Германия
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Берлин

Анета Груйчева

Aneta Grouytcheva
Botschaft der Republik Bulgarien in der Bundesrepublik Deutschland
Mauerstraße 11, 10117 Berlin
e-mail: a.grouytcheva@mi.government.bg wirtschaft@botschaft-bulgarien.de
Tel:+49 30 2088094
Mobil: +49 160 956 834 87

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Мюнхен

Стефан Йонков

Stefan Ionkov
Leiter der Wirtschafts-und Handelsabteilung,
Wirtschaftskonsul
Wirtschafts- u. Handelsabteilung
Generalkonsulat der Republik Bulgarien in München
Walhallastraße 7, 80639 München
Email: wirtschaft@bulgeneralkonsulat-muenchen.de
Tel.: 089 32223355, Fax: 089 32223356
Mob.: +49 170 5509424

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Франкфурт на Майн

Румен Бонев

Wirtschaftsrat, Konsul
Leiter der Wirtschafts- und Handelsabteilung
Konsulat der Republik Bulgarien
Eckenheimer Landstrasse 101, 60318 Frankfurt am Main
тел.: +49 69 295286
факс: +49 69 295286
моб.тел.: +49 176 80184542
e-mail: r.bonev@mi.government.bg
e-mail: stivbgbonn@gmx.de

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Хамбург

Стойчо Стойчев

Служба по търговско-икономическите въпроси
гр. Хамбург, ПК 22085, ул. Хофвег 8.
тел: +4917632013831
e-mail: s.stoytchev@mi.government.bg ; stivbghamburg@gmail.com

Министерство на икономиката

Началник на отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул."Княз Александър І" 12
тел. +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Германия
Даяна Попангелова
ул."Княз Александър І" 12
тел. +359 2 940 7697
d.popangelova@mi.government.bg

 

 

I. Икономически отношения между Република България и Федерална Република Германия

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи

IV. Други

 

I. Икономически отношения между България и Германия

1. Стокообмен (в млн. евро)

 

Година

Стокообмен

млн.евро

Промяна

%

Износ

млн.евро

Промяна

%

Внос

млн.евро

Промяна

%

Салдо

млн.евро

2010

3 894

14.7

1 658

25.6

2 236

7.8

-578

2011

4 891

25.6

2 355

42.0

2 536

13.4

-181

2012

4 957

1.3

2 126

-9.7

2 831

11.6

-705

2013

5 534

11.6

2 741

28.9

2 793

-1.3

-52

2014

5 868

6.0

2 655

-3.1

3 213

15.0

-558

2015

6 288

7.2

2 893

9.0

3 395

5.7

-502

2016

6 638

5.6

3 216

11.2

3 422

0.8

-206

2017

7 294

9.9

3 590

11.7

3 703

8.2

-112

2018

8 153

11.8

4 174

16.2

3 979

7.5

194

2019

8 462

3.7

4 410

5.6

4 052

1.8

358

2020

8 202

-3.1

4 466

1.7

3 715

-8.3

771

2021

1-6

4 901

23.8

2 635

20.7

2 265

27.7

370

По данни на МИ

 

През 2020 г. стокообменът с Германия е в размер на 8,202 млрд. евро /спад от 3,1%, дял 14%/. Износът за Германия е в размер на 4,466 млрд. евро /ръст от 1.7%, дял 16%/. Вносът от Германия е в размер на 3,715 млрд. евро /спад от 8.3%, дял 12,1%/.

За първото шестмесечие на 2021 г. стокообменът с Германия е в размер на 4,901 млрд. евро /ръст от 23,8%, дял 14,1%/. Износът за Германия е в размер на 2,635 млрд. евро /ръст от 20,7%, дял 16,0%/. Вносът от Германия е в размер на 2,265 млрд. евро /ръст от 27,7%, дял 12,4%/.

Членството на България в ЕС от 01 януари 2007 г. оказа положително влияние върху развитието на двустранния стокообмен, поради хармонизирането на процедурите и улесняването на вноса и износа.

 

No

КодMT

Описание – водещи стоки / износ

EUR'000

%


 

Общ износ през: 01-12/2020 г.

27 968 662,2

100.00

0

 

в т.ч. Германия

4 486 936,1

16.00

1

2616

Руди на благородните метали и техните концентрати

546 682,0

12.2

2

7402

Нерафинирана мед; аноди от мед за електролитното рафиниране

355 375,5

7.9

3

8711

Мотоциклети (включително веломоторите) и велосипеди със  спомагателен двигател, със или без

148 724,6

3.3

4

8703

Пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства, предназначени за транспорт  на хора

128 358,4

2.9

5

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

113 014,2

2.5

6

8537

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове  и други подобни, за управление или електрическо разпределение

112 244,7

2.5

7

8544

Жици, кабели и други изолирани  електрически  проводници, кабели от оптични влакна

100 085,9

2.2

8

8538

Части, изключително или главно предназначени  за  уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

99 676,4

2.2

9

8418

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с  електрическо или  друго  оборудване

91 591,1

2.0

10

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване,  защита,  разклоняване, включване  или   свързване  на

87 973,2

2.0

 

No

КодMT

Описание – водещи стоки / внос

EUR'000

%


 

Общ внос през: 01-12/2020 г.

30 729 996,9

100.00

0

 

в т.ч. Германия

3 715 670,9

12,1

1

8703

Пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства, предназначени за транспорт  на

166 223,1

4.5

2

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

150 532,6

4.1

3

3002

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични

77 221,6

2.1

4

8708

Части и принадлежности за автомобилни  превозни  средства от NN 8701 до 8705:

72 485,8

2

5

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване,  защита,  разклоняване, включване  или   свързване  на

70 351

1.9

6

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао:

67 261,5

1.8

7

8538

Части, изключително или главно предназначени  за  уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537:

63 998,9

1,7

8

8400

[Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати]

59 328,6

1.6

9

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани  електрически  проводници (

59 232,5

1.6

10

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

54 067,9

1.5

ИНВЕСТИЦИИ

Германските компании са надеждни инвеститори, тъй като се ангажират дългосрочно. Инвестициите са разпределени равномерно по отрасли и региони в страната, повече от половината от тях са “на зелено” чрез създаване на дъщерна фирма или филиал, от което следва да се приеме, че германските инвеститори оценяват като привлекателни условията за бизнес в България.

По данни на БНБ към 01 януари 2021 г. преките инвестиции от Германия са в размер на 3,593.0 млрд. евро.

През 2020 г. потокът на преките чуждестранни инвестиции от Германия е в размер на 307.7 млн.евро.

 

Германски инвестиции по години в млн. евро /по данни на БНБ/:

 

Година

Инвестиции в млн.евро

Година

Инвестиции в млн.евро

1996

13.4

2011

-45.7

1997

44.0

2012

78.8

1998

23.6

2013

80.8

1999

43.3

2014

-81.1

2000

42.3

2015

161.0

2001

75.3

2016

286.8

2002

90.8

2017

150.0

2003

96.1

2018

231.9

2004

253.0

2019

108.6

2005

107.1

2020

307.7

2006

268.0

2021-Q1

10.2

2007

386.5

2021-Q2

125.5

2008

783.3

 

2009

271.4

 

2010

80.8

 

 

ТУРИЗЪМ

 

Германия е водещ туристически партньор на България сред страните от ЕС и е един от най-важните пазари за българския туристически продукт.

 

Германски туристи в България за периода 2010 – 2019 г.

Година

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Германски туристи

 

713 980

 

700 062

 

650 236

 

682 702

 

714 195

 

622 751

 

Година

2016

2017

2018

2019

2020

Германски туристи

 

826 939

 

870 448

 

850 096

 

761 156

Над 90 000 хил.

 

Данните за броя на туристите през 2020 г. се базират на ЕСТИ /Единна система за туристическа информация/, която през 2020 г. е била в изпитателен период. В тази връзка са взети предвид и данните на НСИ за места за настаняване с 10 и повече легла. Въвеждането на Единната система за туристическа информация променя метода за отчитане на броя на туристите. Новият метод се базира на данни от местата за настаняване, като те не са съпоставими с данните от ГКПП.

Брой германски туристи през 2020 г. в местата за настаняване - Спад 80% през 2020 г. спрямо 2019 г. /базиран на данни на НСИ за места за настаняване с 10 и повече легла/.

За периода януари – юни 2021 г. България е посетена от 27 393 германски туристи /спад от -29.3%/, 8-мо място.

ИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Постоянен орган за координиране на двустранни междуправителствени инициативи е Българо-Германският съвет за коопериране, на чиито сесии се решават конкретни въпроси на търговско-икономическите отношения. Председател на съвета от българска страна е министърът на икономиката, а от германска страна – държавен секретар във Федералното министерство на икономиката и енергетиката. Към Съвета за коопериране функционират следните работни групи:

-          Работна група “Туризъм” – партньор от българска страна е МТ

-          Работна група “Енергетика” – партньор от българска страна е МЕ

-          Работна група “Селско стопанство и ХВП” - партньор от българска страна е МЗХ

-          Работна група “Малки и средни предприятия” - партньори от българска страна са БТПП, БСК и Германо-българската индустриално-търговска камара, с участие и на ИАНМСП и БАИ

-          Работна група „Инфраструктура” – партньори от българска страна са МРРБ, МОСВ, МТИТС

-          Работна група «Енергийна ефективност» - партньор от българска страна е МРРБ

-          Работна група «Електронно управление» - партньор от българска страна е МТИТС.

 

Търговско-икономическите отношения с Германия са традиционно активни и задълбочаващи се не само на федерално ниво, но и по линия на сътрудничеството с отделните федерални провинции. От особена важност за устойчиво и динамично развитие на контактите са и създадените междуправителствени комисии на ниво федерални провинции, а именно:

-          Смесена междуправителствена комисия „България - Баден-Вюртемберг”, създадена с РМС № 17 от 27 април 2006 г., като за председател от българска страна е определен заместник-министър на външните работи. От баден-вюртембергска страна комисията се ръководи от Държавното министерство на федералната провинция. МИ участва в работна група «Икономика, туризъм и финансова сфера». До момента са проведени 8 сесии на комисията. С Решение на Министерския съвет от 12 ноември 2020 г. за председател на комисията от българска страна е определен заместник-министърът на икономиката Стамен Янев.

-          Постоянна междуправителствена комисия „България – Бавария”, създадена през юни 1995 г., като за председател от българска страна е определен заместник-министър на външните работи. От баварска страна комисията се ръководи от Баварската държавна канцелария. МИ участва в работна група «Икономика, туризъм и енергетика». До момента са проведени 14 сесии на комисията.

 

Доказателство за интензивността и значимостта на политическите и търговско-икономическите отношения между България и Германия е и откритата през март 2004 г. Германо-българска индустриално-търговска камара, която е висшата институционализирана форма на германско икономическо представяне в дадена страна.

Германо-българската индустриално-търговска камара участва всяка година в проучването на бизнес средата на германските външнотърговски камари на държави от Централна и Източна Европа. Съгласно проучването, проведено през пролетта на 2019 г., липсата на кадри и корупцията са основен проблем пред бизнеса. На въпроса „Бихте ли инвестирали отново в България?“ 88% от анкетираните фирми отговарят положително, с което се запазва удовлетвореността от миналата година. По-голямата част от участниците /51%/ оценяват икономическата обстановка в България като задоволителна. 57% от анкетираните заявяват, че състоянието на предприятията им ще се подобри през тази година като 35% разчитат на повишаване на износа, а 37% планират повече инвестиции през 2019 г. Рязко спадат очакванията за състоянието на българската икономика през настоящата година в сравнение с предходната. Само 25% от запитаните вярват, че ще има подобрение. За сравнение през 2018 г. процентът на оптимистично настроените е бил 44%. Що се отнася до работната ръка, 31% планират да наемат нови служители, докато 5% най-вероятно ще се разделят с част от персонала си. 63% от компаниите изпитват трудности при осигуряването на квалифицирани работници. Проблемът с недостига на квалифицирани кадри създава проблеми за бизнеса, изразяващи се главно в намаляване на производството и увеличаване разходите за труд. Увеличава се положителната нагласа към въвеждането на единната европейска валута - 53% искат въвеждане на еврото, 31% са на противоположното мнение. Половината от анкетираните заявяват, че излизането на Великобритания от ЕС няма да окаже директно влияние върху дейността на компаниите им. Относно състоянието на инфраструктурата страната ни се нарежда на 9-то място сред 15-те държави от Централна и Източна Европа. Най-голямото недоволство на компаниите е борбата с корупцията и престъпността - 62% от анкетираните заявяват, че са необходими повече усилия в тази област. 54% са недоволните от непрозрачността при обществените поръчки. За поредна година нараства доверието в публичната администрация, където доволни са 23%. По отношение на политическата и социална стабилност и предвидимостта на икономическата политика нивото на удовлетвореност е над средното за Централна и Източна Европа – 31%. Страната ни е в дъното на класацията по отношение качеството на академичното образование. Реформи са необходими и при професионалното образование. Бизнесът продължава да очаква решителни действия – за качествено образование, за осигуряване прозрачност при обществените поръчки и справяне с корупцията.

 

ДОГОВОРНО-ПРАВНА РАМКА

 

Дипломатическите отношения между България и Германия са установени на 8 юли   1879 г. На 5 ноември 1992 г. влиза в сила Договорът за приятелско сътрудничество и партньорство в Европа между Р България и ФР Германия като юридическа основа на отношенията между двете страни. 

До 01 януари 2007 г. като член на ЕС Германия прилагаше в икономическите си връзки с България Споразумението за асоцииране на България към ЕС, в сила от 1 февруари 1993 г. Търговията и значителна част от другите форми на икономически отношения се регулират от Спогодба за търговия, търговско и икономическо сътрудничество между България и Европейската общност, подписана на 8 май 1990 г.

Важни средства за регулиране на външноикономическите връзки с Германия са двустранните договори и спогодби в областта на икономиката, енергетиката и туризма:

1988, Договор между Народна република България и Федерална република Германия относно взаимно насърчаване и взаимна защита на инвестициите. Ратифициран с Указ № 2024 на Държавния съвет на НРБ на 16.06.1986 г. – ДВ, бр. 48 от 1986 г. В сила от 10.03.1988 г.

1988, 25 февруари, подписана в Бон - Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Федерална република Германия за сътрудничество в научноизследователската дейност и технологическото развитие. В сила от 25.02.1988 г. Регистрация в ООН под № 27013/5.01.1990 г.

1997, 27 март, подписана в Пловдив - Рамкова спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за техническо сътрудничество. В сила от 10.11.1997 г. Ратифицирана със закон, приет от НС на 29.10.1997 г., ДВ, бр. 103/1997 г. Обн. - ДВ, бр.121/1997 г. Регистрирана в Секретариата на ООН от Германия под № 42111 на 01.12.2005 г.

1997, 31 януари, подписано в София - Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия, съвместно с Европейската банка за възстановяване и развитие за изграждането и разширяването на тържища за плодове и зеленчуци въз основа на Кредитното споразумение между правителството на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие. В сила от 31.01.1997 г.

2000, 13 октомври, подписано в София - Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за техническо сътрудничество /”Програма за насърчаване на икономиката и заетостта”/. В сила от 13.10.2000 г. По останалите въпроси действа по разпоредбите на Рамковата спогодба за техническо сътрудничество от 27.03.1997 г.

2000, 13 октомври, подписано в София - Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за техническо сътрудничество /”Подпомагане на ловешкия планински район, както и на българското овощарство и лозарство”/. В сила от 13.10.2000 г. По останалите въпроси действа по разпоредбите на Рамковата спогодба за техническо сътрудничество от 27.03.1997 г.

2000, 13 октомври, подписано в София - Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за техническо сътрудничество /”Дружество за насърчаване на заетостта и структурното развитие”/. В сила от 13.10.2000 г. По останалите въпроси действа по разпоредбите на Рамковата спогодба за техническо сътрудничество от 27.03.1997 г.

2000, 28 ноември, подписана в София - Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество /2000 година/. В сила от 20.04.2001 г. Ратифицирана със закон на НС от 28.03.2001 г./ДВ бр.35/10.04.2001 г. Обн. - ДВ бр. 55/19.06.2001 г. Споразумение за изменение от 16.02.2007 г.

2000, 13 октомври, подписано в София - Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Федерална република Германия за техническо сътрудничество /”Реституция на горите”/. В сила от 13.10.2000 г. По останалите въпроси действа по разпоредбите на Рамковата спогодба за техническо сътрудничество от 27.03.1997 г.

2001, 10 октомври/29 декември, сключено чрез размяна на ноти - Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за продължаване на проекта “Изграждане на дружества за заетост и структурно развитие”. В сила от 29.12. 2001 г.

2002, 4 септември, подписана в София - Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество /2001 година/. В сила от 13.01. 2003 г. Ратифицирана със закон на НС от 21.12. 2002 г./ДВ бр. 120/2002 г. Обн. - ДВ бр. 12/7.02.2003 г. Споразумение за изменение от 16.02.2007 г.

2003, 1 април, сключено чрез размяна на ноти - Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за проекта “Национална програма за намаляване на броя и опасността от депата и старите замърсявания с отпадъци”. В сила от 1.04.2003 г.

2003, 22 май, подписана в София - Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество /2002 година/. В сила от 30.10.2003 г. Ратифицирана със закон на НС от 02.10. 2003 г./ДВ бр. 91/14.10.2003 г. Обн. - ДВ бр. 110/19.12.2003 г. Споразумение за изменение от 16.02.2007 г.

2003, 22 май, подписана в София - Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество /2002 година/. В сила от 30.10.2003 г. Ратифицирана със закон на НС от 02.10. 2003 г./ДВ бр. 91/14.10.2003 г. Обн. ДВ бр. 110/19.12.2003 г. Споразумение за изменение от 16.02.2007 г.

2003, 30 юни/21 октомври, сключено чрез размяната на ноти - Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за продължаване на проекта “Изграждане на структури за пазарна реализация на плодове и зеленчуци”.  В сила от 21.10. 2003 г.

2003, 21 октомври, сключено чрез размяната на ноти – Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за продължаване на проекта “Реституция на горите и икономическа консултация”. В сила от 21.10.2003 г. Одобрено с Решение на МС № 737/08.11. 2002 г.

2004, 26 януари/8 март – сключено чрез размяна на ноти – Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за продължаване на проекта “Програма за насърчаване на икономиката и заетостта”. В сила от 8.03.2004 г.

2004, 5 февруари, сключено чрез размяна на ноти - Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за създаване на Българо-германска индустриално-търговска камара в България. В сила от 5.02.2004 г. Обн. - ДВ, бр. 73/20.08.2004 г.

2005, 22 февруари, подписана в София - Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за техническо сътрудничество за 2003 г. В сила от 22.02.2005 г. Обн. - ДВ, бр. 22/15.03.2005 г.

2005, 4 август, подписана в София - Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за техническо сътрудничество за 2004 г. В сила от 4.08.2005 г. Обн. - ДВ бр.69/23.08.2005 г.

2006, 5 май, подписана в София – Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за техническо сътрудничество за 2005 г. В сила от 5.05.2006 г. Обн. - ДВ бр.56/11.07.2006 г

2006, 5 май, подписана в София - Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество за 2005 г. В сила от 11.09.2006 г. Ратифицирана със закон на НС от 16.08.2006 г. /ДВ бр. 70/29.08.2006 г./.  Обн. - ДВ, бр. 95/ 24.11.2006 г.

2007, 16 февруари, сключено чрез размяна на ноти - Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2000 г.). В сила от 29 май 2007 г. Ратифицирано със закон на НС от 9.05.2007 г.; ДВ бр. 41/22.05.2007 г. Обн. - ДВ, бр.77/25.09.2007 г.

2007, 16 февруари, сключено чрез размяна на ноти - Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2001 г.). В сила от 29 май 2007 г. Ратифицирано със закон на НС от 10.05.2007 г.; ДВ бр. 41/22.05.2007 г. Обн. - ДВ, бр.77/25.09.2007 г.

2007, 16 февруари, сключено чрез размяна на ноти - Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2002 г.). В сила от 29 май 2007 г. Ратифицирано със закон на НС от 10.05.2007 г.; ДВ бр. 41/22.05.2007 г. Обн. - ДВ, бр.77/25.09.2007 г.

2008, 26 май, подписана в София - Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за техническо сътрудничество за 2006 г. В сила от 26.05.2008 г.

2010, 7 юни, подписана в София - Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2006). В сила от 05.08.2010 г. Ратифицирана със закон на НС от 21.07.2010 г./ДВ бр.59/31.07.2010 г. Обн. - ДВ бр.67/27.08.2010 г.

2010, 2 ноември, подписано в София - Споразумение между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Германско дружество за техническо сътрудничество Гмбх във връзка с проект „Регионална програма за учредяване на „Дунавски компетентен център” за укрепване на региона по средното и долното течение на река Дунав в Хърватия, Сърбия, Румъния, България, Украйна и Молдова. В сила от 02.11.2010 г. Обн. - ДВ бр.99/17.12.2010 г.

През 2010 г. е сключена нова Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и имуществото, която заменя съществуващата спогодба от 21.12.1988 г.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката