Катар
 

Служба по търговско-икономическите въпроси в гр. Доха
Константин Ненков
West Bay, Dafna Area, Zone 66, Waraqa Bin Nawfal str. # 848,
P.O. Box 23812, Doha, Катар
тел:     +974 44372968
факс:   +974 44128657
e-mail: k.nenkov@mi.government.bg

https://www.facebook.com/BGEconOfficeQA

https://twitter.com/BGEconOfficeQA

https://www.linkedin.com/in/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B0-46413913b/?locale=en_US


Началник отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия"
Аделина Кьосева
ул. "Княз Александър І" 12
тел: +359 2 940 7688; факс: +359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg


Референт за Катар

Мехмед Мюхтар
ул. "Княз Александър І" 12,
тел.: +359 2 940 76 52
факс +359 2 987 40 08
m.myuhtar@mi.government.bg


I. Търговско-икономически отношения между Република България и Държавата Катар

II. Секторни анализи:

- Изисквания за внос, процедури и регистрационен режим при вноса на козметични продукти през 2022 г. в Държавата Катар.

 

 

I. Търговско-икономически отношения с Държавата Катар

Дипломатическите отношения между Република България и Държавата Катар са установени на 16 октомври 1990 година.

Смесена комисия за икономическо и техническо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар е създадена с Протокол за учредяване, подписан на 25 април 2009 г. в София.

В съответствие с РМС № 447/21.08.2017 г. за председател на българската част на междуправителствената българо-катарска Смесена комисия за икономическо и техническо сътрудничество (СКИТС) е определен министърът на енергетиката.

Първата сесия на междуправителствената българо-катарска СКИТС се проведе на 11-12 април 2011 г. в Доха (съпредседателствана от българска страна от екс заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма г-н Евгени Ангелов, а протоколът от сесията e подписан впоследствие по кореспондентски път от двамата министри). В рамките на сесията са дискутирани въпроси свързани с развитието на двустранното търговско-икономическо сътрудничество в областта на търговията, земеделието, туризма, енергетиката и банковото дело, както и са обсъдени възможности за привличане на катарски инвестиции в енергетиката, селското стопанство, строителството, въздушния транспорт и др.

Втората сесия на междуправителствената българо-катарска СКИТС се проведе на 28-29 януари 2014 г. в гр. Доха, Държавата Катар. Сесията  бе съпредседателствана от българска страна от екс министъра на икономиката и енергетиката, г-н Драгомир Стойнев, а от катарска страна от министъра на икономиката и търговията, шейх Ахмед бин Джасим бин Мохамед ал Тани. В рамките на сесията бяха обсъдени състоянието и перспективите за по-нататъшно развитие на двустранното сътрудничество в редица сфери, а именно: търговско и инвестиционно сътрудничество, минно дело, туризъм, енергетика, земеделие и животновъдство, информационни технологии и съобщения. По време на визитата екс министър Драгомир Стойнев проведе срещи със следните високопоставени катарски партньори: шейх Абдулах бин Насер Ал Тани, министър-председател и министър на вътрешните работи на Катар; шейх Ахмед бин Джасим бин Мохамед ал Тани, министър на икономиката и търговията на Катар; д-р Мухаммад ал Сада, министър на енергетиката и индустрията на Катар; шейх Фейсал ал Тани, ръководител на департамент „Бизнес развитие“ в катарската държавна инвестиционна корпорация „Катар Холдинг“. На срещите се обсъди развитието на двустранните отношения и бе отбелязан напредъка на двустранния диалог в редица сфери от взаимен интерес. За изпълнението на започнатите инициативи и водените преговори в областта на земеделието, икономиката и инфраструктурата, премиерът на Катар заяви готовността си да се ангажира лично, за да бъдат съвместните проекти успешно реализирани и да се оползотворят пълноценно установените отлични двустранни отношения.

През 2018  година се очаква провеждането на Третата сесия на българо-катарската междуправителствена Смесена комисия за икономическо и търговско сътрудничество. Очаква се становището на  министерството на енергетиката, което е съпредседател от българската страна на комисията по последното предложение на катарската страна от 05.10.2017 г. за провеждане на СКИТС през първото тримесечие на 2018 г., както и определяне на новите конкретни дати дати за сесията.

ДВУСТРАНЕН СТОКООБМЕН /в млн.щ.д./

Година

Износ

Внос

Стокообмен

Салдо

2015

8.6

0.9

9.5

7.7

2016

7.3

1.8

9.2

5.5

2017

10.8

1.9

12.7

8.9

2018

14.3

1.2

15.5

13.1

2019

14.2

5.2

17.5

7.9

2020

15.5

5.3

20.8

10.2

2021

18.5

16

34.5

2.5

Търговският стокообмен с Катар е все още незначителен.

Стокообменът ни с Катар за 2021г. възлиза на 34.5 млн. щ.д. (белижи ръст от 65% спрямо 2020 г.) от които износ  18.5 млн. щ.д.(ръст от 19% спрямо 2020 г.) , а вносът бележи изключителен ръст и достига до 16 мил. щ.д. или ръст от 201 % спрямо 2020 г.

Основни стоки в износа ни за Катар за 2021: осветителни тела (включително прожекторите) и техните  части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни  указателни табели и подобни артикули, притежаващи; кухненски  мивки, други мивки, стойки за мивки, вани, бидета, клозетни чинии, казанчета за тоалетни, писоари и подобни фиксирани приспособления за санитарна  употреба, от керамика; арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително  редуцирвентили и термостатни вентили и др.

Основни стоки във вноса ни от Катар за 2021: отпадъци и отломки от мед; полимери на етилена  в  първични форми; пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства, предназначени за транспорт  на хора (различни  от  тези  от  N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили; автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази  информация, неупоменати, нито включени другаде и др.

Стокообменът с Катар през първите 6 месеца на 2020 г. възлиза на 8,2 млн. щ.д  с ръст от 3% спрямо същия период на 2019 г. - износ – 6,3 млн. щ.д.  и внос 1.8 влн щ.д.

Основни място в износа ни за Катар заемат кухненски  мивки, стойки за мивки, вани, бидета, тоалитни чинии, казанчета за тоалетни, писоари и подобни фиксирани приспособления за санитарна  употреба, от керамика; Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително  редуцирвентили и термостатни вентили; Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени; Сирена и извара; Електрически акумулатори, включително техните  сепаратори, дори с  квадратна  или   правоъгълна  форма; Други машини и устройства за терасиране, изравняване, подготвяне на терени, изкопаване, трамбоване, пробиване или извличане  на почвата, на рудите или на  минералите; пилотонабиващи  чукове и машини за  изтегляне  на пилоти; снегорини (несамоходни);Пружини за легла и поставки за матраци; артикули  за  легла и подобни артикули (например дюшеци, юргани,  пухени  завивки, пуфове, възглавници) с пружини или пълнени, или гарнирани вътрешно  с  всякакви; Машини и  апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава, за индустриално преработване или производство на храни или напитки; Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове  и други подобни, оборудвани с  два  или повече  уреда  от позиции NN 8535  или 8536 за управление или електрическо разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти или апарати; Хигиенни или тоалетни артикули и техните части, от чугун, желязо или стомана; Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао; Носители, изготвени за записване на звук или за аналогични записвания, но без запис, различни от продуктите от глава  37;

Основни стоки във вноса ни от Катар - рафинирана мед и медни сплави в необработен вид: отпадъци и отломки от мед; полимери на етилена  в  първични форми:

Машини (включително пресите) за коване или щамповане, щамповачни, падащи  и хидравлични чукове за обработка   на  метали;  машини (включително пресите) за навиване, огъване, прегъване, изправяне, рязане; дърводелски изделия и части за строителни  скели, включително порестите дървесни плочи, паркетните плочи и покривните шиндри от дървен материал; автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази  информация; бинокли, далекогледи, астрономически  далекогледи, оптични  телескопи и техните корпуси; други инструменти за астрономия и техните корпуси, с  изключение на апаратите за радиоастрономия; дамски костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от  банските  костюми), трикотажни или плетени; инструменти и апарати за физични или химични анализи (например поляриметри, рефрактометри, спектрометри, анализатори на газове или на дим); инструменти и апарати за  изпитване на вискозитета, порьозността,  разширяването; устройства с течни кристали; лазери, различни от лазерните диоди; други оптични апарати и  инструменти и др.

За периода януари-декември 2019 г. износът ни за Катар възлиза на 12,7 млн. евро – основно кухненско и обзавеждане за баня, котли и тръбопроводи, изделия от пластмаси, акумулатори, звукозаписни носители, меса от дребен рогат добитък и птици, табла, конзоли и др. оборудване, столове, седалки и др. Отчета се спад в износа ни за Катар от 12,6%

Вносът от Катар за същия период възлиза на 4,8 млн. щ.д. основно – отломки и отпадъци от мед, полимери на етилена, пътнически автомобили, елементи за мостови конструкции, табла, пана, конзоли,  и др. с увеличение от около 300% спрямо 2018г.

Общо стокообменът ни с Катар през 2019 г. нараства с близо 13%.

През 12-те месеца на 2018 г. износът ни за Катар възлиза на 14.3 млн. щ. дол. и включва основно кухненски  мивки, стойки за мивки, вани, бидета, клозетни чинии, казанчета за тоалетни, писоари и подобни фиксирани приспособления за санитарна  употреба, от керамика; арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове; хигиенни или тоалетни артикули и др.

Вносът от Катар през същия период възлиза на 1,2 млн. щ. дол и включва основно полимери на етилена  в  първични форми; пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства, предназначени за транспорт  на хора; столове и седалки и техните части; електрически апарати за жична телефония или телеграфия, видеофони и др.

Стокообменът ни с Катар през 2018 г. достига 15.5 млн. щ. дол. с положително салдо от 13,1 млн. щ.д.

През  2017 г. двустранния стокообмен е на стойност 12.7 млн. щ.д., като българският износ е на стойност 10.8 млн. щ.д. а вносът е 1.9 млн.щ.д. Стоковата структура се запазва същата.

Водещи стокови групи в стокообмена с Катар през 2017 г.:

Износ от България

% от износа

Внос от Катар

% от вноса

Арматурни артикули за тръбопроводи

14.6

Полимери на етилена в първични форми

76.1

Артикули и съоръжения за физическа култура

13.5

Пътнически автомобили и др. автомобилни превозни средства

14.4

Кухненски мивки

10.7

Скрап/мед

0.2

Хлебарски, тестени, сладкарски и др.

5.5

Пътнически автомобили

7.6

Други изделия от пластмаса

8.8

Мтоциклети и велосипеди

0.7

През 2016 г. двустранният стокообмен е на стойност 9.2 млн.щ.д., отбелязвайки спад  спрямо предходната година. През първите шест месеца на 2017 г. двустранния стокообмен е на стойност 4.8 млн. щ.д., като българският износ е на стойност 4.3 млн. щ.д. а вносът е 0.5 млн.щ.д. Стоковата структура се запазва същата.

Водещи стокови групи в стокообмена с Катар през 2016 г.:

Износ от България

% от износа

Внос от Катар

% от вноса

Арматурни артикули за тръбопроводи

26.6

Полимери на етилена в първични форми

67.0

Кухненски мивки

19.4

Скрап/мед

0.2

Хлебарски, тестени, сладкарски и др.

5.5

Пътнически автомобили

0.1

Мебели

3.9

 

 

Телове, пръчки и електроди

2.5

 

 

Стругове

1.3

 

 

През 2015 г. двустранният стокообмен е на стойност 9.5 млн.щ.д., отбелязвайки спад от 16% спрямо предходната година. Същевременно през същата година е налице положително търговско салдо за България от 7.7 млн.щ.д., като българският износ за Катар е на стойност 8.6 млн.щ.д.

Водещи стокови групи в стокообмена с Катар през 2015 г.:

Износ от България

% от износа

Внос от Катар

% от вноса

Арматурни артикули за тръбопроводи

26.3

Полимери на етилена в първични форми

95.7

Кухненски мивки

18.6

Медицински апарати

0.7

Пружини за легла и матраци

6.4

Пътнически автомобили

0.6

Ел. трансформатори

5.9

 

 

Реализирани двустранни бизнес форуми

 • В периода 4-5 април 2018 г. на посещение в София беше технически екип от Катар. Основна цел на посещението беше събиране на подробна информация за техническите аспекти на инвестиционните проекти в областта на енергетиката, транспорта и строителството в България.
 • На 19.03.2018 г. в София беше осъществено посещение на катарска бизнес делегация от Катарския инвестиционен фонд, водена от Шейх  Абдул Азис Бин Али Ал-Тани, началник департамент „Развитие на бизнеса“. Посещението бе с цел проучване на възможностите за инвестиции в България.
 • В периода 7-8 март 2018 г. по покана на президента на Република България г-н Румен Радев официално посещение на Емира на Катар, шейх Тамин бин Хамад Ал Тани. В рамките на посещението се проведе и бизнес форум „България-Катар“. На събитието беше подписано Споразумение за учредяване на Смесен бизнес съвет между Българската търговско-промишлена палата и Търговско-промишлената палата на Катар. По време на срещите бяха заявени конкретни проекти за изграждането на консервен завод на територията на Катар, доставка на електро оборудване, внедряване на медицински софтуер и ИТ технологии в сферата на здравеопазването, доставка на хранителни продукти и др.
 • На 11 март 2014 г. провеждане на двустранен бизнес форум, в рамките на официална визита в Доха на президента Росен Плевнелиев. Бизнес форумът се организира от ИАНМСП и Търговско-промишлената палата в Доха с участието на 31 водещи български компании от секторите енергийна ефективност и възобновяеми източници, вятърни електроцентрали, телекомуникации и мрежово обслужване, фотоволтаични системи, мебели и дървообработване, оптични компоненти, ХВП и овцевъдни комплекси.
 • В периода 21-24 април 2013 г. участие на България с национален павилион на VIII-я Световен конгрес на търговско-промишлените палати в Доха, където са представени водещите български строителни компании, които могат да участват като подизпълнители в реализацията на редица инфраструктурни проекти в Катар, както и възможностите за туризъм в България. Проявата е в рамките на официално посещение в Държавата Катар на г-жа Екатерина Захариева, екс заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройство, придружавана от екс заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма г-жа Виолета Лорер и представителна българска бизнес делегация от строителния сектор.
 • На 14-15 март 2012 г. провеждане на двустранен бизнес форум в Доха с участието на 103 български компании, в рамките на официалното посещение на министър-председателят г-н Бойко Борисов в Държавата Катар. По време на форума бе подписан Меморандум за разбирателство между КРИБ и Катарската търговско-промишлена палата, чрез който се учреди Българо-катарски бизнес съвет.
 • На 8 ноември 2007 г. Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Катарската търговско-промишлена палата, организира в Доха бизнес форум за 20 български бизнесмени и множество катарски компании. В процеса на разговорите са обсъдени възможности за сътрудничество в добива и транспортирането на природен газ, металообработването, информационните технологии, енергетиката и туризма.

Хронология на реализирани официални двустранни визити в търговско-икономическата сфера през последните пет години (по хронологичен ред):

 • На 14 април 2009 г. в София, по време на официално посещение на емира на Катар, шейх Хамад Бин Халифа Ал-Тани, се подписа Споразумение за икономическо и техническо сътрудничество между Република България и Държавата Катар.
 • На 25 април 2009 г. в София министър  Петър Димитров се срещна с катарския държавен министър на петрола, в рамките на международната конференция „Природен газ за Европа: Сигурност и партньорство”.
 • По време на официалното посещение в Катар на министър-председателя г-н Бойко Борисов, на 22 март 2010 г. в Доха се проведе българо-катарска двустранна среща с участието от българска страна на:

- г-н Николай Младенов, министър на външните работи; г-н Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма; г-н Александър Цветков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията; г-жа Мая Христова, заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма; г-н Камен Кичев, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

от катарска страна:

- г-н Юсуф Хюсейн Камал, министър на икономиката и финансите; д-р Халед Мохамед Ал-Атия, държавен министър на международното сътрудничество и и.д. министър на бизнеса и търговията; г-н Акбар Ал Бакер, изпълнителен директор на Катарските въздушни линии.

В хода на срещите е бил обсъден катарския инвестиционен интерес в селското стопанство, финансите, туризма, недвижимата собственост и телекомуникациите.

 • През май 2010 г. по покана на архитект Петър Диков, София беше посетена от експерти на катарската компания “Катари Диар”, които се запознаха с предлагани от българска страна инвестиционни обекти.
 • През юни 2010 г. заместник-министърът на външните работи Марин Райков и заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгени Ангелов посетиха Доха за участие в международен форум. По време на визитата заместник-министър Евгени Ангелов се срещна с катарските компании “Инвестмент Оторити” и “Катари Диар”, с които се обсъдиха възможности за привличане на катарски инвестиции в България.
 • В периода 22-28 ноември 2010 г. министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов посети Катар в рамките на обиколка в Кувейт, ОАЕ и Катар и разговаря по развитие на двустранното сътрудничество в областта на селското стопанство и производството на хранителни продукти.
 • На 11-12 април 2011 г. в Доха, Катар се проведе първата българо-катарска сесия на СКИТС с участието на делегация от МИЕТ, БЕХ и Национална компания Индустриални зони, водена от заместник-министъра на  икономиката, енергетиката и туризма г-н Евгени Ангелов.
 • На 13-16 март 2012 г. официално посещение в Държавата Катар осъществи министър-председателят г-н Бойко Борисов, придружаван от следните министри: г-н Цветан Цветанов, вицепремиер и министър на вътрешните работи; г-н Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма; г-н Николай Младенов, министър на външните работи; г-н Аню Ангелов, министър на отбраната; г-жа Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройство; г-н Мирослав Найденов, министър на земеделието и храните; г-н Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Към официалната делегация бяха включени и кметовете на София, Пловдив, Сливен и община Дългопол, изпълнителните директори на НКИЗ, БАИ и БЕХ, както и редица представители на държавната администрация, медиите и др.

Също така официалната делегация бе придружавана от бизнес делегация от 103 български компании, включваща фирми от секторите: хранително-вкусова промишленост; земеделие; туризъм; строителство и проектантска дейност; химическа промишленост; машиностроене; козметика и парфюмерия; електронно оборудване; информационни технологии; животновъдство; логистика; финансови услуги и др.

На 14 март 2012 г. в рамките на проведения двустранен бизнес форум в Доха бе подписан Меморандум за разбирателство между КРИБ и Катарската търговско-промишлена палата, подписан съответно от г-н Огнян Донев, председател на КРИБ и от г–н Мохамед бин Ахмед Ал-Кувари, заместник-председател на Катарската търговско-промишлена палата. В документа е заложено учредяването на Българо-катарски бизнес съвет, целящ развитие на сътрудничеството между двете организации и насърчаване на контактите между бизнес средите от двете страни. Договорени са обмен на информация между двете организации, както и двустранно участие в семинари, конференции и др.

 • На 03-04 май 2012 г. визита в България реализира д-р Халид бин Махамед Ал Аттия, държавен министър на външните работи на Държавата Катар, придружаван от ръководството на катарските държавни компании: Qatar Holding; Qatar Mining; Qatari Diar; Qatar Rail Company и Qatar National Hotels Company.  По време на визитата министърът на икономиката и енергетиката г-н Делян Добрев проведе срещи с катарския държавен министър и с представителите на катарските компании. Заместник-министър Иво Маринов проведе среща с директора на катарската туристическа компания „Qatar National Hotels Co.”. Проведена бе и среща между ръководството на Българската минно-геоложка камара и „Qatar Mining. По време на срещите беше представено икономическото развитие на България и възможностите за инвестиции у нас, както и бе потвърдена готовността на МИЕТ и БАИ да съдействат и подпомагат успешното реализиране на катарски инвестиции в България в областта на инфрастуктурата, минното дело, недвижимото имущество и туризма.
 • По искане на катарската страна, на 07 май 2012 г. в София, МИЕТ организира срещи на ръководството на „Qatar Holding” с изп. директори на БЕХ и НКИЗ, на които катарската страна бе запозната с възможностите за инвестиции в българската енергетика и в изграждащите се индустриални зони в България и по-специално с плановете за модернизация на интермодалния карго терминал в Русе. Ръководството на БЕХ запозна катарската страна с възможностите за инвестиции в България в ТЕЦ на въглища, както и с проекта за изграждане на два нови блока с обща мощност 500 MW. БЕХ информира Qatar Holding” и за планираната продажба на борсата на около 20% от акциите на холдинга, към което катарската страна проявява принципен интерес и желае да получи по-подробна информация при стартиране на процедурата.Qatar Holding” проявява първоначален интерес за участие и в хидроенергийни проекти в България.
 • На 17-18 май 2012 г. реализирано официално посещение в България на министър-председателя и министър на външните работи на  Катар шейх Хамад Бин Джасем Бин Джабар Ал-Тани, което се реализира в отговор на осъществената визита на министър-председателя г-н Бойко Борисов в Катар, в периода 13-16 март 2012г. В рамките на визитата се подписаха общо 9 двустранни документи, целящи развитие на българо-катарските търговско-икономически, инвестиционни и политически отношения.
 • През май-юни 2012 г. осъществени бизнес визити на представители на катарските компании „Катар Холдинг”, „Катари Диар”, „Катара Хоспиталити”, „Катар Майнинг” и „Катар Рейл” в България, в изпълнение на ангажиментите по подписаните двустранни споразумения и проучването на възможностите за реализиране на катарски инвестиции в български проекти, съответстващи на дейността на компаниите.
 • През юли 2012 г. посещение в Доха на делегация от представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Националната компания „Стратегически инфраструктурни проекти” във връзка с преговори по Меморандум за разбирателство за сътрудничество и инвестиции в строителството на „Скоростен път Русе-Свиленград”, в съответствие с постигнатите политически договорености.
 • През август 2012 г. визита в Доха на представители на Министерството на финансите и Българската банка за развитие във връзка с реализирането на финансови и инвестиционни намерения на Държавата Катар в България.
 • През септември 2012 г. осъществено посещение в България на шейх Абдулрахман Ал-Тани, министър на общините и планирането на Катар.
 • През ноември 2012 г. реализирано официално посещение в Катар на министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Лиляна Павлова с придружаваща я бизнес делегация с цел разкриване на перспективи за участие на български строителни фирми в изпълнението на част от мащабните инфраструктурни проекти в Катар. Разкрито е офис-представителство на българските строителни фирми в Доха.
 • В периода 21-24 април 2013 г. официално посещение в Държавата Катар реализира г-жа Екатерина Захариева, заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройство, придружавана от заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма г-жа Виолета Лорер и представителна българска бизнес делегация от строителния сектор. В рамките на визита България участва с национален павилион на VIII-я Световен конгрес на търговско-промишлените палати в Доха, където бяха представени и възможностите за туризъм в България.
 • На 24-25 ноември 2013 г. работна визита в Доха реализира г-н Красин Димитров, заместник-министър на икономиката и енергетиката. В рамките на визитата се проведоха поредица от ползотворни срещи с високопоставени представители на държавно и бизнес ниво в Катар, а именно с: шейх Ахмед бин Джасим бин Мохамед ал Тани, министър на икономиката и търговията; шейх Фейсал ал Тани, директор „Бизнес развитие” в катарската инвестиционна корпорация „Катар Холдинг”; председателя на катарската държавана корпорация „Хасад Фууд”, г-н Насер Мохамед ал Хаджери; главния изпълнителен директор на „Катари Диар”, г-н Халед ал Сайяд; заместник-председателя на Катарската търговско-промишлена палата (КТПП), г-н Мохаммед бин Ахмед ал Куари. На срещите се направи преглед на развитието на двустранните търговско-икономически отношения и се набелязаха редица конкретни инициативи за развитие на двустранното търговско и инвестиционно сътрудничество.
 • На 28-29 януари 2014 г. провеждане в Доха на втората сесия на междуправителствената българо-катарска Смесена комисия за икономическо и техническо сътрудничество, съпредседателствана от българска страна от екс министъра на икономиката и енергетиката, г-н Драгомир Стойнев, а от катарска страна от министъра на икономиката и търговията, шейх Ахмед бин Джасим бин Мохамед ал Тани. В рамките на сесията бяха обсъдени състоянието и перспективите за по-нататъшно развитие на двустранното сътрудничество в сферите: търговско и инвестиционно сътрудничество, минно дело, туризъм, енергетика, земеделие и животновъдство, информационни технологии и съобщения.
 • Официално посещение в Държавата Катар на президента на Република България, г-н Росен Плевнелиев, 10-12 март 2014 г. и организирането със съдействието на ИАНМСП и Търговско-промишлената палата в Доха на двустранен бизнес форум.
 • На 16-18 май 2015 г. официална визита в Катар на министър-председателя на Република България, г-н Бойко Борисов, придружаван от министъра на икономиката, г-н Божидар Лукарски и министрите на МВнР, МБР, МФ, МРРБ, МЗХ и МЕ, изп. директор на „Булгаргаз“ЕАД и други представители на МС и съответните министерства. По време на визитата се подписаха два документа: Писмо за проява на интерес за сътрудничество между „Булгаргаз“ЕАД и “Qatargas” и Споразумение за сътрудничество в борбата с престъпността.

ИНВЕСТИЦИИ

По данни на БНБ в периода 2014-2021 г. Годишни данни; Нетни чуждестранни инвестиции в България; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви;

в млн. евро:

Година

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Катар

2,6

7,6

0,4

1,2

1,3

1,8

1,3

0,2

През последните години Катар е инвестирал в чужбина десетки милиарди щатски долари основно в Сингапур, Франция, Италия, Великобритания, Швейцария, САЩ, Виетнам, Ирак, Холандия, Турция, Германия, Китай и Малайзия. Основни инвестиционни сектори за катарската страна са хотелиерството, електрически централи, петролни компании, банков и финансов сектор, инфраструктура и транспорт, като се търси висока възвръщаемост на инвестициите.

Принципно катарската страна проявява интерес за инвестиции в България основно в сферата на недвижимото имущество, земеделието, инфраструктурата и туризма.

Същевременно в края на май 2015 г. регистрираната в България "Катар мениджмънт ейджънси" е купила промишлени и земеделски имоти на стойност над 4.85 млн. лева в област Варна. Компанията купувач e собственост на Мохамед ал Тани, който е от фамилията на емира на Катар. Qatar Management Agency е регистрирано през 2008 г. и развива дейности в различни сфери - от IT и бизнес консултиране до услуги в сферата на търговията с бързооборотни стоки. В началото на 2015 г. дружеството открива клон в България, регистриран от Мохамед ал Тани.

Същевременно МИИ е оказвало пълно съдействие на катарските държавни компании Qatar Holding; Qatar Mining; Qatari Diar; Qatar Rail Company и Qatar National Hotels Company, проявяващи инвестиционен интерес към България и проучващи инвестиционните възможности в България.

Понастоящем водещите катарски държавни инвестиционни компании проявяват интерес за инвестиции в България в сферата на недвижимите имоти, туризма и земеделието.


ДВУСТРАННА ДОГОВОРНО-ПРАВНА БАЗА В ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКАТА СФЕРА

 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg