Междуведомствена комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение
 

Подробна информация за нормативната база в областта на експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба може да намерите на интернет страницата на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение.

Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката (съгласно Закона за експортен контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба):

  1. Разглежда заявления за издаване на разрешения за износ, внос, трансфер в Общността, транзит, превоз или брокерска сделка с продукти, свързани с отбраната (ПСО), и разрешения за износ, трансфер от територията на Република България за територията на друга държава от Общността, транзит или брокерска сделка с изделия и технологии с двойна употреба (ИТДУ);
  2. Изпълнява контролни функции в областта на експортния контрол на ПСО и ИТДУ;
  3. Разглежда заявления за издаване на удостоверения за извършване на дейности съгласно Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори;
  4. Изпълнява функциите на Национален орган по Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическото оръжие и  за неговото унищожаване.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg