Малта
 

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Малта
Мария Бояджиева-Гунели
ул. "Княз Александър І"12
тел.: +359 2 940 4689;
m.boyadzhieva@mi.government.bg


Икономическите отношения между България и Малта

1. Стокообмен (в млн. евро)

Година

Износ

Ръст %

Внос

Ръст %

Стокообмен

Ръст %

Салдо

2011

31.2

495.2

13.5

-47.9

44.7

38.8

17.7

2012

11.1

-64.4

45.8

339.3

56.9

27.3

-34.7

2013

22.7

204.5

6.6

-85.9

29.4

-48.3

16.6

2014

37.9

66.9

71.0

1075.7

108.9

370.4

-33.2

2015

51.8

36.7

10.2

-85.6

62.0

-43.1

41.6

2016

37.4

-27.8

17.1

67.6

54.6

-11.9

20.3

2017

18.7

-50.0

38.2

123.2

56.9

4.3

-19.5

2018

20.9

11.8

119.3

212.3

140.3

146.6

-98.4

2019

22.3

6.6

25.2

-78.9

47.5

-66.1

-2.9

2020

24.0

7.8

30.6

21.3

54.6

15.0

-6.6

I-VI.2020

11.1

 

11.8

 

22.9

 

-0.7

I-VI.2021

12.6

14.2

5.4

-54.0

18.1

-21.0

7.2

Източник: МИ

През 2020 г.стокообменът с Малта бележи увеличение в размер на 15 % спрямо 2019 г., което се дължи в по-голяма степен на нарастване на вноса с 30.6%. Износът регистрира също увеличение в размер на около 8%. Салдото в двустранната търговия е отрицателно за България в размер на 6,6 млн. евро.

През първото полугодие на 2021г. се наблюдава леко увеличение на износа спрямо същия период на изминалата година и положително търговско салдо за България, което се дължи в голяма степен на спада при вноса.

2. Водещи стоки внос-износ

Водещи стоки в стокообмена на България с Малта за 2020 г. /хил.евро/

Код MT

Описание

EUR‘000

Общ износ през 2020 г.

27 968 662.2

в т.ч. Малта

23 996.1

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

4 282.3

3002

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни съставки, модифицирани имунологични продукти,

3 559.3

8516

Електрически бойлери и бързовари; електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата или за  подобни  приложения; електронагревателни апарати за фризьорски  цели  (например сешоари, апарати  за къдрене, маши за къдрене)

1 149.7

1005

Царевица:

1 108.2

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

1 079.3

8481

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително  редуцирвентили и термостатни вентили:

818.2

1108

Скорбяла и нишесте; инулин:

774.7

9930

Корабно и самолетно снабдяване 1 (SL)

672.8

8528

Приемателни телевизионни апарати, дори с вграден радиоприемник или апарат за  записване или възпроизвеждане на звук или образ; видеомонитори и видеопрожектори:

560.6

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки:

538.5

 

Код MT

Описание

EUR‘000

Общ внос през 2020 г.

30 729 996.9

в т.ч. Малта

30 590.2

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните  телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за  телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони:

9 639.7

8802

Други въздухоплавателни превозни средства (например хеликоптери, самолети); космически превозни средства  (включително спътниците) и ракетите им за изстрелване и подорбиталните въздухоплавателни  средства:

7 200.0

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

4 010.9

3826

[Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно]

3 049.1

3003

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от продукти, смесени помежду си, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, но непредставени под формата на дози, нито  пригодени за продажба на дребно:

2 943.2

8708

Части и принадлежности за автомобилни  превозни  средства от NN 8701 до 8705:

845.1

7404

Отпадъци и отломки от мед

828.4

1109

Глутен от пшеница, дори в идсушено състояние /АТК /

509.3

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти  и апарати,  включително апаратите  за сцинтиграфия и  другите  електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

285.8

8443

Печатарски машини  и устройства, включително печатарските машини, работещи с изхвърляне на мастило (ink-jet), различни от  посочените в N 8471;  спомагателни машини за печат:

192.5

Източник: МИ

3. Инвестиции

До 30.06.2021 г., малтийските инвестиции в България възлизат сумарно на 670,4 млн. евро. По данни на БНБ за 2020 г. инвестициите от Малта са отрицателни, на стойност -44.7 млн. евро.

Поток на преки чуждестранни инвестиции от Малта в България на базата на нетни транзакции (млн. евро)

2000

1.0

2001

3.0

2002

1.1

2003

7.4

2004

3.1

2005

5.6

2006

12.2

2007

242.3

2008

7.8

2009

-75.3

2010

17.1

2011

-43.7

2012

4.0

2013

59.6

2014

-30.3

2015

25.9

2016

-26.8

2017

129.8

2018

140.6

2019

-23.5

2020

-44.7

I-III.2021

36.9

IV-VI.2021

-14.4

Източник: БНБ

4. Туризъм

Посещението на малтийски туристи в България през последните години е както следва:

Малтийски туристи в България (данни от ГКПП):

Година

Брой

Ръст %

2011

3 202

-27.0

2012

3 756

-7.2

2013

2 443

-23.7

2014

1 799

-26.4

2015

2 228

23.8

2016

4 676

109.9

2017

3 719

-20,5

2018

4 590

23,4

2019

3 475

-24,3

2020

1 015

-70.8

I-VI.2021

417

-43.3

Източник: МТ

5. Договорно-правна база

Икономическите отношения между Република България и Република Малта се базират на следните споразумения:

  • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Малта за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука (обн., ДВ, бр. 60 от 18.06.2002 г., в сила от 23.01.2002 г.);
  • Договор между правителството на България и правителството на Малта за взаимно насърчаване и защита на инвестициите. Подписан на 12 юни 1984 г. в София;
  • Спогодба между правителството на България и правителството на Малта за избягване на двойното данъчно облагане. Подписана на 23 юли 1986 г. в София;
  • Договор за сътрудничество за хуманитарна помощ между Министерството на здравеопазването на Република България и Суверенния военен благотворителен орден на Св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта;
  • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Малта за полицейско сътрудничество.

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg