Люксембург
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Брюксел, с акредитация за Люксембург

Божидар Патинов

Address: Avenue Moscicki,7, 1180 Bruxelles
GSM: 00 32 471 36 32 65
Phone/Fax: 0032 2 280 34 63
e-mail:  b.patinov@mi.government.bg

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Люксембург
Кетя Манойлова
ул. "Княз Александър І"12
тел.: +359 2 940 7823;
k.manoilova@mi.government.bg

 

I. Икономически отношения между България и Люксембург

II. Бизнес компас

 

I. Икономическите отношения между България и Люксембург

1. Стокообмен (в млн. евро)

Двустранната търговия се отличава със сравнително ниски стойности, което очертават необходимостта от търсене на нови пазарни ниши за българските стоки.

Великото Херцогство Люксембург е страна-основател на ЕИО и член на Световната търговска организация. Посредством тези механизми за търговско-икономическо сътрудничество България може да разшири възможностите за пазарно присъствие, привличане на инвеститори и реализиране на съвместни проекти в рамките на Европейския съюз.

През 2020 г. износът за Люксембург възлиза на 15.3 млн. евро (17.8% ръст, в сравнение с 2019 г.), а вносът от Люксембург е 38.9 млн. евро -10.2% спад, спрямо 2019 г.,). Салдото е отрицателно и възлиза на -23.5 млн. евро. Стокообменът е спаднал с -3.8%, спрямо предходната 2019 г. и възлиза на 54.2 млн. евро.

Година

Износ

Ръст

Внос

Ръст

Салдо

Стокообмен

Ръст

млн. евро

%

млн. евро

%

млн. евро

млн. евро

%

2011

18.3

-10.3

14.4

9.1

-3.9

32.7

-2.7

2012

3.8

-79.2

20.8

44.4

-17

24.6

-24.8

2013

3.4

-10.5

47.3

127.4

-43.9

50.7

106.1

2014

2.6

-23.5

76.1

60.9

73.5

78.8

55.2

2015

5.4

107.7

79.7

3.9

-74.3

85.1

7.4

2016

6.1

13.7

87.3

9.5

-81.2

93.5

9.9

2017

9.3

52.5

92.3

5.7

-83.0

101.6

8.7

2018

11.2

20.4

50.3

-45.5

-39.1

61.5

-39.5

2019

13.0

16.3

43.3

-13.8

-30.3

56.4

-8.3

2020

15.3

17.8

38.9

-10.2

-23.5

54.2

-3.8

2020 1-6

8.4

 

16.8

 

-8.4

25.3

 

2021 1-6

14.2

68.5

27.2

61.3

-12.9

41.4

63.7

2. Водещи стоки

Водещи стоки в износа за Люксембург през 2020 г. са: електрическа енергия (41.65%), пътнически автомобили (15.73%), готови козметични продукти, гримове, препарати за поддържане на кожата, различни от  медикаментите (11.75%), резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (3.26%), електрически акумулатори (2.85%) и др.

Водещи стоки във вноса от Люксембург през 2020 г. са: профили от желязо или нелегирани стомани (19.90%), електрическа енергия (14.81%), електрически акумулатори, включително техните сепаратори (7.96%), машини и апарати за обработка на каучук или пластмаси (6.27%), плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани (5.70%), необработен калай (4.21%), захарни изделия (3.73%) и др.

Общ износ през: 01-12/2020 г.

27 968 662.2

100.00

0

в т.ч. Люксембург

15 348.9

0.1

1

2716

Електрическа енергия

4 100.0

26.7

2

3304

Готови козметични продукти, гримове, препарати за поддържане на кожата, различни  от  медикаментите, включително препаратите за предпазване от

4 080.3

26.6

3

6308

Асортименти, съставени от парчета от тъкани и от конци, дори с допълнения, за изпаботване на килими, на гоблени, на бродирани покривки за

1 218.4

7.9

4

8703

Пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства, предназначени за транспорт  на хора

1 056.2

6.9

5

6210

Облекла, конфекционирани  от продуктите от NN 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:

944.4

6.2

6

6307

Други конфекционирани  артикули, включително шаблоните за дрехи:

452.5

2.9

7

8507

Електрически акумулатори, включително техните  сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна  форма:

407.7

2.7

8

8700

[Автомобилни превозни средства, трактори, мотоциклети и велосипеди и други сухопътни превозни средства, техните части и принадлежности]

392.7

2.6

9

3401

Сапуни; повърхностноактивни органични продукти и препарати, употребявани като сапуни, на пръчки, парчета или калъпи, дори съдържащи сапун;

354.6

2.3

10

7309

Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали / с изключение на сгъстените или втечнени газове

231.4

1.5

По данни на МИ

Общ внос през: 01-12/2020 г.

30 729 996.9

100.00

0

в т.ч. Люксембург

38 889.5

0.1

1

7216

Профили от желязо или  от нелегирани стомани:

8 239.2

21.2

2

2716

Електрическа енергия

6 954.4

17.9

3

4011

Пневматични гуми от каучук, нови:

3 081.5

7.9

4

8507

Електрически акумулатори, включително техните  сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна  форма:

3 037.2

7.8

5

3304

Готови козметични продукти, гримове, препарати за поддържане на кожата, различни от медикаментите, включително препаратите за предпазване от слънце

2 910.7

7.5

6

3923

Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули; пластмасови  тапи, капаци, капсули и други

1 385.8

3.6

7

8477

Машини и апарати за обработка на каучук или пластмаси или за производство на продукти от тези материали, неупоменати, нито включени другаде

1 370.7

3.5

8

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006)

1 182.4

3.0

9

7010

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички, ампули и други съдове за транспорт  или амбалаж от стъкло; буркани за консерви от стъкло;

725.4

1.9

10

8422

Миялни машини за съдове; машини и устройства, служещи за почистване или изсушаване на бутилки или други съдове; машини и  устройства  за  пълнене

707.3

1.8

По данни на МИ

3. Инвестиции

През първо полугодие на 2021 г. нетните инвестиции от Люксембург са 427.7 млн. евро, (18.0 млн. евро през първо  и 409.7 млн. евро през второ тримесечие).

За 2020 г. потокът инвестиции от Люксембург е с положителна стойност, 977.7 млн. евро.

До края на 2020 г. чуждестранните инвестиции на Люксембург в България възлизат на 2292.0 млн. евро.

(Инвестиции в млн.евро):

година

стойност

2005

40.5

2006

-94.9

2007

176.5

2008

357.8

2009

-694.7

2010

-121.1

2011

200.0

2012

407.6

2013

85.8

2014

-141.3

2015

41.8

2016

-39.5

2017

-14.8

2018

-220.1

2019

98.2

2020

977.7

2021 1-6

427.7

Страните от Белго-Люксембургския икономически съюз поддържат смесени комисии единствено с Румъния и Русия.

През 2004 г. е учреден Белгийско–българско-люксембургски бизнес клуб, с основна цел подпомагане и стимулиране на икономическите и търговските връзки между трите страни. Понастоящем членове на бизнес клуба са 80 компании от различни сектори на икономиката.

4. Туризъм

Туристи от Люксембург в България в хил. бр.

година

Брой туристи

2011

1 991

2012

1 951

2013

4 281

2014

7 375

2015

7 339

2016

7 893

2017

7 577

2018

5 075

2019

4 519

2020

878

2021 1-6

337

За периода януари - юни 2021 г. българските граждани са реализирали общо 1 832 275 пътувания в чужбина, но изследването по дестинации е прекратено.

За периода януари - декември 2020 г. българските граждани са реализирали общо 3 973 009 пътувания в чужбина, но изследването по дестинации е прекратено.

5. Договорно-правна база

В най-ново време, основните документи, регламентиращи търговско-икономическите отношения, между двете страни, са:

  • Спогодба за насърчаване на инвестициите, в сила от 29.5.1991 г.
  • Спогодба за международен шосеен транспорт, в сила от септември 1990 г
  • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, в сила от март 1994 г.

 

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg