Глобалeн иновационен индекс 2021 (Global Innovation Index 2021)
 

1. Глобален иновационен индекс - същност.

От 2007 г. Cornell University (Johnson), Европейски институт по бизнес администрация (INSEAD, Франция) и Световната организация за интелектуална собственост (WIPO, специализирана агенция на ООН, Швейцария) правят годишно изследване Глобален индекс за иновации (Global Innovation Index). Изследването е смятано за класация на най - иновативните държави в света.

Основната цел на Глобалния иновационен индекс е да се превърне в количествен измерител, който да отрази по-добре и пълно иновациите в обществото и да премине границата на традиционното разбиране за иновациите като брой докторанти, брой публикувани научни изследвания, създадени изследователски центрове, брой патенти и разходи за НИРД.

Като теоретична основа на концептуалната рамка на Глобалния иновационен индекс се използва разграничаването на благоприятни фактори (среда за иновационна дейност, потенциал) и резултати от иновационната дейност.

Глобалният иновационен индекс е проект в непрекъснато развитие и в момента включва най-новите виждания за измерване на иновациите. Структурно се състои от стълбове (сфери, фактори) и под-стълбове (под-сфери, под-фактори). Конструиран е върху два под-индекса – под-индекс на "Иновациите на входа" и под-индекс на "Иновациите на изхода", като всеки от тях е изграден около конкретни стълбове.

Пет входни стълба (сфери) отразяват елементите на националната икономика, осигуряващи новаторски дейности: (1) Институции, (2) Човешки ресурси и изследвания, (3) Инфраструктура, (4) Съвършенство на пазара и (5) Съвършенство на бизнеса.

Два стълба отразяват иновациите на изхода: (6) Научни и технологични постижения, и (7) Творчески резултати. Всеки стълб е разделен на под-стълбове, а всеки под-стълб се състои от конкретни индикатори.

2. Класиране за България.

България заема 35-то място в Глобалния иновационен индекс 2021, който обхваща 132 държави по света, с оценка от 42,4 точки и така се изкачва с две места в международна класация за иновации. През 2020 г. страната ни е била на 37-мо място.

Най-висока оценка България получава по показателя „творчески резултати“ – 41,1 точки, което включва търговски марки, стойност на брандовете, износ на креативни продукти, създаването на мобилни приложение, на съдържание в Уикипедия, онлайн творчество и др.

Втората най-висока оценка страната ни получава по показателя „резултати от знания и технологии“ – 36 точки. Това включва патенти, модели, ръст на продуктивността на труда, нови бизнеси, разходи за софтуер, интелектуална собственост, ISO 9001 сертификати, експорт на ICT услуги и т.н.

Най-ниска оценка страната ни получава по показателя “институции” – 69.8 точки, в който са включени политическата среда, регулаторите, бизнес средата. Сравнително ниски са и оценките по показателя по показателя “изисквания на пазара”, което включва кредит, инвестиции, пазар, диверсификация на пазара и др. и по показателя „човешки капитал и наука“, което включва образование, наука, разходи за образование и наука и т.н.

3. Тенденции.

В доклада се посочва, че инвестициите в иновации показват голяма устойчивост по време на пандемията и достигат нови върхове в някои страни. Преди пандемията инвестициите в иновации достигнаха рекордно високи стойности в света като цяло, а научноизследователската и развойна дейност отбеляза ръст от 8,5% през 2019 г.

Въпреки икономическия шок в резултат на пандемията, научните резултати и научноизследователската и развойна дейност, сделките с рисков капитал са нараснали през 2020 г.

 

Структура на индикаторите и подиндикаторите на GII

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg