Исландия
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Осло, с акредитация за Исландия

Стоян Михайлов
Embassy of the Republic of Bulgaria in Oslo
Tidemands gate 11, 0244 Oslo, Norway
моб.+47 41374175
тел. +47 22 55 40 40 (централа на посолството)
s.mihaylov@mi.government.bg

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Исландия
Теодора Дойчева
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7706
факс: +359 2 987 4993
t.doycheva@mi.government.bg

 

I. Икономически отношения между България и Исландия

II. Бизнес компас

 

I. Търговско-икономически отношения между България и Исландия

1. Стокообмен

Година

Стокообмен (хил. евро)


Износ (хил. евро)


Внос (хил. евро)


Салдо (хил. евро)

2011

2259.3

-63.8

723.3

180.3

1536.0

42.1

-812.7

2012

817.7

5.6

673.2

-6.9

144.5

-90.6

528.7

2013

863.2

143.2

650.1

-3.4

213.1

47.5

437.0

2014

2099.3

43.2

1155.7

77.8

943.6

342.8

212.1

2015

3005.6

-26.2

1377.6

19.2

1628.0

4.3

-251

2016

2219.2

126.4

657.8

-52.3

1561.4

-4.1

-903.6

2017

2537.0

14.3

1166

77.2

1371

-12.1

-205

2018

4335.8

70.9

2514.1

115.6

1821.7

32.8

692.4

2019

2743.7

-36.7

1034.3

-58.9

1709.4

-6.2

-675.2

2020

3589.1

30.4

875.7

-15.3

2703.4

58.1

-1827.7

Източник: Министерство на икономиката

2. Структура на стокообмена

Водещи стоки в българския износ за Исландия за 2020 г.

No

Описание

EUR‘000

%

0

Общо

875.7

0.0

1

Осветителни тела  (включително прожекторите) и техните  части,

125.7

15.2

2

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006)

84.0

5.1

3

Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули; пластмасови  тапи, капаци, капсули и други  приспособления за затваряне

80.9

4.9

4

Препарати, които се използват преди, по време или след бръснене, дезодоранти  за  тяло, препарати  за баня, депилатоари

63.1

4.4

5

Кутии, торби, пликове, кесии и други опаковки, от хартия, картон

50.7

3.6

6

Столове и седалки

45.6

3.2

7

Амбалажни чували и торбички:

43.2

2.5

8

Устройства с течни кристали, непредставляващи  артикули

42.3

2.5

9

Приемателни  апарати за радиотелефония, радиотелеграфия или радиоразпръскване

37.2

2.4

10

Други конфекционирани  артикули, включително шаблоните за дрехи

35.9

4.1

Източник: Министерство на икономиката

Водещи стоки в българския внос от Исландия за 2020 г.

No

Описание

EUR‘000

%


Общо

2 703.4

0.0

0

Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби

2 498.5

92.4

1

Машини и  апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

82.6

3.1

2

Филета и други меса от риби

70.3

2.6

3

Продукти от животински произход, неупоменати

18.8

0.7

4

Медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти  и апарати

15.5

0.6

5

Пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства, предназначени за транспорт  на хора

9.2

0.3

6

Автомобилни  превозни  средства за транспорт на стоки

2.3

0.1

7

Служебен код (SL)

1.9

0.1

8

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните  телефонни апарати с безжична слушалка

1.2

0.0

9

Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули; пластмасови тапи, капаци, капсули и други

0.7

0.0

10

Общо

2 703.4

0.0

Източник: Министерство на икономиката

3. Инвестиции

Година

Исландия, млн. евро

2004

4.8

2005

5.0

2006

26.1

2007

10.8

2008

-1.6

2009

1.6

2010

-2.3

2011

-1.2

2012

-2.8

2013

-0.2

2014

-10.5

2015

1.4

2016

3.7

2017

0.3

2018

29.7

2019

0.0

2020 Q1

0.0

2020 Q2

-0.2

2020 Q3

0.0

2020 Q4

0.0

Източник: БНБ

Исландия участва пряко и чрез фондове с исландско участие с инвестиции в България. От значение могат да се посочат фармацевтичната компания АКТАВИС, БТК и закупуването на акции в СИБанк през 2005 г.

4. Туризъм

Броят на исландските граждани, посетили страната ни, е относително малък в сравнение с останалите скандинавски страни и се увеличава за кратко между 2006-2008 г., след което в следствие на редица причини, измежду които глобалната икономическа криза и вътрешните финансови проблеми на страната, тръгва надолу, като тенденцията продължава.

Исландия е извън топ 50 по брой на чуждестранни туристи в страната ни през последните години. Като туристическа дестинация за българи Исландия е много слабо популярна, независимо от ръста в посещенията през последните няколко години.

Туристопоток между България и Исландия

Година

Брой исландски

туристи в България

Изменение спрямо

предходна година,%

Брой българи, посетили Исландия

Изменение спрямо

предходна година,%

2000

295

13.02001

346

17.3

68


2002

667

92.8

107

57.4

2003

619

-7.2

78

-27.1

2004

888

43.5

258

230.8

2005

1032

16.2

199

-22.9

2006

6643

543.7

394

98.0

2007

6831

2.8

185

-53.0

2008

6609

-3.2

131

-29.2

2009

3997

-39.5

41

-68.7

2010

1773

-55.6

6

-85.4

2011

1830

3.2

10

66.7

2012

1462

-20.1

51

410.0

2013

836

-42.8

714

1300.0

2014

55

-93.4

440

-38.4

Източник: Министерство на туризма

Забележка: От 2015 МТ не публикува данни за туристи извън 50-те водещи страни.

5. Договорно-правна основа

Договорно-правната рамка на търговско-икономическите отношения между България и Исландия се определя от следните действащи двустранни споразумения и спогодби:

  • 1968 г. - Спогодба за безвизов режим - суспендирана частично от исландската страна през 1989 г. и от българската през 1993 г.;
  • 1970 г. - Разменени писма за развитие на икономическите отношения между Българи и Исландия;
  • 1970 г. - Разменени писма за развитие на културното сътрудничество между България и Исландия.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката