Мерки за търговска защита, прилагани от трети страни
 

Практиката показва, че износителите от ЕС често се сблъскват с мерки за търговска защита, прилагани от трети страни, които за съжаление не винаги съответстват на правилата на Световната търговска организация. Необосновано въведените мерки за търговска защита несправедливо блокират достъпа на износителите от ЕС до пазарите на трети страни, поради което е необходимо негативният ефект на такива мерки да бъде минимизиран навсякъде, където е възможно.

Всеки износител, който е обект на мерки на търговската политика на трети страни има право да защитава своите интереси чрез участие в провежданите процедури по разследване.

Европейската комисия и компетентните национални органи участват  в провежданите от трети страни процедури, когато са засегнати интересите на компании от ЕС / съответната държава членка. Те наблюдават развитието на процедурите по разследване за въвеждане на мерки за търговска защита, започнати от страни извън ЕС; при необходимост изготвят коментари и ги представят на разследващите власти в съответната трета страна; оказват съдействие на засегнатите производители от ЕС.

Европейската комисия следи за стриктното спазване на международните търговски правила от страните, провеждащи процедури по разследване за въвеждане на мерки за търговска защита като при необходимост предприема мерки за премахване на нарушенията чрез процедурите за разрешаване на спорове (в рамките на СТО или сключените двустранни търговски споразумения) или други подходящи мерки;

По-подробна информация относно процедурите за въвеждане на мерки за търговска защита, провеждани от трети страни, правата на засегнатите заинтересовани лица, ролята на Европейската комисия и на националните администрации на държавите членки е налична в разработеното от Европейската комисия Ръководство за износителите от ЕС относно инструментите за търговска защита (на български език), а също и на интернет страницата на Генерална дирекция „Търговия“ на Европейската комисия.

Информация относно защитни, антидъмпингови или антисубсидийни мерки, въведени от страни извън Европейския съюз и относно текущи процедури, провеждани от тези страни може да бъде намерена ТУК.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg