Европейски награди за насърчаване на предприемачество
 

Министерство на икономиката и индустрията отправя покана за участие в конкурса Европейски награди за насърчаване на предприемачеството към публичните органи в ЕС или асоциирани държави в програмата COSME. Допустимите структури включват национални организации, големи и малки градове, региони и общини, както и публично-частни партньорства между публичните органи и предприемачите, образователни програми и бизнес организации.

Кандидатурите трябва да се отнасят до започнати или скорошни инициативи в областта на създаването на политики, предприемачеството или образованието и до влиянието, което са оказали върху въпросния регион или място, като показват нарастващ напредък за период от две години. и да бъдат в една от шестте категории:

  1. Насърчаване на предприемаческия дух;
  2. Инвестиране в предобиването на предприемачески умения;
  3. Подобряване на бизнес средата и подкрепа за цифровия преход;
  4. Подкрепа на интернационализирането на бизнеса;
  5. Подпомагане на устойчивия преход;
  6. Награда за отговорно и интегриращо предприемачество;

Конкурсът се провежда ежегодно и има два етапа – национален и европейски. За да продължат участие на европейския етап, кандидатите трябва първо да са преминали успешно през селекция в собствената си страна. На национално равнище, от българско жури под ръководството на Министерството на икономиката и индустрията, ще бъдат отличени две кандидатури в две отделни категории, които ще бъдат наградени през месец юли 2022 г. и ще получат право на участие в европейския етап на конкурса.

Крайният срок за участие в конкурса е 30 юни 2022 г.


За участие в конкурса кандидатите трябва да изпратят в срок до 30 юни 2022 г. попълнен, подписан и подпечатан ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ на:

- Ирена Николова, началник на отдел "Подкрепа за МСП и предприемачество", дирекция "Икономическа политика", тел.: 02 940 7528, e-mail: i.nikolova@mi.government.bg и

Женя Павлова, старши експерт, отдел "Подкрепа за МСП и предприемачество", Дирекция "Икономическа политика", тел.: 02 940 7216, e-mail: j.pavlova@mi.government.bg

Моля, изпратете формуляра САМО в електронен вид – с подписите и печата  в *.pdf-формат и без подписи и печат в *.doc-формат. Моля, при попълването на формуляра да спазите заложените изисквания относно обема на текста.

 

ДОКУМЕНТИ

Mожете да изтеглите следните  документи:

1. Формуляр за участие 2022

2. Подробна информация за конкурса


I. ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

1.Какво представлява конкурсът?

2.Какви са целите?

3.Защо предприемачеството е важно?

4.Какви са ползите за участниците и победителите?

5.Кой може да участва?

6.Кои са категориите за участие в конкурса?

7.Какви са критериите за награждаване?

 

II. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ КОНКУРСИ В ПЕРИОДА 2010 - 2019 Г.

 

III. ИЛЮСТРОВАНИ СБОРНИЦИ НА КОНКУРСА


Лица за контакт:

Ирена Николова
Началник на отдел "Подкрепа за МСП и предприемачество",
Дирекция "Икономическа политика"
Министерство на икономиката и индустрията
тел.: 02 940 7528
e-mail: i.nikolova@mi.government.bg

Женя Павлова
старши експерт, отдел "Подкрепа за МСП и предприемачество",
Дирекция "Икономическа политика"
Министерство на икономиката и индустрията
тел.: 02 940 7216
e-mail: j.pavlova@mi.government.bg

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg