Националният съвет по антикорупционни политики (НСАП)
 

Отчет за изпълнение на Антикорупционния план на Министерството на икономиката за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.

Информация за изпълнение на Антикорупционния план на МИ за трето тримесечие 2021 г.

Отчет за изпълнение на Антикорупционен план на Министерство на икономиката за  2021г. за периода от 01.01.2021 – 30.06.2021г.

Информация за напредъка по изпълнение на антикорупционните мерки от АП 2021 за  първо тримесечие

Антикорупционен план на Министерството на икономиката за периода 01.01.2021 - 31.12.2021

Отчет за изпълнение на Антикорупционен план на Министерство на икономиката за  2020г. за периода от 01.01.2020 – 31.12.2020г.

Отчет за изпълнение на Антикорупционен план на Министерство на икономиката за  2019 г. за периода от 01.01.2019 – 31.12.2019 г.

Антикорупционен план на Министерството на икономиката за периода 01.01.2020 - 31.12.2020

Антикорупционен план на Министерството на икономиката за периода 01.01.2019 - 31.12.2019

Отчет за изпълнение на Антикорупционен план на Министерство на икономиката за 2019 г. за периода 01.01.2019-31.03.2019г.

Годишен отчет за изпълнение на Антикорупционен план на Министерството на икономиката за периода 01.01.2018 - 31.12.2018 г.

Отчет за изпълнение на Антикорупционен план на Министерството на икономиката за периода 01.01.2018 - 30.06.2018г.

Актуализиран Антикорупционен план на Министерството на икономиката за периода 01.01.2018г. - 31.12.2018г.

Отчет за изпълнение на Антикорупционен план на Министерство на икономиката за  2019 г. за периода от 01.01.2019 – 30.06.2019 г.

Отчет за изпълнение на Антикорупционен план на Министрество на икономиката за 2020 г. за периода от 01.01.2020 г.-30.06.2020 г.

 

 

 

Националният съвет по антикорупционни политики (НСАП) е създаден с Постановление № 136 на Министерски съвет от 29 май 2015 г.

Съгласно определението, съдържащо се в Гражданската конвенция за корупцията, корупция е "искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвенно, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поводението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава".

Ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител/и на Министерство на икономиката, може да попълните данните и да ги изпратите чрез електронната форма на НСАП към Министерския съвет.

Внасяне на сигнал или предложение към НСАП

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg