Отчети на МИ за 2021 г
 

Отчет за изпълнение на програмния бюджет на МИ за 2021 г.

Резюме на отчет на бюджет в програмен формат на МИ за 2021 г.

Справка за степента на изпълнение на ключовите индикатори за изпълнение и техните целеви стойности за 2021 г., включени в АСБП за периода 2021 - 2023 г. на МИ

Отчет за изпълнение на програмния бюджет на МИ за първото полугодие на 2021 г.

Резюме на отчет на бюджет в програмен формат на МИ за първото полугодие на 2021 г.

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката към 31.12.2021 г.

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката към 30.09.2021 г.

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката към 30.06.2021 г.

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката към 31.03.2021 г.

Отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки от Министерство на икономиката към 31.01.2021 г.

Отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки от Министерство на икономиката към 28.0.2021 г.

Отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки от Министерство на икономиката към 31.03.2021 г.

Отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки от Министерство на икономиката към 30.04.2021 г.

Отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки от Министерство на икономиката към 31.05.2021 г.

Отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки от Министерство на икономиката към 30.06.2021 г.

Отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки от Министерство на икономиката към 31.07.2021 г.

Отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки от Министерство на икономиката към 31.08.2021 г.

Отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки от Министерство на икономиката към 30.09.2021 г.

Отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки от Министерство на икономиката към 31.10.2021 г.

Отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки от Министерство на икономиката към 30.11.2021 г.

Отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки от Министерство на икономиката към 31.12.2021 г.

Касови отчети /ежемесечни/

 

Касови отчети /тримесечни/


ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2021 Г.
Одитен доклад за извършен финансов одит на ГФО за 2021 г. на МИ
Баланс на МИ за 2021 г.
Отчет за приходите и разходите на МИ за 2021 г.
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Министерство на икономиката към  31.12.2021 г. /total_cash_report/
Обяснителна записка за изпълнение на бюджета за 2021 г.
Обяснителна записка за изпълнение на други средства от Европейския съюз за 2021 г.
Обяснителна записка за изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ за 2021 г.
Обяснителна към баланса на МИ за 2021 г.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg