Казахстан
 

Министерство на икономиката и индустрията

Деница Колинс
Началник на отдел "Руска федерация, страни от ОНД и Грузия"
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7908
e-mail: d.collins@mi.government.bg

Референт за Казахстан
Иван Баталов
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7623
e-mail:
i.batalov@mi.government.bg

І. Бизнес компас

ІІ. Двустранни търговско-икономически отношения между Република България и Република Казахстан

Стокообмен

Външнотърговски стокообмен на България с Казахстан

(в хил.щ.дол.)

Години:

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2012 г.

89 752

39 124

50 628

-11 504

2013 г.

104 311

45 049

59 262

-14 214

2014 г.

94 541

46 173

48 368

-2 195

2015 г.

54 084

26 417

27 667

-1 250

2016 г.

35 882

16 939

18 943

-2 004

2017 г.

40 414

25 142

15 271

9 187

2018 г.

35 169

29 770

5 399

24 371

2019 г.

41 520

37 899

3 621

34 278

2020 г.

54 260

38 113

16 147

21 966

2021 г.

48 101

45 761

2 340

43 421

Източник: МИИ

През 2020 г. стокообменът между двете страни отбеляза ръст с 30,7 % и е близо 54,3 млн. щ. долара, от които 38,1 млн. щ. долара износ и 16,2 млн. щ. долара внос.

За периода януари-септември 2021 г. двустранният стокообмен възлиза на 27,2 млн. щ. долара, като е намалял с 33,1%, спрямо същия период на 2020 г. Българският износ за Казахстан е намалял с 14,7% и достига 25,1 млн. щ. долара. Казахстанският внос в България достига 2,2 млн. щ. долара, в сравнение с 11,3 млн. щ. долара за първите 9 месеца на 2020 г.

Водещи стоки по внос-износ

Водещи стоки в износа на България за Казахстан през 2021 г.

Стоки:

%  дял

Медикаменти

23.8

Части за летателни апарати

23.5

Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове  и други подобни

6.8

Медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти  и апарати

5.0

Водещи стоки във вноса на България от Казахстан през 2021 г.

Стоки:

%  дял

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди

81.2

Парни турбини

4.4

Полиспасти, лебедки и кабестани, крикове

3.2

Нашата страна има потенциал да увеличи износа си за Казахстан на редица стоки и услуги, като: медикаменти; технологични линии за преработка на плодове и зеленчуци; сглобяеми конструкции; помпи за течности; електрически акумулатори; кари – високоповдигачи; машини и апарати; сметачни и счетоводни машини; осветителни тела; строителни и туристически услуги; препарати за поддържане на косата; препарати за уста; мебели; дърводелски изделия; готови сосове и препарати за сосове; плодови сокове; замразени зеленчукови смеси, консерви и други.

Туризъм

Туристическите връзки между България и Казахстан отбелязаха през последните години съществено развитие. Възможностите на нашата страна в тази област обаче, са много по-големи. В тази връзка, в бъдеще е необходимо да се разгърне туристическата ни реклама в Казахстан, да се разшири системата от чартърните полети до българските курорти, по-широко да се използват възможностите ни в областта на планинския, балнеоложкия и културно-историческия туризъм.

Посещения на казахстански туристи в България

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016г.

2017

2018

2019

2020

7 288

8 940

9 676

10 880

9 627

10 832

9 613

9 265

1 445

Източник: Министерство на туризма

Договорно-правна основа

Между България и Казахстан са подписани следните по-важни документи:

 • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Казахстан за икономическо сътрудничество, подписано на 3 октомври 2011г. в Нур Султан, в сила от 13 септември 2012 г.;
 • Договор между правителствата на Р България и Р Казахстан за сътрудничество в областта на туризма, подписан на 15.09.1999 г. в София; в сила от 23.07. 2000 г.
 • Договор между правителствата на Р България и Р Казахстан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 15.09.1999 г. в София. На 24 юли 2006 г. в София бе подписан Протокол за изменение и допълнение, в сила oт 21.05.2007 г.
 • Спогодба между правителствата на Р България и Р Казахстан за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, подписана на 13.11.1997 г., в сила от 24.07.1998 г.;
 • Спогодба между правителствата на Р България и Р Казахстан за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 13.11.1997 г., в сила от 19.08.1999 г.;
 • Протокол между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Комитета по енергетика на Р България и Министерството на енергетиката, индустрията и търговията и Агенцията за стратегическо планиране и реформа на Р Казахстан за намерения за сътрудничество в областта на нефта и природния газ, подписан на 13.03.1998 г. в София;
 • Меморандум между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Р България и Министерство на енергетиката, индустрията и търговията на Р Казахстан за сътрудничество в областта на строителството, подписана на 13.03.1998 г. в София;
 • Спогодба между правителствата на Р България и Р Казахстан за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, подписана на 15.09.1999 г. в София;
 • Спогодба между Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа на Р България и Министерството на селското стопанство на Р Казахстан за сътрудничество в областта на селското стопанство, подписана на 15.09.1999 г. в София;
 • Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Казахстан за безвизови пътувания на граждани, притежатели на дипломатически и служебни паспорти, подписана в гр.София на 4 декември 2009 г.;
 • Договор между Република България и Република Казахстан за правна помощ по наказателни дела (Ратифициран със закон, приет от 43-то Народно събрание на 14 май 2015 г. – ДВ, бр. 38 от 2015 г. в сила от 5 ноември 2015 г.);
 • Правосъдният министър Данаил Кирилов и Генералният прокурор на Казахстан Гизат Нурдаулетов подписаха Договор за трансфер на осъдени лица между Република България и Република Казахстан на 13.05.2019 г.

 

Работа на Междуправителствената комисия (МПК)

Съществена роля за активизиране на връзките между двете страни е отредена на Междуправителствената българо-казахстанска комисия за икономическо сътрудничество.

Съпредседател на българската част на Комисията за икономическо сътрудничество е министърът на икономиката на Република България.

В рамките на Четвъртото заседание на Комисията (9-10 юни 2016 г., гр. Астана) бяха набелязани мерки за насърчаване на двустранното сътрудничество в редица области, в т.ч. в сферата на търговията и икономиката, регионалното развитие и строителството, селското стопанство,  информационните и комуникационните технологии, транспорта, енергетиката, туризма, спорта, здравеопазването и социалното развитие,  образованието и науката.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg