Киргизстан
 

Министерство на икономиката и индустрията

Деница Колинс
Началник на отдел "Руска федерация, страни от ОНД и Грузия"
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7908
e-mail: d.collins@mi.government.bg


Референт за Киргизстан

Иван Баталов
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7623
e-mail:i.batalov@mi.government.bg

Елена Петкова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7674
e-mail: e.petkova@mi.government.bg

Двустранни търговско-икономически отношения между Република България и Киргизка Република

Киргизката република тръгна по пътя на бързата либерализация на икономиката след 1994 г. Страната е първата държава от ОНД, приета за член на Световната търговска организация на 21 декември 1998 г. С приемането в СТО, Киргизстан започна да прилага либерален външнотърговски режим и ниска митническа защита на своя пазар. Основните стоки по износа са злато, електроенергия, текстил, селскостопански продукти (тютюн и тютюневи изделия, месо и млечни продукти). В структурата на вноса преобладават машини и оборудване, първични енергоносители (нефтопродукти, газ, въглища) и потребителски стоки. Основни външнотърговски партньори са Руската федерация, Казахстан, Узбекистан, Китай, Турция, Швейцария и Германия.

Стокообмен

Външнотърговски стокообмен на България с Киргизстан (хил. щ.д.)

Година

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2009

4 971

2 121

2 850

- 729

2010

5 414

2 211

3 203

- 992

2011

6 335

2 095

4 240

- 2 146

2012

7 881

2 528

5 353

- 2 825

2013

10 027

3 187

6 840

3 186

2014

6 409

3 093

3 316

-3 017

2015

8 539

3 991

4 549

-557

2016

5 885

1 624

4 262

-2 638

2017

5 963

2 66,8

3 301

-640

2018

10 443

5 237

5 206

31

2019

8 796

2 508

6 288

-3 780

2020

7 478

2 682

4 796

-2 114

2021

6 777

4 082

2 695

1 386

Източник: МИИ

За периода януари-септември 2021 г. двустранният стокообмен възлиза на 5 млн. щ. долара, като е нараснал с 57.3%, спрямо същия период на 2020 г. Българският износ за Киргизстан е възлязъл на 3.8 млн. щ. долара и е нараснал с 122.1%. Киргизкият внос в България достига 2 млн. щ. долара, в сравнение с 1.8 млн. щ. долара за първите 9 месеца на 2020 г.

През 2020 г. двустранният стокообмен възлиза на 7.5 млн. щ. долара, от които 2.7 млн. щ. долара е българският износ за Киргизстан, като същият е нараснал с 6.3% в сравнение със същия период на 2019 г. Вносът от Киргизстан е спаднал с 23.5% и възлиза на 2.5 млн. щ. дол.

Водещи стоки в износа на България за Киргизстан през 2021 г.

Групи стоки:

Отн. дял, %

Медикаменти

53,0

Смеси от  ароматични вещества

16,7

Препарати преди, по време или след бръснене, дезодоранти  за  тяло, препарати  за баня, депилатори, други готови парфюмерийни или тоалетни продукти  и други козметични  препарати

11,7

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде

4,6

Източник: МИИ

В търговията между двете страни съществуват неизползвани потенциални възможности. Освен традиционните, нашата страна би могла да разшири износа в Киргизката република на редица нови стоки, като: селскостопански машини, подемно-транспортно оборудване, касови апарати, хладилна техника, облекла, обувки. Български фирми биха могли да участват и в инвестиционни проекти за изграждане в Киргизката република на неголеми обекти в областта на хранително-вкусовата промишленост.

Договорно-правна база

Дипломатически отношения са установени през 1992 г. С решение №105 от м. март 1992 г. МС даде съгласие за откриване на българско посолство в Република Казахстан, което да е акредитирано и в Киргизката република.

Между страните съществува Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и Киргизката република, подписан от президентите Жельо Желев и Аскар Акаев на 13 ноември 1994 г.

В Киргизката република съществува малочислена, но активна българска диаспора (около 700 души). През 2018 година е открито неделно училище за изучаване на родния език.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg