Отчети на Министерството на икономиката и индустрията
 

 

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката и индустрията към 30.06.2022 г.

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката и индустрията към 31.03.2022 г.

 

Тримесечни отчети:

Баланс на МИИ към 31.03.2022 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИИ към 31.03.2022 г.

Тримесечен отчет за сметките за други средства от Европейския съюз на МИИ към 31.03.2022 г.

Тримесечен отчет за сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от НФ на МИИ към 31.03.2022 г.

Тримесечен отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИИ към 31.03.2022 г.

Обяснителна записка към изпълнението на бюджета

Обяснителна записка към изпълнението на средствата от ЕС, администрирани от НФ

Обяснителна записка към изпълнението на средствата от ЕС

 

Баланс на МИИ към 30.06.2022 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИИ към 30.06.2022 г.

Тримесечен отчет за сметките за други средства от Европейския съюз на МИИ към 30.06.2022 г.

Тримесечен отчет за сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от НФ на МИИ към 30.06.2022 г.

Тримесечен отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИИ към 30.06.2022 г.

Обяснителна записка към изпълнението на бюджета

Обяснителна записка към изпълнението на средствата от ЕС, администрирани от НФ

Обяснителна записка към изпълнението на средствата от ЕСЕжемесечни отчети:

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИИ към 31.01.2022 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИИ към 31.01.2022 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства, администрирани от Националния фонд на МИИ към 31.01.2022 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на икономиката и индустрията към 31.01.2022 г.
Обяснителна записка за извършените разходи от Министерство на икономиката и индустрията във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.01.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИИ към 28.02.2022 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИИ към 28.02.2022 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства, администрирани от Националния фонд на МИИ към 28.02.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на МИИ към 28.02.2022 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на икономиката и индустрията към 28.02.2022 г.
Обяснителна записка за извършените разходи от Министерство на икономиката и индустрията във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 28.02.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИИ към 31.03.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИИ към 31.03.2022 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства, администрирани от Националния фонд на МИИ към 31.03.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на МИИ към 31.03.2022 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на икономиката и индустрията към 31.03.2022 г.
Обяснителна записка за извършените разходи от Министерство на икономиката и индустрията във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.03.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИИ към 30.04.2022 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИИ към 30.04.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства, администрирани от Националния фонд на МИИ към 30.04.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на МИИ към 30.04.2022 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на икономиката и индустрията към 30.04.2022 г.
Обяснителна записка за извършените разходи от Министерство на икономиката и индустрията във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 30.04.2022 г.

 

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИИ към 31.05.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от ЕС на МИИ към 31.05.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства, администрирани от НФ на МИИ към 31.05.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на МИИ към 31.05.2022 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на икономиката и индустрията към 31.05.2022 г.
Обяснителна записка за извършените разходи от Министерство на икономиката и индустрията във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 31.05.2022 г.

 

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИИ към 30.06.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от ЕС на МИИ към 30.06.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства, администрирани от НФ на МИИ към 30.06.2022 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на МИИ към 30.06.2022 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на икономиката и индустрията към 30.06.2022 г.
Обяснителна записка за извършените разходи от Министерство на икономиката и индустрията във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки към 30.06.2022 г. отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg