Италия
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Рим

Симеон Попов
Адрес: Via Pietro Paolo Rubens, 21, 00197 ROMA
Тел. офис: +39 06 322 46 40 (централа на посолството)
Тел. мобилен: +39 339 4429495
e-mail: s.popov@mi.government.bg

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Милано

Андрияна Колева
Тел. офис  +39/039 5964689
Tел. мобилен: +39/3295910349
e-mail: a.koleva@mi.government.bg

https://www.facebook.com/BGEconOfficeITRomaMilano
https://twitter.com/StivRomaMilano1

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Италия
Мария Бояджиева - Гунели
ул. "Княз Александър І"12
тел.: +359 2 940 7689;
m.boyadzhieva@mi.government.bg

 

I. Икономически отношения между България и Италия

II. Бизнес компас

 

I. Икономическите отношения между България и Италия

1. Стокообмен

Италия е един от водещите търговски партньори на България, както в Европейския съюз, така и в света.

Стокообмен между България и Италия /млн.евро/

година

износ

ръст

внос

ръст

стокообмен

ръст

салдо

2011

1 720.7

13.9%

1 667.1

17.6%

3 387.8

15.7%

53.6

2012

1 763.8

2.5%

1 685.4

1.1%

3 449.2

1.8%

78.4

2013

1 925.3

9.2%

1 921.5

14.0%

3 846.7

11.6%

3.8

2014

1 980.3

1.7%

1 839.6

-4.3%

3 819.9

-0.7%

141.0

2015

2 135.5

7.8%

1 996.7

8.5%

4 132.2

8.2%

138.8

2016

2 170.2

1.5%

2 067.5

3.6%

4 237.7

2.5%

102.7

2017

2 212.2

1.9%

2 006

6.2%

4 069

4%

57

2018

2 433.4

10.0%

2 421.98

10.4%

4 855.4

10.2%

11.4

2019

2 186.6

-10.0

2 509.0

3.4

4 695.5

-3.3

-322.4

2020

1 922.8

-12.1

2 173.0

-13.4

4 095.8

-12.8

-250.1

I-VI. 2020

906.3

1 026.5

1 932.8

-120.2

I-VI. 2021

1 258.1

38.8

1 220.1

18.9

2 478.2

28.2

37.9

Данните за 2020 г. показват спад, като следствие от кризата с COVID 19. Намаляването е пропорционално, както в износа, така и във вноса, с около 13%, което отразява глобалния тренд на свиване на обемите в търговията през тази година. Италия е на трето място между водещите търговски партньори на България за периода. Износът за Италия представлява около 7% от общия износ на страната.

През първото полугодие на тази година се наблюдава възстановяване на динамиката в двустранната търговия с ръст както в износа, така и във вноса.

2. Водещи стоки износ-внос

В последните години водещи стоки в износа ни за Италия са: части за обувната промишленост, рафинирана мед и медни сплави, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, зърнени култури, ел.техника, готови изделия на обувната промишленост, а също и стоки на текстилната, шивашката, кожаро-кожухарската индустрия.

Във вноса от Италия водещи са трактори, автомобили и други превозни средства, обработени кожи, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, трактори, готови изделия на текстилна, обувна и кожарска индустрия, медикаменти и др.

Водещи стоки в търговията между България и Италия за 2020 г.

Код

MT

Описание

EUR’000

%

Общ износ (всички страни) през 2020 г.

27 968 662.2

100.0

В т.ч.  Италия

1 922 834.1

6.9

6406

Части  за  обувки  (включително горните части, дори фиксирани върху ходила, различни  от външните ходила); подвижни  вътрешни ходила, табан хастари и подобни подвижни артикули; гети, гетри и подобни артикули  и техните части:

73 481.0

3.8

7409

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm:

59 085.7

3.1

2202

Води, включително минералните води и газираните води, подсладени със захар или други подсладители или ароматизирани, и други безалкохолни напитки, с изключение на плодовите и зеленчуковите сокове от N 2009:

55 213.4

2.9

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

51 318.2

2.7

8482

Сачмени, ролкови или иглени лагери:

51 120.2

2.7

8538

Части, изключително или главно предназначени  за  уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537:

43 192.1

2.2

6109

Фланелки с ръкав, без яка (тениски) и долни фланелки, трикотажни или плетени:

37 819.8

2.0

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

34 723.5

1.8

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж:

34 268.4

1.8

 

Код

MT

Описание

EUR’000

%

Общ внос (всички страни) през 2020 г.

30 729 996.9

100.0

в т.ч. Италия

2 172 977.3

7.1

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от   N 8709):

66 104.6

3.0

8400

[Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати]

54 357.9

2.5

8703

Пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства, предназначени за транспорт  на хора (различни  от  тези  от  N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили:

50 699.1

2.3

2202

Води, включително минералните води и газираните води, подсладени със захар или други подсладители или ароматизирани, и други безалкохолни напитки, с изключение на плодовите и зеленчуковите сокове от N 2009:

49 335.0

2.3

8481

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително  редуцирвентили и термостатни вентили:

43 641.2

2.0

8538

Части, изключително или главно предназначени  за  уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537:

42 762.0

2.0

8700

[Автомобилни превозни средства, трактори, мотоциклети и велосипеди и други сухопътни превозни средства, техните части и принадлежности]

41 035.2

1.9

0901

Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа:

32 132.2

1.5

8433

Машини и устройства за събиране на реколтата или вършитба на земеделски  култури,  включително пресите за слама или за  фураж; косачки за тревни площи и сенокосачки; машини  за  почистване или сортиране  на яйца,

31 924.4

1.5

4107

Обезкосмени кожи от други животни и кожи от животни без косми, обработени, различни от тези от NN 4108 или 4109:

30 940.8

1.4

Източник: МИ

Благоприятни условия за търговията между България и Италия създават ниските транспортни разходи и благоприятното съотношение „качество-цена“ на българските стоки, тяхното съответствие с изискванията на местния пазар както и сходните потребителски предпочитания.

В подкрепа на предприемачеството и улесняване на търговско-икономическите отношения между България и Италия, съществуват следните бизнес организации:

Италианска Търговска Камара в България- учредява се през 2001 г. под името Асоциация Италия-България по инициатива на италиански и български предприемачи в следствие на засиления търговски обмен между двете страни и на произтичащата нужда от по-голяма подкрепа на фирмите участващи в развитието на търговските, културни и икономически отношения. Със засилването на двустранните отношения през 2003 г. Асоциацията се трансформира в Италианска Търговска Камара в България с амбицията да създаде структура, която да е в състояние да подкрепя активно и да задоволява нуждите на своите членове, както и да предоставя своите услуги на всички тези фирми, организации и чужди асоциации заинтересувани да пробият на българския пазар. Основните цели на Италианска Търговска Камара в България са:

 • Насърчаване и подпомагане на икономическия и културен обмен между Италия и България;
 • Подкрепа на инициативите насочени към икономическия, политически, социален и културен обмен между двете страни;
 • Промоцирането на дейностите за икономическа, техническа и образователна помощ.

Българо-италианска индустриална камара - учредена на 5 декември 2019 г. в българското посолство в Рим.

Конфиндустрия България - сдружение на италианското предприемачество в България, което оперира в страната, започвайки своята дейност през 2000-та година като „Консултативен комитет на италианското предприемачество в България“. През 2010 г. сдружението приема името „Конфиндустрия България“ в резултат на подписаното споразумение с конфедерацията на италианските индустриалци „Конфиндустрия“ в Италия. От 2006 г. сдружението издава ежедневен бюлетин на италиански език, отразяващ българския политически и икономически живот. Конфиндустрия България организира бизнес форуми, технически семинари събития, касаещи основните теми, представляващи интерес за нейните членове. Сдружението съдейства на фирмите, които работят в страната, поддържайки връзките с българската индустриална и търговска реалност, ориентирайки и подкрепяйки ги в техните стратегически бизнес решения. Сдружението обединява и представлява над 320 фирми инвестирали в България вкл. такива групировки като  UniCredit, Generali Italcementi, Edison, както и множество средни и малки фирми, решили да инвестират в страната ни. Членовете на сдружението отчитат ежегодно предприемаческа дейност за над 2 млрд. евро и осигуряват над 25 000 работни места. През м. април на 2020 г. Конфиндустрия България чества 20 г. от учредяването си.

Възможности за разширяване на българското присъствие на италианския пазар могат да се търсят в следните насоки:

 • продукти на химическа промишленост (торове, пластмаси и др.);
 • преработвателна промишленост;
 • дървопреработване и мебелна индустрия; продажба на алуминиеви профили и допълнителни елементи;
 • производство и търговия на цигари и цигарени продукти.
 • фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти;
 • земеделски машини – минитрактори и мотоблокове, селскостопанска техника за работа в планински и полупланински райони;
 • хранително-вкусовата промишленост; износ на зърнени и маслодайни култури и месопреработване;
 • оборудване за хранително-вкусовата промишленост, включително линии за бутилиране на хранителни течности, малки комплектни предприятия за преработка на мляко, месни произведения, за консервиране на плодове и зеленчуци и др.;
 • електроника /касови апарати, фискални системи, датчици/ и информационни услуги; продажба на сегменти, готови системи и електронни модули за специфични сектори /туризъм, бензиностанции и газстанции/; специализирани софтуерни услуги;
 • износ на петролни продукти и смазочни масла;
 • винопроизводство;
 • текстилна, трикотажна и обувна промишленост;
 • увеличаване на търговския обмен на земеделски и хранителни продукти главно хлебна пшеница, семена и посадъчен материал;
 • строителството на пречиствателни станции, колектори и депа за твърди отпадъци; борба с ерозията и свлачищата; корекции на речни корита;
 • пътно и комунално строителство; монтиране на допълнителни инфраструктурни обекти;
 • строителни материали.

Насърчаването на развитието на контактите на фирмено равнище (В2В форуми, по-широко присъствие на фирми на изложения, организирани в двете страни) може да допринесе за увеличаване на размера на двустранния стокообмен и включването на повече стоки с по-висока степен на преработка.

3. Инвестиции

До края на 2020 г. преките чуждестранни инвестиции от Италия в България възлизат сумарно на 2 725,4 млн. евро, с което страната се нарежда на 4-то място по размер на преките чуждестранни инвестиции в страната ни /след Холандия, Австрия и Германия/. Към второто полугодие на 2021 г. размерът на ПЧИ от Италия в България възлиза на 2 901,5 млн. евро. По години италианските инвестиции, на база нетни транзакции в млн.евро, са както следва:

/млн.евро/

1996

0.7

1997

2.1

1998

2.3

1999

7.2

2000

379.5

2001

163.9

2002

25.1

2003

87.8

2004

71.2

2005

126.6

2006

-51.1

2007

180.9

2008

138.8

2009

43.0

2010

71.1

2011

103.2

2012

62.9

2013

-13.6

2014

77.7

2015

64.3

2016

174.5

2017

93.0

2018

14.0

2019

93.9

2020

113.4

2021 Q 1

15.1

2021 Q 2

24.1

Източник: БНБ

Някои от най-големите италиански инвеститори в България са:

Nr.

Инвеститор

Българска компания

Дейност

1.

UNICREDITO, Italy

BULBANK

финанси

2.

MIROGLIO, Italy, Germany

MIROGLIO BULGARIA, INTERPRED

текстил

3.

MARVEX + ITALCEMENT, Italy

DEVNYA CEMENT, VULKAN

производство на цимент

4.

PETROLVILLA, Italy

ВЕЦ по р.Искър

енергетика

5.

E. MIROLIO, Italy

E. MIROLIO

търговия

6.

SAFIL, Italy

„ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Преработваща промишленост

7.

ZOBELE Group, Italy

TODINI

строителство

Отраслите, към които италианските инвеститори проявяват най-голям интерес, са:

 • енергетика;
 • туризъм (изграждане на хотели и курортни селища по Черноморието и в гр.София);
 • банково и застрахователно дело;
 • транспорт (участие в модернизиране на българската инфраструктура, главно на летищата и пристанищата);
 • селско стопанство;
 • преработваща промишленост;
 • търговия.

4. Туризъм

Италиански туристи в България (данни от ГКПП):

Година

Брой

Ръст

2004

28 337

15.3%

2005

59 912

13.8%

2006

66 520

11.8%

2007

89 524

34.6%

2008

100 996

12.8%

2009

103 140

2.8%

2010

101 679

-1.4%

2011

105 740

4.0%

2012

104 310

-1.3%

2013

108 603

4.1%

2014

129 223

19.0%

2015

132 245

2.3%

2016

145 113

9.7%

2017

163 566

12.7%

2018

157 743

-3.6%

2019

156 564

-0,7%

2020

40 122

-74,4%

I-VI.2021

12 396

-49,7 %

Източник: МТ

5. Договорно-правна база

Търговско – икономическите отношения между Република България и Италианската Република се базират на следните договори и споразумения:

1)    Безсрочна спогодба за плащания от 25.02.1958 г.;

2)    Спогодба за научно-техническо сътрудничество, подписана през 1963 г. за срок от 5 г. с автоматично продължаване;

3)    Спогодба между България и Италия относно уреждането на финансови въпроси, подписана в София на 26.06.1965 г.;

4)    Безсрочна спогодба за развитие на икономическото, промишлено и техническо сътрудничество. между България и Италия, подписана на 24.12.1966 г.

5)    Спогодба за международен автомобилен транспорт, подписана през 1968 г.;

6)    Спогодба за сътрудничество в областта на туризма, подписана на 4.12.1970 г., в сила от 1972г.

7)    Дългосрочна спогодба за развитие на икономическото, промишленото, научното и техническо сътрудничество за срок от 10 г., подписана 1973 г., продължена през 1987 г. за 5 години;

8)    Спогодба за морско търговско корабоплаване. Подписана на 23.06.1975 г.

9)    Междуправителствена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, подписана на 21.09.1988 г., в сила от 01.06.1991 г.;

10) Договор между България и Италия относно взаимното насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 4.12.1988 г., в сила от 27.12.1990 г.;/получена нота на Министерството на външните работи на Италия, за денонсиране на Договора.Очаква се отговор на българското Министерство на външните работи/

11) Споразумение между правителствата на България и Италия за разсрочване на външния дълг на България, подписано на 18.12.1992 г., в сила от 09.01.1993 г.;

12) Споразумение за сътрудничество между БСК и италианската конфедерация на индустриалците КОНФИНДУСТРИЯ, подписано на 15.10.1998 г.;

13) Декларация за икономическо сътрудничество - подписана през февруари 1999 г. от заместник-министрите на външните работи на България и Италия;

14) Споразумения за сътрудничество между БТПП и Италианския институт за външна търговия (IСЕ) Рим, и търговските палати във Виченца, Триест, Удине, Гориция и Асоциацията на младите предприемачи (АССО-44).

15)  Меморандум за сътрудничество между Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия и Италианския институт за  външна търговия /17 януари 2007 г. подписан/

16) Меморандум за сътрудничество между Българска агенция за инвестиции и Италианския институт за  външна търговия /15 юни 2007 г. подписан/

 

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката