Национален информационен център по Споразумението за техническите пречки пред търговията към Споразумението за СТО
 

Споразумение за техническите пречки пред търговията

Споразумението за техническите пречки пред търговията (СТПТ) е приложение към Споразумението за Световната търговска организация има за цел да гарантира, че техническите регламенти и стандарти, включително изискванията за опаковка, маркировка и етикетировка, и процедурите за оценяване на съответствието, няма да създават ненужни пречки пред международната търговия. Същевременно в СТПТ се признава, че никоя страна не трябва да бъде възпрепятствана да предприема мерки, необходими за осигуряване на качеството на нейния износ и за защита на живота и здравето на човека, на животните и опазване на околната среда.

В Споразумението за техническите пречки пред търговията се отчита приносът на международната стандартизация към трансфера на технологии от развитите към развиващите се страни, както и фактът, че определени страни могат да срещат специфични трудности при формулирането и прилагането на технически регламенти, стандарти и процедури за оценяване на съответствието, и поради тази причина е нужно да им бъде оказвана съответната помощ.

Дейност на Националния информационен център по Споразумението за техническите пречки пред търговията към Споразумението за Световната търговска организация

В изпълнение на задълженията на Република България като член на Световната търговска организация, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма изпълнява задълженията на Национален информационен център по Споразумението за техническите пречки пред търговията. В българското законодателство дейността и функционирането на Националния информационен център е уредено в чл. 6 на ПМС № 307/27.12.1996 г. за реда за координация и изпълнение на задълженията на Република България като член на Световната търговска организация.

Основните функции на Националния информационен център са отговаряне на всички основателни запитвания, както и предоставяне на информация и документи на членове на Световната търговска организация или техни заинтересовани физически и юридически лица, във връзка с:

  • всички стандарти и технически регламенти, приети или предложени на територията на Република България;
  • всички процедури за оценяване на съответствието, които се прилагат на територията на Република България;
  • членството и участието на Република България и на органи на централната власт и местното самоуправление в международни и регионални органи по стандартизация и системи за оценяване на съответствието, както и в двустранни и многостранни спогодби в обхвата на Споразумението за техническите пречки пред търговията;
  • мястото на публикуване на съобщения съгласно Споразумението за техническите пречки пред търговията;
  • местоположение на информационни центрове в Република България.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката