"Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 - 2020 г."
 

С Протоколно решение №4 от 18.12.2018 г. от заседание на Съвета за интелигентен растеж бе одобрена първата актуализация на тематичните подобласти на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.

С направената актуализация на ИСИС 2014 - 2020 г. са добавени и изменени следните подобласти:

- тематична област "Информатика и ИКТ" - добавено ново направление "Телемедицина и телегрижа" и „Производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи“;

- тематична област "Мехатроника и чисти технологии" - добавени с изменения направление "Роботизирани системи и автоматизация на процеси, в т.ч. вграждане на ВЕИ, 3-D моделиране, системи за инструментална екипировка" и направление "Синя икономика - технологии за развитие";

- тематична област "Индустрия за здравословен живот и биотехнологии" - добавено с изменение направление "Приложение на нови методи и технологии в устойчиво ползване на речни и морски ресурси";

- тематична област "Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии" - няма предложения за промяна.

Направената актуализация на подобластите е в резултат на получените предложения на заинтересованите страни (представители на бизнеса, научни и академични среди, местни структури и НПО организации) през 2018 г. Тя отразява усилията на Министерство на икономиката в реализацията на т.н."предприемаческо откритие" и непрекъснатия диалог по региони със заинтересованите страни относно развитието на интелигентната специализация и нуждата от промяна на Стратегията, когато е необходимо.

 

С Решение на МС № 384 от 13.07.2017 г. бе одобрена актуализираната "Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 - 2020 г.", като основа за изпълнение на тематично предварително условие 1 по Приложение XI към Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета.

Промените отразяват положените усилия за изпълнение на дейностите, предвидени в одобрения от Европейската комисия План за действие.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката