нас възлизат на 2 873 души, промяна с +247.4% спрямо същия период на 2020г.

През 2020 г. туристите от Естония у нас възлизат на 1 637 души, промяна с -94.0% спрямо същия период на 2019г.

 

* през 2020г. българските граждани са реализирали общо 3 973 009 пътувания в чужбина, но изследването по дестинации е прекратено.

 

** през периода януари-юни 2021г. българските граждани са реализирали общо 1 832 275 пътувания в чужбина, но изследването по дестинации е прекратено.

5. Договорно-правна база

1.1. Споразумение за свободна търговия.

Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Естония е подписано на 11.12.2001 год. и се прилага от 1.01.2002 г.

По инициатива на естонската страна, с нота то е денонсирано, считано от датата на приемане на Естония в ЕС.

1.2. Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане.

Подписана на 13 октомври 2008 г. в Люксембург. Законът за ратифициране на Спогодбата бе приет от 40-то Народно събрание на Р България на 11 декември 2008 г. и бе обнародван на 19 декември 2008 г. в бр. 108 на Държавен вестник.

1.3. Договори и съвместни органи в областта на транспорта:

1.3.1. Междуправителствена спогодба за международни автомобилни превози

Подписана на 18.05.1999 в София, в сила от 12.08.1999 г.

1.3.2. Българо-естонска комисия по международен автомобилен транспорт

Провежда ежегодни заседания за определяне на контингенти от разрешителни.

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката