Израел
 


Служба по търговско-икономическите въпроси в гр. Тел Авив, Израел

Камен Минков
Trade and Economic Counselor
Посолство на Република България в Израел
Адрес: 21 "Leonardo da Vinchi" St., Tel Aviv 6473319, Israel
Тел.: +972-3-696-13-78
+972- 3-729-21-45
Мобилен:+972-52-866-2770
Fax:     +972-3-696-14-30
e-mail: k.minkov@mi.government.bg; Kamen.s.minkov@gmail.com

https://www.facebook.com/BGEconOfficeIL/

https://twitter.com/BGEconOfficeIL

https://www.linkedin.com/in/

Началник отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия"
и Референт за Израел
Аделина Кьосева
ул."Княз Александър І" 12,
тел.: +359 2 940 7688; факс: +359 2 9874008
a.kioseva@mi.government.bg

 

I. Търговско-икономически отношения между Република България и Израел

II. Бизнес компас

 

I. Търговско-икономически отношения между България и Израел

Израел е важен и перспективен външнотърговски партньор на България. Търговско-икономическите връзки се развиват положително съобразно добре изградената договорно-правна база. В отговор на предложение на израелската страна за подписване на двустранно икономическо споразумение, бе връчен български проект на Споразумение за икономическо сътрудничество, съобразен с изискванията на ЕС. Предложеният от наша страна проект бе съгласуван между страните и бе подписан на 25.03.2008. Споразумението е в сила от 14 януари 2009 и с него между България и Израел за първи път бе създадена Смесена комисия за икономическо сътрудничество. Председател на българската част на Смесената комисия е министърът на туризма.

СТОКООБМЕН

(млн.щ.д.)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Износ

76,5

108,5

120,1

127,6

106,5

97,7

123,2

91,3

157,1

Внос

245,6

73,8

61,2

91,5

41,6

55,8

57,4

48,3

52,0

Общо

322,1

182,3

181,3

219,1

148,1

153,5

180,6

139,6

209,1

Салдо

-169,1

34,7

58,9

36,1

64,9

41,9

65,8

43

105,1

* 2019 българският износ възлиза на 157,1 млн.щ.д., което е увеличение със 72,0% спрямо 2018. Вносът от Израел бележи увеличение от 7,7%, като възлиза на 52,0  млн.щ.д.

Водещи позиции в стокообмена с Израел за 2019

Износ от България

% от общия

износ

Внос от Израел

% от общия

внос

Нефтени масла

21,7

Отпадъци и отломки от мед

16,1

Пшеница и смес от пшеница и ръж

12,4

Нетъкани текстилни материали

7,7

Пътнически  автомобили

4,6

Турбореактивни двигатели

5,4

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели

4,2

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси

4,9

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси

3,9

Автомобилни  превозни  средства

4,2

Карбонати; технически амониев карбонат

3,8

Перилни препарати

4,0

Мебели и техните части

3,3

Пластмасови плочи, листа, фолио, ленти и пластини

3,2

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички

2,8

Полимери  на  стирена

2,7

През последните години стокообменът се развива динамично, като се регистрират по-високи стойностни обеми в сравнение с предходното десетилетие и диверсифициране на структурата, която обаче подлежи на по-нататъшно оптимизиране и обогатяване предвид експортните възможности на двете страни.

През последните години се наблюдава отсъствие на традиционна в структурата на вноса ни от Израел позиция - „необработени диаманти”.

Съществуват реални възможности за по-нататъшно оптимизиране и обогатяване на двустранния стокообмен. Като перспективни в това отношение могат да се посочат продукти като минерална вода, хранителни продукти, розово масло, трансформатори, железни и нежелезни продукти, пластмаси, мебели и изделия от дърво, химически продукти и др.

ИНВЕСТИЦИИ

За периода 1996-2019 са отчетени 298.7 млн. € инвестиции от Израел.

Най-високи стойности на ПЧИ от Израел са отчетени в годините преди настъпване на световната икономическа и финансова криза – съответно 82.8 млн. евро през 2008, 76.1 през 2007 и 62.7 млн. евро през 2006.

Година

Стойност

(млн. €)

1996

0

1997

0,1

1998

0,1

1999

15,2

2000

9,1

2001

0,1

2002

3,3

2003

4,8

2004

12,7

2005

15,8

2006

62,7

2007

76,1

2008

82,8

2009

12,6

2010

-38,4

2011

1

2012

-16,7

2013

14

2014

-1,7

2015

20,0

2016

-9.9

2017

24.2

2018

1.3

2019

9.5

ОБЩО:

298.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: БНБ - данни към 10 март 2020

Най-атрактивни за израелските инвеститори са следните сектори: „Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнес услуги”, „Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, лични вещи и стоки за домакинството” и „Строителство”, които формират две трети от общия размер на инвестициите.

Следва да се отбележи, че много от израелските компании, развиващи дейност в България, са регистрирали български фирми и извършваните от тях инвестиции се отчитат като такива от български юридически лица, а не от чужди. Освен това, повечето големи израелски компании, осъществяващи инвестиционни проекти в България реализират дейност чрез свои филиали, главно такива в Холандия и Австрия.

ДВУСТРАННИ СПОРАЗУМЕНИЯ В ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБЛАСТ

- Договор между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (Ратифициран със закон, приет от 37-о Народно събрание на 5.12.1996 - ДВ, бр. 108 от 1996. В сила за Република България от 17.12.1996. Издаден от Министерството на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 14.03.1997). Протокол за изменение на Договора за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, подписан на 7.07.2011 в София. Протоколът не е влязъл в сила, тъй като и двете страни не са завършили процедурите за ратификацията му.

- Спогодба между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите (Ратифицирана със закон, приет от 39-о Народно събрание на 12.09.2001 - ДВ, бр. 82 от 25.09.2001. Издадена от Министерството на финансите, обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2003, в сила от 31.12.2002).

- Споразумение за икономическо сътрудничество между Република България и Държавата Израел (Утвърдено с РМС № 534 от 22.08.2008. Издадено от министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 10 от 06.02.2009, в сила от 14.01.2009).

- Споразумение между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за двустранно сътрудничество в областта на промишлената научноизследователска и развойна дейност в частния сектор (Утвърдено с РМС № 937 от 22.12.2011. Издадено от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, обн., ДВ, бр. 41 от 1.06.2012, в сила от 30.04.2012).

- Меморандум за разбирателство между Министерство на отбраната на Израел и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България относно сътрудничество в областта на отбранителната промишленост, подписан на 15 януари 2012, Тел Авив.

ДВУСТРАННИ ИНИЦИАТИВИ В ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБЛАСТ

- В периода от 21 до 24 януари 2020 президентът на Република България Румен Радев посети Израел за участие в Петия Световен форум за Холокоста. В рамките на посещението си, президентът Радев се срещна с президента на Държавата Израел Реувен Ривлин, с председателя на Кнесета Юли Еделщайн и с президента на Албания Илир Мета. Президентът и придружаващата го делегация посетиха Центъра за мир и иновации „Перес“, компанията за автономни автомобили „Мобилай“ и водоснабдителната компания на Ерусалим „Агихон“.

- В периода 27-30 януари 2020 заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика г-жа Марияна Николова посети Израел за участие в международната конференция за киберсигурност Cyber Tech 2020.

- На 20 юни 2019 в София се проведе форумът на високо ниво InnoStart Forum, организиран съвместно от Американската търговско-промишлена палата в България и Израелско-американската търговска камара, с подкрепата на посолствата на Израел и САЩ в София. Във форума участваха еврокомисарят по цифрова икономика г-жа Мария Габриел, вицепремиерът Томислав Дончев, г-н Хеми Перес, управляващ съдружник и съосновател на фонда за рисков капитал Pitango, г-н Янив Гарти, председател на  Израелско-американската търговска камара и вицепрезидент в Intel, министрите по иновациите и технологиите на Сърбия и Северна Македония и др. Участие с изказване във форума взе и министърът на икономиката Емил Караниколов.

- В периода 25-29 февруари 2019 по покана на израелската страна за участие в международно изложение за умни градове MUNIEXPO 2019 в Израел беше делегация от представители на местните органи на самоуправление в България.

- БТПП организира бизнес делегация за участие в изложението Homeland Security & Cyber 2018 и съпътстващата го научна конференция, които се проведоха в периода 12–15 ноември 2018 в Тел Авив.

- На 7 ноември 2018 в София Тех Парк се проведе семинар на тема “Киберсигурност – опитът на Израел”, организиран от посолството на Държавата Израел в София, съвместно с БТПП и Българо–израелската ТПП.

- В периода 01-02 ноември 2018 се осъществи официално посещение на министър-председателя на Израел и водена от него делегация в България.

- Български компании взеха участие в проведеното в Израел изложение за Интелигентна мобилност Smart Mobility (29-30.10.2018).

- В периодите 12-14 юни и 4-5 септември 2018 бяха реализирани официални посещения на министър-председателя Бойко Борисов в Държавата Израел.

- През май 2018 на посещение в Израел бе делегация от МЗХГ, водена от г-н Атанас Кацарчев, началник на кабинета на министъра на земеделието, храните и горите. В рамките на посещението, български компании от сферата на аграрните технологии взеха участие в аграрното изложение Agritech 2018.

- В периода 24-28 април 2018 министърът на икономиката Емил Караниколов реализира посещение в Израел, начело на бизнес делегация от български компании, основно от сектора на ИКТ, високите технологии и стартъп. В рамките на визитата и във връзка с българското председателство на Съвета на ЕС се проведе конференцията „Tech Talent in the Old Continent: Israel, Bulgaria and the EU”, на която бяха представени перспективите за сътрудничество между България и Израел в областта на високите технологии и иновациите. Министър Караниколов проведе срещи с израелския министър на икономиката и индустрията и министъра на науката и технологиите, с директора на Израелския орган за иновации, изпълнителния директор на Федерацията на израелските търговски палати, както и с израелски компании с интерес към българския пазар.

- В периода 20-22 март 2018 визита в Израел реализира президентът на България Румен Радев, начело на бизнес делегация от български компании.

- В периода 11 – 15 септември 2017 бизнес делегация, организирана от БТПП и придружаваща заместник–министъра на околната среда и водите – г-н Николай Кънчев, взе участие в изложението за водни технологии и мениджмънт WATEC 2017 в Израел.

- На 6 септември 2017 български представители взеха участие в Годишния фестивал на иновациите в Тел Авив. Българските представителя бяха водени от президента на Атлантическия клуб, г-н Соломон Паси.

- В периода 24-26 февруари 2016 бе осъществено работно посещение на министър-председателя Бойко Борисов в Израел. В придружаващата премиера официална делегация участваха вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев и министърът на външните работи Даниел Митов.

- На 16 юли 2015 бе проведен българо-израелски форум, посветен на иновациите. Събитието бе организирано съвместно от Министерство на икономиката/ИАНМСП на Република България, посолството на Израел и Българска академия на науките. Проявата се състоя в сградата на БАН и целеше подобряване на сътрудничеството между двете държави в сферата на иновациите и ангажирането на институциите, бизнеса и научните среди да работят за насърчаване на иновациите по израелски модел у нас.

- В периода 22-23 юни 2015 бе проведен първият по рода си стратегически диалог в София, с участието на представители на релевантните разузнавателни, полицейски и отбранителни структури от двете държави.

- На 14 април 2015 в София бе проведена международна конференция на тема „По стъпките на израелския модел за иновации“. Събитието бе организирано от  Висшето училище по застраховане и финанси и посолството на Израел в София, с участието с приветствия на проф. Тодор Танев - екс министър на образованието и науката, заместник-министър на икономиката, секретар по здравеопазване и иновации на президента на България и израелския посланик. Презентации направиха трима израелски експерти - Елан Животовски, д-р Гай Сетън и проф. Одед Шосейов.

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката