Нормативни и други документи
 

Дейнoстта на Инспектората се осъществява в съответствие със следните нормативни и административни актове:

 1. Закон за администрацията
 2. Закон за държавния служител
 3. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
 4. Административнопроцесуален кодекс
 5. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
 6. Устройствен правилник на Министерство на икономиката
 7. Вътрешни правила за дейността на Инспектората на Министерство на икономиката
 8. Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в Министерството на икономиката
 9. Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България    2015-2020 г.
 10. Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури в Министерството на икономиката
 11. Вътрешни правила за организацията при извършване на проверка на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване на конфликт на интереси в Министерството на икономиката

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg