Нормативни и други документи
 

Дейнoстта на Инспектората се осъществява в съответствие със следните нормативни и административни актове:

 1. Закон за администрацията
 2. Закон за държавния служител
 3. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
 4. Административнопроцесуален кодекс
 5. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
 6. Устройствен правилник на Министерство на икономиката и индустрията
 7. Вътрешни правила за дейността на Инспектората на Министерство на икономиката и индустрията
 8. Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България (2021 - 2027 г.)
 9. Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури
 10. Вътрешни правила за дейността на Инспектората по прилагането  на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  отпечатай тази страница
   
   


  Публикувай коментар

  In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

   
  Пишете ни
  Министерство на икономиката и индустрията
  ул. "Славянска" № 8
  ЕИК 177549105
  Тел.: +359 2 940 7001

  факс: +359 2 9872190; 02 9819970
   
  Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
  Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg