Инструменти за търговска защита
 

Инструментите за търговска защита са едни от основните стълбове в съвременния процес на развитие на търговията в условията на либерализация. В Европейския съюз са установeни правила за защита на свободната конкуренция и честната търговия, като едно от безспорните предимства на пазарната икономика. Липсата на международно признати правила на конкуренцията обаче, би довела до изкривяване на пазара, в случай че не съществуваше и системата от инструменти за търговска защита (антидъмпингови, антисубсидийни и защитни мерки по вноса).

Европейската комисия играе ключова роля за осигуряване на справедливи условия за търговия за производителите от Европейския съюз. Основна мисия на Европейската комисия е да защити местната индустрия от нелоялни търговски практики в международната търговия като субсидиране и дъмпинг, а в някои случаи и от внезапно, силно и непредвидимо нарастване на вноса, изискващо въвеждане на защитни мерки. Законодателството и практиката на ЕС в тази област са в пълно съответствие с правилата на Световната търговска организация и в много отношения са по-строги и прецизни от тях.

В компетенциите на Европейската комисия попада, както провеждането на процедурите по разследване за въвеждане на мерки за търговска защита, така и наблюдението за правилното прилагане на въведени мерки. Комисията следи и предприема мерки за предотвратяване на неоправдано и в разрез с международните правила въвеждане на мерки за търговска защита от страни извън Европейския съюз. Не на последно място, Комисията провежда и преговорите с търговските партньори на Съюза за развитието на международните правила за търговия.

  • Списък на мерките за търговска защита, въвеждани от ЕС:

Генерална дирекция "Търговия" на Европейската комисия поддържа на интернет - страницата си информация на английски език за всички антидъмпингови мерки, мерки срещу субсидиран внос или защитни мерки по вноса, прилагани от Европейския съюз през определен период (включително архив на мерки, които вече не се прилагат), а също и на текущите процедури по разследване. Информацията може да бъде разгледана тук.

Регламентите и решенията относно мерките за търговска защита могат да бъдат намерени на официалните езици на Европейския съюз в Официалния вестник на ЕС, серия L.

Известията на Европейската комисия за започване на процедури по разследване на дъмпингов или субсидиран внос, за преразглеждане на действащи мерки или за изтичане на срока на действие на антидъмпингови или антисубсидийни мерки се публикуват на официалните езици на ЕС в Официалния вестник на ЕС, серия С.

Достъп до Официалния вестник на ЕС се осъществява чрез базата данни Eur-lex. Чрез Eur-lex може да се намерят на български език всички публикувани регламенти, решения или известия като се използват възможностите за търсене на документи по ключова дума, по номер на документа или по номер на Официалния вестник.

  • Антидъмпингови мерки:

Счита се, че дадена компания осъществява дъмпинг, ако изнася стоки за Европейския съюз на цена, която е по-ниска от нормалната стойност на стоката (т.е. цената на стоката, когато тя е предназначена за местния пазар на страната на износа). По-подробна информация по темата е налична на английски език на интернет-страницата на ГД Търговия на ЕК , а на български език - тук.

Ръководство за изготвяне на жалба (заявление) срещу дъмпингов внос, разработено от Европейската комисия може да бъде разгледано тук.

Основен регламент: Регламент (ЕС) № 1036/2016 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (кодифицирана версия).

  • Мерки срещу субсидиран внос:

Антисубсидийни мерки се въвеждат, за да неутрализират разстройващото международната търговия въздействие на субсидии, чрез които субсидираните стоки получават изкуствено конкурентно предимство (по-ниска цена) в сравнение с не-субсидираните стоки. Още по темата може да се прочете тук или на интернет-страницата на ГД Търговия на ЕК.

Ръководство, за подготовка на жалба (заявление) за провеждане на антисубсидийна процедура, разработено от ЕК може да бъде разгледано тук.

Основен регламент: Рeгламент(ЕС) № 1037/2016 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 относно защитата срещу субсидиран внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (кодифицирана версия).

  • Защитни мерки:

Защитни мерки могат да се прилагат в случаи, когато производители на определена стока от Общността са претърпели или са застрашени да претърпят сериозна вреда от внезапно, непредвидимо и рязко нарастване на вноса в ЕС на подобна или пряко конкурентна стока. Още по темата може да се прочете тук или на интернет - страницата на ГД Търговия на ЕК.

Основни регламенти:

При внос от страни, които са членки на Световната търговска организация: Регламент (ЕС) 2015/478 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 година относно общите правила за внос.

При внос от страни, които не са членки на Световната търговска организация: Регламент (ЕС) 2015/755 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 година относно общия режим за внос от някои трети държави.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката