Инвестиционна среда
 

Конкурентни предимства на България
 • Икономическа и политическа стабилност
 • Финансова стабилност - валутен борд до влизане в еврозоната
 • Членство в NATO и ЕС
 • Стратегическо географско разположение
 • Либерализиран достъп до пазари с над 560 млн. потребители
 • Най-нисък корпоративен данък в ЕС: 10%
 • Нулев процент данък печалба за инвестиции в 152 общини с висока безработица (от общо 264 общини)
 • Завишени амортизационни норми (на 50%) за инвестиции в нови машини, производствено оборудване и апаратура; компютри, периферни устройства и софтуер
 • Ползване на данъчен кредит по специалния ред за начисляване на ДДС при внос за изпълнение на инвестиционни проекти над 10 млн. лв.
 • 5% данък върху дивидентите
 • 10% "плосък данък" върху доходите на физическите лица
 • 1 процедура, 1 такса до 2 работни дни за вписване на фирма в електронния търговски регистър на Агенцията по вписванията
 • Продължаващо подобряване на административната среда - премахнати или облекчени са 83% от всички режими предложени за облекчаване; Премахване на ненужните, облекчаване и прехвърляне на някои регулаторни режими на неправителствения сектор
 • Най-ниските оперативни разходи в ЕС
 • Стимули за насърчаване на инвестициите по Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за неговото прилагане.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg