Либия
 


Началник отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия"
Аделина Кьосева
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 02 940 7688; факс: +359 02 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Либия

Мехмед Мюхтар
ул. "Княз Александър І" 12,
тел.: +359 2 940 76 52
факс +359 2 987 40 08

m.myuhtar@mi.government.bg

 

I. Търговско-икономически отношения между България и Либия

Дипломатическите отношения между Либия и България са установени на 30 юни 1963 г. В Триполи е открито българско посолство през 1966 г.

В близкото минало Либия заема важно място във външнотърговския стокообмен на България, от една страна като доставчик на петрол и от друга - като пазар за наши стоки и инженерингови услуги.

 

1. Стокообмен

(в млн. щ.д.)

Година

Износ

Внос

Стокообмен

Салдо

2007

2.7

3.1

5.8

-0.4

2008

22.3

11.0

33.3

11.3

2009

9.8

7.9

17.7

1.9

2010

39.4

3.2

42.6

36.2

2011

8.2

1.3

9.5

6.9

2012

41.4

0.0

41.4

41.4

2013

152.35

6.59

158.94

145.75

2014

182.55

93.59

276.14

88.96

2015

86.5

100.1

186.6

-13.6

2016

94.32

4.1

98.4

90.3

2017

66.65

7.41

74.06

59.24

2018

65.2

3.1

68.3

62.1

2019

72.7

0.006

72.7

72.6

2020

131.6

26.7

158.3

104.9

януари-юни 2021г. 100.6 1.8 102.4 98.8

Стокообменът ни с Либия в периода януари-юни 2021г. възлиза на 102,4 млн. щ.дол. от които износ 100,6 млн. щ.д. , и вносът 1.8 млн. щ.д.. Износът ни за Либия през периода основно се състои от: от пшеница и смес от пшеница и ръж; ечемик и хлебарски, тестени  сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули  от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти.

За сравнение, стокообменът ни с Либия през периода януари-юни 2020 г. възлиза на 57,2 млн. щ.д. от които износ 57,15 млн. щ.д., вносът е с 0,2 млн. щ.д..

За периода на 2020 г. ръст в стокообмена между двете страни от 118%, което се равнява на 158.3 млн. щ. д., като се отчита и ръста при българския износ (131.6 млн. щ. д. – около 81% ръст), както и значителен ръст при вноса от Либия – 26.7 млн. щ.д. Износът ни се гормира главно от пшеница и смес от пшеница и ръж; ечемик и хлебарски, тестени  сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули  от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти.

Водещи позиции в износа с Либия за 2020 г.

Износ от България

% от общия износ

Пшеница и смес от пшеница и ръж

33.9

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

31.6

Ечемик

14.7

 

В сравнение с 2018 г. през 2019 г. се отчита лек ръст в стокообмена между двете страни (72.7 млн. щ. д.), както и в българския износ (72.7 млн. щ. д.). Либийският внос достига голям спад, който възлиза на 0.006 млн. щ.д.

 

Водещи позиции в износа с Либия за 2019 г.

Износ от България

% от общия износ

Пшеница и смес от пшеница и ръж

53.8

Ечемик

15.5

Хлебарски, тестени  сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули  от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

5.5

Водещи позиции в стокообмена с Либия за 2018 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Либия

% от общия внос

Пшеница и смес от пшеница и ръж

53.0

Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо, нитро и нитрозопроизводни

78.2

Ечемик

26.2

Отпадъци и отломки от мед

21.7

Царевица

3.5

Пътнически автомобили и др.

0.1

Водещи позиции в стокообмена с Либия за 2017 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Либия

% от общия внос

Пшеница и смес от пшеница и ръж

69.9

Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо, нитро и нитрозопроизводни

91.1

Царевица

9.5

Отпадъци и отломки от мед

7.9

Ечемик

7.3

Пътнически автомобили и др.

През 2016 г. е налице спад в двустранния стокообмен и увеличение на българския износ. Основни пера в българския износ (94.32 млн. щ. д.) се явяват пшеницата, ечемикът и царевицата, а вносът в България e под 5 млн. щ. д. и се формира главно от ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо, нитро и нитрозопроизводни.

Водещи позиции в стокообмена с Либия за 2016 г.:

Износ от България

% от общия износ

Внос от Либия

% от общия внос

Пшеница и смес от пшеница и ръж

38.2

 

Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо, нитро и нитрозопроизводни

98.8

Ечемик

31.1

Пътнически автомобили и др.

1.0

Царевица

20.9През 2015 г. е налице спад в двустранния стокообмен. Основни пера в българския износ (86.5 млн. щ. д.) се явяват пшеницата и ечемикът, и тестените и бисквитeни продукти, а вносът в България от над 100 млн. щ. д. се формира главно от сурови нефтени масла.

Водещи позиции в стокообмена с Либия за 2015 г.:

Износ от България

% от общия износ

Внос от Либия

% от общия внос

Пшеница и смес от пшеница и ръж

65.39

 

Сурови нефтени масла

99.73

Ечемик

16.42

Оловни руди и техни концентрати

0.24

Хлебни, тестени, сладкарски или бисквитни продукти

5.13

Пътнически автомобили и др.

0.01

3. Инвестиции

По данни на БНБ размерът на преките чуждестранни инвестиции от Либия е минимален.

в млн. евро

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0.2

-0.2

0.0

0.0

-0.1

0.0

0.0

0.0

-0.1

0.0

0.3

0.1

4. Посещения и срещи

 • ХХI сесия на Смесената комисия се състоя в София през ноември 1999 г.
 • Поредна среща на финансовата подкомисия през октомври 2002 г., в Триполи.
 • България взе участие в организирания ежегодно панаир в Триполи през м. март 1996 г. , през април 2002 г. и през април 2003 г.
 • Официално посещение в Триполи (17-018 август 2002 г.) на заместник министър-председателя и министър на икономиката г-н Николай Василев, по време на което е подписан съвместен протокол.
 • Посещение в Триполи (30.11.-02.12.2003 г.) на Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството (съпредседател на СКИПТТС), по време на което е подписан Договор за стратегическо партньорство между "Техноекспортстрой" и либийската Национална инженерингова компания "НЕСКО".
 • Работно посещение в Триполи (23-24 април 2005 г.) на министъра на икономиката г-н Милко Ковачев. Постигната е договореност за провеждане на експертна среща в София през май 2005 г. и на ХХII сесия на СКИПТТС в Триполи през втората половина на 2005 г., и е поет ангажимент за възстановяване на Службата за търговско-икономически връзки към българското посолство в Триполи.
 • На 28.04.2005 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството предлага на либийската страна да организира между 25 и 27 май 2005 г. в София експертна подготвителна среща за ХХII сесия на Смесената комисия. Поради липса на отговор от Триполи до 19.05.2005 г., срещата е отложена.
 • Либийската страна отказва провеждането на експертната среща и в периода 28-30 септември 2005 г.
 • Прието е либийско предложение за експертна среща в София в периода 07-10 ноември 2005 г. с насрещно наше предложение ХХII Сесия на СКИПТТС да се проведе в Триполи най-рано 30 дни след приключване на експертната среща.
 • Въпреки уверенията на либийския посланик в София за провеждане на срещата в посочения срок, до 10 ноември 2005 г. либийската страна не изпрати никакво съобщение за формат на експертната група, дати на пристигане и т. н., с което инициативата бе провалена, без от либийска страна да постъпи каквото и да било обяснение.
 • На 19 юни 2006 г. либийската страна анулира и нова експертна среща, организирана по нейно предложение в София за 21 и 22 юни 2006 г.
 • През октомври, ноември и декември 2006 г. либийската страна неколкократно заявява готовност за провеждане на експертната среща в София, след което по различни причини променя предлаганата дата или анулира пристигането на експертната група.
 • В края на м. април 2010 г. либийската страна прави предложение българската страна да определи дати за свикване на 22-та сесия на СКИПТТС.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg