Национален иновационен фонд
 

Единадесета конкурсна сесия

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятие обявява Единадесета конкурсна сесия на Националния иновационен фонд по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания".

Кандидатите подават конкурсна документация от 17.08.2020 г. до 17,30 ч. на 17.09.2020 г.

Необходимата информация за кандидатстване и изпълнение на проектите може да бъде намерена на интернет страницата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

 


Десета конкурсна сесия

Със заповед на министъра на икономиката №РД-16-1154/21.06.2019 г. са утвърдени Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд - 2019.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия обявява Десета конкурсна сесия на Националния иновационен Фонд (обявление).

Оттук може да изтеглите:

Правила за управление на средствата на Националния иновационен фонд - 2019, Правилник за оценка на проектни предложения, Приложения към Правилника за оценка, Процедура за административно и финансово отчитане на проекти по Национален иновационен фонд, Правила Звено за контрол , Образец на типов договор и Документи за кандидатстване.

Управителният съвет на Националния иновационен фонд /НИФ/ взе решение за обявяване на Десета конкурсна сесия на НИФ. Кандидатите могат да подават конкурсна документация от 01.07.2019 г. до 17.30 ч. на 09.08.2019 г. включително.

Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ за компаниите и научните организации, които могат да кандидатстват с иновативни проекти е в размер до 500 000 лв. По настоящата сесия наличният финансов ресурс е 4.5 млн. лв. Основната цел на Националният иновационен Фонд е насърчаване на научноизследователската и развойната дейност за повишаване конкурентоспособността на предприятията.

„Основен приоритет за нашия екип бе да направим пълен преглед на методологията, по която са се провеждали предишните сесии и да направим всичко по силите си да ги подобрим", каза заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова и допълни, че в настоящата сесия се отваря кръгът на конкурентен принцип да се набират независими експерти. Зам.-министър Иванова посочи, че повече иновации означават и по-голям растеж за българската икономика.

Пряката цел на Фонда е да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти, инициирани и реализирани в предприятията, с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси.

Кандидатстването се координира и осъществява от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия /ИАНМСП/.

От днес 26 юни 2019 г. необходимата информация за кандидатстване и изпълнение на проектите може да бъде намерена на интернет страницата на ИАНМСП -www.sme.government.bg.

Поредната десета сесия на Фонда стартира с информационна кампания на 26 юни 2019 г. /сряда/, като представянето на Фонда по градове ще се проведе в периода 1 юли – 10 юли 2019 г.

Основната цел на Националният иновационен Фонд e да насърчава научно-изследователската и развойната дейност за повишаване конкурентоспособността на предприятията.

Пряката цел на Фонда е да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти, инициирани и реализирани в предприятията, с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси.
Администратор на държавната помощ е Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП).

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg