Ирландия
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Лондон, с акредитация за Ирландия

Таня Койчева


186-188 Queen`s Gate, London SW7 5 HL, Great Britain

тел.: +4420 7581 4903; +4420 7584 9400 (централа)
факс: +4420 7589 4875
e-mail: t.koicheva@mi.government.bgt.koicheva@bulgarianembassy.org.uk

Мария Ангелиева

186-188 Queen`s Gate, London SW7 5 HL, Great Britain
тел.: +4420 7589 4875; +4420 7584 9400
e-mail:  m.angelieva@mi.government.bg ; m.angelieva@bulgarianembassy.org.uk

https://www.facebook.com/BGEconOfficeUK
https://twitter.com/BGEconOfficeGB
https://www.linkedin.com/in/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-b919b813a


Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул."Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Ирландия
Кетя Манойлова
ул. "Княз Александър І"12
тел.: +359 2 9407823
k.manoilova@mi.government.bg


I. Икономически отношения между Република България и Ирландия

II. Бизнес компас

 

I. Икономически отношения между България и Ирландия

1. Стокообмен

Двустранен стокообмен (в млн. eвро)

Година

Износ

Ръст %

Внос

Ръст %

Салдо

Стокообмен

Ръст %

2011

14.8

72.1

77.0

43.1

-62.2

91.8

47.1

2012

30.4

105.4

84.8

10.1

-54.4

115.2

25.5

2013

29.8

-2.0

82.2

-3.1

-52.4

112

-2.8

2014

71.7

140.6

79.2

-5.7

-7.4

150.9

33.2

2015

29.9

-58.3

81.3

4.9

-51.4

111.2

-25.5

2016

33.9

13.7

98.2

20.8

-64.3

132.1

18.9

2017

46.4

36.9

114.3

16.4

-67.9

160.7

21.6

2018

97.8

110.8

137.4

20.2

-39.6

235.3

46.3

2019

83.3

-14.9

182.2

32.5

-98.9

265.5

12.8

2020

66.3

-20.4

185.1

1.6

-118.8

251.4

-5.3

2. Водещи стоки

Водещи стоки в българския износ за Ирландия за 2020 г.

КодMT

Описание

%

Общ износ през: 01-12/2020 г.

100.00

в т.ч. Ирландия

0.2

1005

Царевица:

23.3

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж:

17.6

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели,

17.2

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70%

5.5

8431

Части, изключително  или главно предназначени  за  машините или апаратите от NN 8425 до 8430:

4.1

8507

Електрически акумулатори, включително техните  сепаратори, дори с  квадратна  или   правоъгълна  форма:

3.5

9504

Артикули за  колективни  игри, включително игрите с  двигател или с механизъм, билярди, специални маси за  хазартни  игри и  игри с автоматични  кегли

2.5

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители

2.4

6110

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, трикотажни или плетени:

2.2

7113

Бижутерийни или ювелирни артикули и техните части от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали:

1.5

Водещи стоки в българския внос от Ирландия за 2020 г.

КодMT

Описание

%

Общ внос през: 01-12/2020 г.

100.00

в т.ч. Ирландия

0.6

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели

25.53

3302

Смеси от  ароматични вещества и смеси (включително алкохолни разтвори) на базата на една или  повече от тези вещества

13.66

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните  телефонни апарати с безжична слушалка

10.66

3824

Свързващи  препарати  за  леярски форми или сърца; химични продукти и препарати на химическата промишленост

10.59

8302

Гарнитури, обкови и подобни артикули, от неблагородни метали за мебели, врати, стълбища, прозорци, капаци на прозорци, каросерии, седларски артикули,

8.18

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки:

5.44

2202

Води, включително минералните води и газираните води, подсладени със захар или други подсладители или ароматизирани, и други безалкохолни напитки

3.81

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

2.48

3006

Фармацевтични препарати и артикули, посочени в Забележка 4 на настоящата глава:

2.18

8538

Части, изключително или главно предназначени  за  уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537:

1.42

3. Инвестиции

По данни на БНБ за периода януари-декември на 2020 г. стойността на ирландските инвестиции в България е отрицателна, -63.6 млн. евро. До края на 2020 г., с натрупване, стойността на ПЧИ от Ирландия е 697.8 млн. евро.

За последните 6 г. отрицателни стойности на ирландските инвестиции се отчитат през 2015, -2.1 млн. евро и 2018 г., -52.3 млн. евро. Положителни инвестиции се отчитат още през 2016 г. - в размер на 37.3 млн. евро и 2019 г. (85.2 млн. евро).

Съществуват възможности за привличане на ирландски инвестиции в областта на инфраструктурата, телекомуникациите, енергетиката.

Инвестициите са предимно в сферата на недвижимите имоти, хотели и ресторанти, финансово посредничество, строителството, търговия, преработваща промишленост и рудодобив, транспорт и съобщения. Една от най-успешните ирландски инвестиции в България е изграждането на 24 часов колцентър на Taxback във Варна за възстановяване на данъци. Центърът обслужва клиенти в чужбина на 6 езика. Фирмата осигурява работа на над 300 човека. Други две значими ирландски инвестиции са на Marsdale Group в „Приста ойл“, базирани в Русе и на Marland International Ltd. В производството на облекла – „Котон Индустри България“ в Ямбол. Фирмата Erlton Fund Ltd. (производство на етерични масла) е закупила 68% от капитала на Българска роза Севтополис ЕАД, Казанлък. Съществуват възможности за привличане на ирландски инвестиции в областта на инфраструктурата, телекомуникациите, енергетиката.

Инвестиции от Ирландия по години (в млн. евро)

Година

Млн. евро

2000

3.6

2001

-6.3

2002

-1.8

2003

2.6

2004

19.7

2005

87.7

2006

412.1

2007

323.8

2008

-40.3

2009

46.3

2010

3.9

2011

5.5

2012

-1.2

2013

-8.1

2014

-9.5

2015

-2.1

2016

37.3

2017

7.6

2018

-52.3

2019

85.2

2020

-63.6

По данни на БНБ.

4. Туризъм

Година

Ирландски туристи в България

%

Български туристи в Ирландия

%

2011

23 259

-10.8

1 186

-4.5

2012

21 547

-7.4

3 340

181.6

2013

14 989

-30,4

1 954

-41,5

2014

12 548

-16,3

2 022

3.5

2015

13 708

9.2

1 543

-23.7

2016

25 388

85.2

9 835

537.4

2017

30 930

21,8

12 117

23,2

2018

33 585

8,6

11 256

-7,1

2019

42 090

25,3

12 325

9,5

2020 1-5

5 672

-46,9

 

 

Източник: Министерство на туризма

Данните за броя на туристите през 2020 г. се базират на ЕСТИ, която през 2020 г. е била в изпитателен период. В тази връзка са взети предвид и данните на НСИ за места за настаняване с 10 и повече легла. Новият метод се базира на данни от местата за настаняване, като те не са съпоставими с данните от ГКПП

Брой туристи от Ирландия през 2020 г. в местата за настаняване e над 7 хил. души.

Спад от 76% през 2020 г. спрямо 2019 г. базиран на данни на НСИ за места за настаняване с 10 и повече легла.

5. Договорно-правна база

Спогодба за въздушен транспорт, подписана на 27 юли 1995 г.

Споразумение за сътрудничество в областта на околната среда, подписано на 12 юли 1999 г.

Спогодба за избягване на двойно данъчно облагане,подписана на 5 октомври 2000 г.

6. Двустранно сътрудничество

От гледна точка на България, разширяването на сътрудничеството с Ирландия има следните предимства:

Разширяване на пазарите (особено на пресни и преработени плодове и зеленчуци, вина, произведения на стъкларската, текстилната, обувната, електротехническата, химическата и фармацевтичната промишленост). Разширяването на пазара на български стоки на територията на Ирландия трябва да се разглежда в контекста на възможностите за разширяване на пазарния дял на български стоки и на британския пазар, по-специално в Северна Ирландия, поради фактическия единен пазар между двете страни.

Възможности за коопериране, работа на ишлеме и износ на пазара на Ирландия.

Потенциален инвеститор и партньор за създаване на смесени дружества.

Особен интерес представлява политиката на ирландското правителство да поощрява чуждестранни фирми да осъществяват стопанска дейност на територията на Ирландия.

Приоритетни области на сътрудничество са електрониката, телекомуникациите, фармацевтичната и химическата промишленост, недвижимите имоти и туризма.

Партньорството между двете държави се обуславя от равностойния им статут на държави-членки на ЕС и от общи интереси, включително в областта на енергетиката.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката