Грузия
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Тбилиси

Красен Балев

адрес: Embassy of the Republic of Bulgaria in Georgia,
Krtsanisi area, Vakhtang Gorgasali str., exit № 15, 0105 Tbilisi, Georgia

тел.: +995 322 911 189
факс: +995 329 210 270
e-mail: k.balev@mi.government.bg

https://www.facebook.com/СТИВ-Тбилиси-1250512718398038

https://twitter.com/GeorgiaStiv

https://www.linkedin.com/in/stiv-tbilisi-6a968713b/#


Министерство на икономиката

Отдел "Руска федерация, страни от ОНД и Грузия"
ул. "Княз Александър І" 12, София
тел.: +359 2 940 7674
факс: +359 2 981 4915

Референт за Грузия
Богдана Григорова
ул. "Княз Александър І" 12
тел. +359 2 940 7789
e-mail: 
b.grigorova@mi.government.bg 

 

І. Бизнес компас

ІІ. Търговско-икономически отношения между Република България и Грузия

Грузия е една от страните обхванати от Европейската политика на съседство. На 27 юни 2014 г. е подписано Споразумение за асоцииране между ЕС и Грузия (СА), което включва търговска част -  дълбока и всеобхватнa зонa за свободна търговия (ДВЗСТ/ DCFTA), въвеждаща преференциален търговски режим между Грузия и ЕС. Споразумението е в сила от 1 юли 2016 г., но се прилага предварително считано от 1 септември 2014 г., по-конкретно в търговската си част, която позволява безмитна търговия между Грузия и ЕС. България е ратифицирала Споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия на 24 юли 2014 г. (брой 66 на Държавен вестник от 8 август 2014 г.).

Грузия е и пълноправен член на Световната търговска организация (СТО) oт 14 юни 2000 г.

1. Стокообмен (в млн. щ.д.)

Период

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2007 г.

304.2

225.5

78.7

146.8

2008 г.

684.0

196.3

487.7

-291.4

2009 г.

389.9

132.6

257.3

-124.7

2010 г.

410.7

191.0

219.7

-28.7

2011 г.

591.9

320.2

271.7

48.5

2012 г.

587.7

365.9

221.8

144.1

2013 г.

533.4

248.4

285.0

-36.6

2014 г.

537.1

248.2

288.9

-40.7

2015 г.

438.4

178.7

259.7

-81.0

2016 г.

343.2

184.8

158.4

26.4

2017 г.

491.6

159.8

331.8

-172.0

2018 г.

599.5

207.0

392.5

-185.5

2019 г.

485.8

169.7 

316.1 

-146.4

Източник: НСИ и МИ

Двустранният стокообмен с Грузия в последните години се развива интензивно, като страната ни се нарежда сред първите 10 търговски партньори на Грузия.

По данни на НСИ за 2019 г. двустранният стокообмен е възлязъл на 485.8 млн. щ. долара, от които български износ за Грузия на стойност 169.7 млн. щ. долара и внос от Грузия в България на стойност 316.1 млн. щ. долара. Стокообменът и износът на България за Грузия за този период бележат спад, съответно с 19% и 18%, спрямо стойностите за 2018 г. Вносът от Грузия е с 19.5% по-малко от реализирания през предходната година.

 

2. Водещи стоки по внос-износ

Водеща стокова група в износа на България за Грузия са нефтените масла, с относителен дял в износа 35.2% през 2019 г. и 47.4% през 2018 г. Други традиционни експортни стоки от България към Грузия са медикаментите, тракторите и превозните средства. От 2015 г. нараства делът в износа на стоковата група „Артикули за колективни игри“ (билярди, специални маси за хазартни игри и др.), като износът им се е увеличил с 105.7% през 2018 г.

Водеща стокова група във вноса от Грузия за България, според българската статистика, са медните руди и техните концентрати с около 80.5% относителен дял във вноса през 2019 година.

Водещи стоки в българския износ за Грузия през 2019 г.

Групи стоки -  износ

Отн. дял,%

Ръст/ Спад % 

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите

35,2

-39,1

Медикаменти

10,6

36,7 

Преси, гроздомелачки и аналогични машини за производство на вино, плодови сокове или подобни напитки

4,2

6,4

Трактори

4,0

-9,8

Автомобилни  превозни  средства за транспорт на стоки

3,6

9,1

Водещи стоки в българския внос от Грузия през 2019 г.

Групи стоки - внос

Отн. дял,% 

Ръст/ Спад %

Медни руди и техните концентрати

80,5

-22,5

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали

13,1

5,4

Минерални или химични азотни торове

3,5

-13,0

Отпадъци и отломки от мед

1,3

91,8

Ациклени алкохоли и техни производни

 0,9

 34,3

3. Инвестиции

Преки инвестиции от Грузия в България (млн. евро)

Период

Поток

(нетни трансакции)

Размер

(салдо към края на отчетния период)

2009 г.

-2.9

5.1

2010 г.

-3.6

11.5

2011 г.

-0.5

13.2

2012 г.

-0.3

12.9

2013 г.

0.6

14.4

2014 г.

-0.1

14.4

2015 г.

0.9

21.3

2016 г.

2.7

25.1

2017 г.

0.7

25.8

2018 г.

-14.6

11.0

2019 г.

1.4 

n/a 

Източник: БНБ

4. Туризъм

През последните години броят на грузинските туристи посетили България постепенно се увеличава. През 2019 г. реализираните посещения на грузински граждани в България с цел туризъм са 16 055, с 7.1% повече от предходната година, като Грузия е заела 42-ро място по посещения на чуждестранни туристи в България. През 2019 г. значително са се увеличили и пътуванията на български граждани в Грузия, като са достигнали 3 696, с 3 110 (530%) повече от предходната година.

Съществува потенциал за развитие на сътрудничество в областта на туризма, активизиране на туристическата реклама на България и развитие на системата от чартърните полети до българските курорти. Като предпоставка за бъдещо разширяване на туристическия обмен между България и Грузия, може да се разглежда и процеса на визова либерализация за грузински граждани пътуващи в ЕС.

 

Период

Граждани на Грузия посетили България с цел туризъм

2009 г.

3 520

2010 г.

4 147

2011 г.

4 916

2012 г.

7 978

2013 г.

11 131

2014 г.

10 269

2015 г.

10 476

2016 г.

11 355

2017 г.

14 328

2018 г.

14 996

2019 г.

16 055

Източник: Министерство на туризма

5. Договорно-правна база

Отношенията между България и Грузия се развиват на базата на подписаните в периода след 1993 г. редица двустранни документи. Въпросите в областта на търговско-икономическо сътрудничество се регулират главно от:

  • Спогодба за търговско-икономическо сътрудничество (София, 25 август 1994 г.), в сила от 7 май 1996 г. Във връзка с присъединяването на България към ЕС, Спогодбата е изменена по взаимно съгласие.
  • Договор за сътрудничество в областта на туризма (София, 15 декември 1997 г.), в сила от 8 септември 1998 г.;
  • Договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (София, 12 януари 1995 г.), в сила от 6 август 1999 г.;
  • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (Тбилиси, 28 ноември 1998 г.);
  • Спогодба за морско корабоплаване (София, 12 януари 1995 г);
  • Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и товари (София, 12 януари 1995 г.);
  • Споразумение между правителството на Република България и Правителството на Грузия за сътрудничество в областта на пощите, електронните комуникации и информационните технологии (Тбилиси, 20 февруари 2009 г.).

6. Междуправителствена комисия

Председатели на Междуправителствената българско-грузинска комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество (МПК) са министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и министърът на икономиката и устойчивото развитие на Грузия.

Първото заседание на Комисията е проведено на 30 юни 1999 г. в гр. Тбилиси, а последното към момента, шесто заседание е проведено в периода 4-5 април 2019 г. в гр. София. В рамките му са разгледани състоянието и възможностите за развитие на договорноправната база между България и Грузия и на сътрудничеството в областите взаимна търговия, малки и средни предприятия, транспорт, съобщения, туризъм, селско стопанство, информационни технологии и др.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката