Литва
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, Варшава

с акредитация за Литва, Латвия и Естония
Йордан Драганчев
Biuro Radcy Handlowego, Ambasady Republiki Bulgarii
Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa, Poland
тел: +48 22 621 25 35;
факс: +48 22 625 59 89;
моб: +48 602 763 100;
e-mail: y.draganchev@mi.government.bg

https://www.facebook.com/BGEconOfficePL
https://twitter.com/@BGEconOfficePL
https://www.linkedin.com/in/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0

 

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул."Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Литва
Елвира Андрейчева
ул. "Княз Александър І"12
тел.: + 359 2 940 7751
e.andreicheva@mi.government.bg


Икономически отношения между България и Република Литва

1. Стокообмен (в млн. евро)

Година

Стокообмен

Промяна в %

Износ

Промяна в %

Внос

Промяна в %

Салдо

2011

67.514

29.45

26.445

13.0

41.069

42.77

-14.623

2012

82.214

21.8

35.265

33.5

46.949

14.8

-11.684

2013

83.053

1.1

42.496

20.5

40.557

-14.1

+1.940

2014

90.047

8.4

46.561

9.6

43.486

7.2

+3.074

2015

93.850

3.1

49.809

4.4

44.041

1.7

+5.768

2016

108.053

15.2

57.225

15.0

50.828

15.4

+6.396

2017

117.066

8.3

71.359

24.7

45.707

-10.1

+25.651

2018

141.479

20.9

75.665

6.0

65.814

44.0

+9.851

2019

147.388

4.2

72.556

-4.1

74.831

13.7

-2.274

2020

154.544

4.9

82.011

13.0

72.532

-3.1

9.478

2020-1-6

70.233

35.791

34.442

1.349

2021-1-6

83.364

18.7

40.930

14.4

42.434

23.2

-1.504

Източник: Министерство на икономиката

През първите шест месеца на 2021г. износът възлиза на 40.930 млн. евро и отблезява увеличение с 14.4% спрямо същия период за 2020г. Вносът е 42.434 млн. евро и отбелязва увеличение с 23.2% спрямо същия период за 2020г. Стокообменът възлиза на 83.364 млн. евро, бележи увеличение с 18.7%. Салдото е отрицателно и е в размер на 1.504 млн. евро.

През 2020г. износът възлиза на 82.011 млн. евро, отчита увеличение с 13.0%. Вносът е 72.532 млн. евро, отчита намаляване с 3.1%. Стокообменът възлиза на 154.544 млн. евро, отчита увеличаване с 4.9%. Салдото е положително и е в размер на 9.478 млн. евро.

2. Водещи стоки

Водещи стоки в българския износ през 2020 г.

 

КодMT

Описание

EUR'000

%

 

Общ износ през: 01-12/2020 г.

27 968 662,2

100,00

 

в т.ч. Литва

74 648,7

0,3

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

16 064.7

19.6

5601

Вати от текстилни материали и артикули от  тези  вати; текстилни влакна с дължина,  непревишаваща 5 mm  (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали

9 173.6

11.2

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

6 583.7

8.0

1905

Хлебарски, тестени  сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули  от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

4 271.9

5.2

3920

Други  плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали

2 652.3

3.2

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

2 216.5

2.7

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

2 083.8

2.5

8504

Електрически трансформатори, статични електрически  преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели

1 740.3

2.1

7604

Пръти и профили от алуминий

1 568.6

1.9

9405

Осветителни тела  (включително прожекторите) и техните  части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни  указателни табели и подобни артикули

1 098.0

1.3

5107

Прежди от камгарна вълна, непригодени за продажба на дребно

1 088.1

1.3

 

 

Водещи стоки в българския внос през 2020 г.

 

КодMT

Описание

EUR'000

%

 

Общ внос през: 01-12/2020 г.

30 729 996,9

100,00

 

в т.ч. Литва

72 532,7

0,2

2402

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна

12 458.9

17.2

9990

Служебен код 4 (SL)

4 854.8

6.7

0402

Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка  на  захар  или други подсладители

3 893.5

5.4

3907

Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други  полиестери  в първични форми

3 213.0

4.4

0405

Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване

2 043.0

2.8

8525

Предавателни апарати за радиотелефония, радиотелеграфия, радиоразпръскване или телевизия, дори с  вграден  приемателен  апарат  или апарат за записване или  за  възпроизвеждане на звук; телевизионни камери; апарати

1 842.1

2.5

8418

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с  електрическо или  друго  оборудване; топлинни помпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от  N 8415

1 460.6

2.0

9403

Други мебели и техните части

1 373.9

1.9

8516

Електрически бойлери и бързовари; електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата или за  подобни  приложения; електронагревателни апарати за фризьорски  цели  (например сешоари, апарати  за къдрене, маши за къдрене)

1 364.2

1.9

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

1 332.5

1.8

0406

Сирена и извара

1 306.2

1.8

3. Инвестиции

Литовски ПЧИ у нас в млн. евро

година

Млн. евро

2011

-14.7

2012

-114.8

2013

-24.6

2014

14.7

2015

5.9

2016

3.8

2017

-3.6

2018

0.4

2019

-5.0

2020

10.8

2021-Q1

-2.8

2021-Q2

-4.1

Източник: БНБ

По данни на БНБ към 01.07.2021г. общият размер на инвестициите от Литва в България възлиза на 120.6 млн. евро.

По данни на БНБ през 2020 г. общият размер на инвестициите от Литва в България възлиза на 128.0 млн. евро.

Една от големите вериги за бързооборотни стоки “Т-маркет” е литовска. Литовски инвестиции има и в сектора за зелена енергия, в недвижимите имоти. Една от последните литовски компании, стъпила на българския пазар, но с голям дял, предлага устройства, които преобразуват аналоговия телевизионен сигнал в цифров.

4. Туризъм

През м. март 2009 г. между държавните агенции по туризъм на двете страни е подписано споразумение за сътрудничество. То влиза в сила от 14 декември 2010 г.

През лятото има директни чартърни полети по линията Вилнюс-Варна. Повечето литовски туристи летуват на българското Черноморие. Другите най-посещавани градове са София, Пловдив и Велико Търново.

Брой туристи  по години

Година

Литовски туристи в България

% промяна

Български туристи в Литва

% промяна

2011

9 246

-8.3

435

-10.5

2012

8 608

-6.9

1 056

142.8

2013

9 377

8.9

1 682

59.3

2014

12 770

36.2

1 959

16.5

2015

10 855

-15.0

5 302

170.6

2016

22 601

108.2

4 889

-7.8

2017

29 888

32.2

11 484

135.0

2018

40 134

34.3

11 316

-1.5

2019

32 674

-18.6

8 693

-23.2

2020

5 365

-83.6

n/а*

n/а*

2021-1-6

3 159

+26.8

n/а**

n/а**

Източник: Министерство на туризма

През първите шест месеца на 2021 г. туристите от Естония у нас възлизат на 3 159 души, промяна с +26.8% спрямо същия период на 2020г.

През 2020 г. туристите от Естония у нас възлизат на 1 637 души, промяна с -83.6% спрямо същия период на 2019г.

* през 2020г. българските граждани са реализирали общо 3 973 009 пътувания в чужбина, но изследването по дестинации е прекратено.

** през периода януари-юни 2021г. българските граждани са реализирали общо 1 832 275 пътувания в чужбина, но изследването по дестинации е прекратено.

5. Договорно-правна основа

Споразумение за свободна търговия. Подписано на 8 май 2001 г. в София и влезе в сила от 1 март 2002 г. С влизането на Литва в ЕС се прилага споразумението между България и Общността.

Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите. Подписан на 21.11.2005 г. Ратифициран със закон на 15.03.2006 г., публикуван в ДВ бр.25/24.03.2006 г. В сила за Р България от 25.04.2006 г.

Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонение от облагане с данъци на доходите и имуществото. Ратифицирана със закон на 20.12.2006 г. – ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г. в сила от 27.12.2006 г.

Договори и съвместни органи в областта на транспорта:

Междуправителствена спогодба за международни автомобилни превози. Подписана на 7.03.1995 г. в София;

Българо-литовска комисия по международен автомобилен транспорт;

Спогодба за въздушни съобщения между и отвъд териториите на двете държави. През 1996 г. са разменени проекти на Спогодбата. Въпреки изразеното общо желание до момента преговори не са се състояли;

Междуправителствена спогодба за морско търговско корабоплаване. Българската страна е връчила проект на Спогодбата;

Междуправителствена спогодба за международен комбиниран превоз на товари. Изготвеният от страна на Министерството на транспорта и одобрен от МС проект беше връчен на литовската страна по време на официалната визита на министъра на външните работи в Литва през октомври 1999 г.

6. Събития

През лятото на 2010 г. в големите литовски вериги супермаркети бяха проведени акции за продажба на български велосипеди “Лидер”, а в края на годината се продаваха български модели малка механизация. През 2010 г. беше реализиран и туининг проект между Разплащателната агенция на Литва и ДФ “Земеделие” за създаване на електронна борса за покупко-продажба на млечни квоти.

 

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg