Европейски фонд за отбрана
 

Европейският фонд за отбрана (EDF) е програма на ЕС, която има за цел да подкрепя инвестициите в съвместни научни изследвания и разработване на отбранителни продукти и технологии, като по този начин стимулира държавите членки да си сътрудничат и да инвестират повече в отбрана. Фондът разполага с бюджет от 7,9 млрд. евро за периода 2021-2027 г., от които 2,6 млрд. евро са предназначени за научни изследвания в областта на отбраната и 5,3 млрд. евро - за разработване на отбранителни продукти и технологии.

Предшественици на фонда са двете пилотни програми на ЕС – Европейската програма за отбранително промишлено развитие (EDIDP) и Подготвителното действие за научни изследвания в областта на отбраната (PADR), действащи в периода 2018 – 2020 г.

Цели

Европейския фонд за отбрана се управлява пряко от Eвропейската комисия. Основна цел на Фонда е укрепване на конкурентоспособността, иновационния капацитет, ефикасността и технологичната автономност на отбранителната промишленост на ЕС.

Кой може да кандидатства

  • Консорциуми, които включват най-малко 3 организации, основани в най-малко 3 държави членки на ЕС.
  • Фондът е отворен за участие към организации, установени в държави членки на ЕС и асоциирани държави. Асоциирани държави са държави членки на Европейската асоциация за свободна търговия, които са членове на Европейското икономическо пространство. Норвегия е асоциирана държава, следователно норвежките организации ще бъдат третирани като субекти от държави членки на ЕС.

Какво се финансира

Програмата предоставя финансова подкрепа за научно-изследователска и развойна дейност на продукти и технологии, свързани с отбраната през целия жизнен цикъл - от научни изследвания до разработване на прототип, изпитване, атестация и сертифициране. Допустими за финансиране са само съвместни проекти.

Размер на финансиране

Финансирането се предоставя под формата на безвъзмездна финансова помощ (грант), като базовият размер на гранта за различните видове действия е както следва:

  • научни изследвания  –  100% от допустимите разходи;
  • разработване на прототип - до 20% от допустимите разходи;
  • проектиране, изпитване, атестация, сертифициране - до 80% от допустимите разходи.

Непреките допустими разходи се възстановяват при плоска ставка от 25 % от преките допустими разходи.

Програмата предвижда система от допълнителни бонуси за насърчаване на трансграничното сътрудничество между МСП и включването на предприятия със средна пазарна капитализация във веригите за доставки на продукти и технологии, свързани с отбраната.

Отворени процедури за кандидатстване през 2022 г.

Отворени процедури за кандидатстване през 2021 г.

Ръководство за кандидатите

Формуляри за кандидатстване

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg