Отчети на Министерство на икономиката 2020 г.
 

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на МИ към 31.12.2020 г.

Резюме на отчет на бюджет в програмен формат на МИ за 2020 г.

Справка за степента на изпълнение на ключовите индикатори за изпълнение и техните целеви стойности за 2020 г., включени в АСБП за периода 2020 - 2022 г. на МИ

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на МИ към 30.06.2020 г.

Резюме на отчет на бюджет в програмен формат на МИ за първото полугодие на 2020 г.

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката към 31.12.2020 г.

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката към 30.09.2020 г.

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката към 30.06.2020 г.

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката към 31.03.2020 г.

Отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки от Министерство на икономиката към 31.12.2020 г.

Отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки от Министерство на икономиката към 30.11.2020 г.

Отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки от Министерство на икономиката към 31.10.2020 г.

Отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки от Министерство на икономиката към 30.09.2020 г.

Отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки от Министерство на икономиката към 31.08.2020 г.

Отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки от Министерство на икономиката към 31.07.2020 г.

Отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки от Министерство на икономиката към 30.06.2020 г.

Отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки от Министерство на икономиката към 31.05.2020 г.

Отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки от Министерство на икономиката към 30.04.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 29.2.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства отЕвропейския съюз на МИ към 29.2.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства, администрирани от Националния фонд на МИ към 29.2.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите иналичностите по сметките за чужди средства на МИ към 29.2.2020 г

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.3.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.3.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства, администрирани от Националния фонд на МИ към 31.3.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 31.3.2020 г

Баланс на МИ към 31.03.2020 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към31.03.2020 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.03.2020 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на средстваадминистрирани от Националния фонд на МИ към 31.03.2020 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на операциите иналичностите по сметките за чужди средства на МИ към 31.03.2020 г.

Обяснителна записка към тримесечен отчет за касовотоизпълнение на бюджета на МИ към 31.03.2020 г.

Обяснителна записка към тримесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.03.2020 г.

Обяснителна записка към тримесечен отчет за касовото изпълнениена средства администрирани от Националния фонд на МИ към 31.03.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 30.4.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 30.4.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства, администрирани от Националния фонд на МИ към 30.4.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 30.4.2020 г

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.5.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.5.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства, администрирани от Националния фонд на МИ към 31.5.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 31.5.2020 г

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 30.6.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 30.6.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства, администрирани от Националния фонд на МИ към 30.6.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 30.6.2020 г

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.7.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.7.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства, администрирани от Националния фонд на МИ към 31.7.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 31.7.2020 г

Баланс на МИ към 30.06.2020 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 30.06.2020 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 30.06.2020 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на средства, администрирани от Националния фонд на МИ към 30.06.2020 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 30.06.2020 г.

Обяснителна записка към тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 30.06.2020 г.

Обяснителна записка към тримесечен отчет за касовотоизпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 30.06.2020 г.

Обяснителна записка към тримесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 30.06.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.8.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.8.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства, администрирани от Националния фонд на МИ към 31.8.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 31.8.2020 г

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 30.09.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 30.09.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства, администрирани от Националния фонд на МИ към 30.09.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 30.09.2020 г.

Баланс на МИ към 30.09.2020 г.

 

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 30.09.2020 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 30.09.2020 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на средства, администрирани от Националния фонд на МИ към 30.09.2020 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 30.09.2020 г.

Обяснителна записка към тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 30.09.2020 г.

Обяснителна записка към тримесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 30.09.2020 г.

Обяснителна записка към тримесечен отчет за касовото изпълнениена средства администрирани от Националния фонд на МИ към 30.09.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.10.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.10.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства, администрирани от Националния фонд на МИ към 31.10.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 31.10.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 30.11.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 30.11.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства, администрирани от Националния фонд на МИ към 30.11.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 30.11.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.12.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.12.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства, администрирани от Националния фонд на МИ към 31.12.2020 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 31.12.2020 г.

 

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2020 Г.


•    Одитен доклад за извършен финансов одит на ГФО за 2020 г. на МИ
•    Баланс на МИ за 2020 г.
•    Отчет за приходите и разходите на МИ за 2020 г.
•   Отчети за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА към  31.12.2020 г. /total_cash_report/

•    Обяснителна записка за изпълнение на бюджета за 2020 г.
•   Обяснителна записка за изпълнение на други средства от Европейския съюз за 2020 г.
•    Обяснителна записка за изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ за 2020 г.
•    Обяснителна към баланса на МИ за 2020 г.


ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДП "УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ЯЗОВИРИ" ЗА 2020 Г.

•  Одитен доклад за извършен финансов одит на ГФО за 2020 г. на ДП"УСЯ"
•  Баланс на ДП"УСЯ" за 2020 г.
•  Отчет за приходите и разходите на ДП"УСЯ" за 2020 г.
•  Отчети за касовото изпълнение на бюджета на ДП"УСЯ" към  31.12.2020 г. /total_cash_report/
•  Обяснителна записка за изпълнение на бюджета и баланса на ДП"УСЯ" за 2020 г.


 

 

 

 

 

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg