Инициативата ЕВРИКА
 

Приложение 1: „Инициативата ЕВРИКА

В настоящата секция е представена информация за Инициативата ЕВРИКА, инструменти на инициативата, както и за проекти, в които участва Еврика, покани за проектни предложения, за експерти и друга актуална информация.


В помощ на заинтересованите лица информацията е представена в следния ред:

I.Актуални покани;

II. Обща информация за инициативата ЕВРИКА.


I. АКТУАЛНА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕКСПЕРТИ (01 април 2019 -31 май 2019 г.)

Министерството на икономиката, като ведомство, представляващо Република България в Асоциация ЕВРИКА, оповестява в помощ на заинтересованите лица:

(1) Стартирането на Покана за проектни предложения по Проект INNOWWIDE[1] за проекти за оценка на жизнеспособността на международните пазари и

(2) Отправената от INNOWWIDE покана за Експерти за оценка на жизнеспособността на проектни предложения по Поканата и за попълване на базата данни от експерти на ЕВРИКА.

(3) Информация за събитие: Eureka Global Innovation Summit

 

INNOWWIDE е Проект, подкрепен от Програма Хоризонт 2020 (H2020), който разполага с бюджет от 7,2 млн. евро за финансиране на най-малко 120 проекта за оценка на жизнеспособността, свързани с възможностите за международен бизнес от иновативни МСП чрез финансиране за европейски иновативни МСП и стартиращи фирми за изпълнение на проекти за оценка на жизнеспособността на пазари извън Европа. Ще се финансират Проекти за оценка на жизнеспособността, свързани с иновативни бизнес модели, в тясно сътрудничество с организации и фирми от целеви държави.

 

(1) Първата покана за кандидатстване за проекти за оценка на жизнеспособността на международните пазари ще бъде стартирана на 01 април 2019 г. с краен срок за кандидатстване 31.05.2019г. (12 часа централно европейско време) и ще предостави 60 000 евро за проект.

Уебинари за заинтересованите лица ще се проведат:

  • на 26 март, от 15:00 ч. до 16:00ч. централноевропейско време (CET) - практическа информация за МСП в Европа и в Бразилия, за първата покана INNOWWIDE, която започва на 1 април 2019 г. Участниците ще научат за обхвата на INNOWWIDE и как да кандидатстват за него.

Връзка за регистрация

 

Предварителна програма:

  • Въведение в ENRICH в Бразилия
  • Въведение в проекта Innowwide
  • Покана за проект за оценка на жизнеспособността (VAPs)

на 9 април, от 14:30 до 15:30 ч. централно европейско време(CET):

Връзка за регистрация

 

Втората (последна) покана ще бъде обявена през 2020 г.

 

Източници на Актуална информация:

 

Работен език при кандидатстването и изпълнението: английски език.

Участието не е свързано с предоставяне на финансови ресурси от националния бюджет или под управлението на национални органи. Финансовите средства (безвъзмездна финансова помощ от 60 000 евро на проект) се предоставят от консорциума INNOWWIDE.

Повече информация вижте тук.

 

(2) ПОКАНАТА КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЕКСПЕРТИ - цели обогатяване на базата от експерти с повече експерти от различни профили.

Консорциумът INNOWWIDE стартира покана за експерти със съответен опит в области като трансфер на технологии и иновации, пазарни проучвания, интернационализация и достъп до нови пазари. Процесът на оценяване ще започне в началото на юни 2019 г. с обща продължителност 7 седмици: 10 юни 2019 - 28 юни 2019 - Втори етап: 1 юли - 19 юли 2019г.

Асоциация EUREKA е член на консорциума INNOWWIDE, който отговаря за цялата процедура по оценяване. Ако се интересувате от участие като независим експерт в INNOWWIDE или друга инициатива на EUREKA, моля, създайте профил в базата данни на експертите на EUREKA. Създаването на профил също ще ви даде възможност да участвате в други инициативи на EUREKA в бъдеще.

 

Регистриране в базата данни на експертната общност на EUREKA.

Всички условия за участие са посочени на интернет страницата на консорциума. Настоящата информация е единствено в помощ на заинтересованите лица.

 

INNOWWIDE website: тук и тук

INNOWWIDE guidelines

Guidelines for evaluating INNOWWIDE applications

За контакти: INNOWWIDE team: info@innowwide.eu

 

(3) Инициативата Еврика организира ежегоден форум Eureka Global Innovation Summit, като през 2019г. събитието ще се проведе в гр. Манчестър, в периода 14 – 16 май 2019 г. Регистрацията е отворена за заинтересованите участници до 14 май 2019г.

Събитието е без такса за участие, като кандидатите за участници преминават процес на кандидатстване, който гарантира, че 1750 международни делегати са най-добрите компании и контакти, участникът може да е присъства всичките три дни или само в ден, който е най-подходящ за него.

Global Innovation Summit е международен форум, който се провежда веднъж годишно и има за цел да осигури възможност на представителите на бизнеса и публичния сектор да осъществят контакт, да споделят знания и опит, да поставят основи за бъдещо сътрудничество. Темите на предстоящия форум са Изкуствен интелект&Данни, Бъдещето на мобилността, Чист растеж и Застаряващо общество.

В програмата на Global Innovation Summit е включено и съпътстващото събитие „Дни на Корея“, чиято цел е засилване на сътрудничеството между Корея и държавите членки на Еврика. Делегация от около 100 иноватори от индустрията, науката и научно-изследователските среди в Корея ще вземе участие във форума с цел осъществяване на контакти с потенциални партньори, споделяйки своите идеи за сътрудничество чрез участието си в В2В срещи.

Ще се представят възможности за сътрудничество с Канада, Австралия, Нова Зеландия, Южна Америка.

Информация за регистрацията, програмата за събитието и др. е достъпна на следния линк: Event Website

 

II. ИНИЦИАТИВАТА ЕВРИКАтук.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg