Отговор на парламетарно питане от Цвета Караянчева и Недялко Славов - народни представители от ПГ ГЕРБ
 

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, господин Славов, госпожо Караянчева! На 6 юли 2012 г. Хидроенергийна компания "Горна Арда" – съвместно дружество на Националната електрическа компания и ЕВH, Австрия, сключи договор за разработване на идеен проект за хидроенергийна каскада "Горна Арда" с швейцарската компания "Stucky". Компанията беше избрана чрез конкурс. В момента проектантът приключва работата по концептуалния проект, като се очаква той да бъде представен за одобрение в началото на месец февруари 2013 г. – в рамките на няколко седмици.

Следващият етап от работата на проектантите е изготвянето на идеен проект, който се очаква да бъде завършен през месец април 2013 г. – след два месеца и половина. Идейният проект е основа за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и подготовката на подробен устройствен план.

При първоначалното стартиране на проекта "Горна Арда" в края на 90-те години на ХХ век е извършено обследване на въздействието върху околната среда. Дадените препоръки за оптимизиране плана за строителство са отчетени от инвеститора. В резултат на новата разработка се очаква да бъде минимизирано влиянието на проекта върху околната среда в района на изграждане, попадащо в областите Смолян и Кърджали. Инвеститорът нееднократно е заявил, че разчита при изграждането на каскадата да се включат активно фирми от региона, което в голяма степен да подпомогне местната икономика. Обективен е големият интерес на жителите на областите Смолян и Кърджали, както са основателни очакванията им той да обезпечи трудовата заетост не само в периода на изграждането, но и след това – чрез възможности за развитие на различни туристически съпътстващи ги дейности в региона.

Очакванията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма са реализацията на проекта да започне в  най-кратки срокове, обусловени от законовите изисквания, необходими при изграждане на един толкова мащабен проект.

Държа да уточня, че в заданието за проектиране е включено и разработване на проекта за язовир "Мадан". Държавата чрез НЕК е инвестирала в извършването на проектантски подготвителни работи, необходими за реализацията на хидровъзел "Мадан" като първи етап от каскада "Горна Арда". Акционерът в хидроенергийната компания ЕВН е поел задължението да възстанови тези разходи, което е още едно доказателство, че язовир "Мадан" е неразделна част от проекта. НЕК е възлагала проектни дейности и оценка на въздействието върху околната среда при старта на проекта за каскада "Горна Арда", значителна част от които могат да бъдат използвани на настоящия етап, с което да се намали времето за проектна подготовка – това е изключително важно. Както беше предварително заявено, очаквам строителството на каскадата да започне в рамките на около една година. Началото на строителството е обвързано с положителната оценка на въздействие върху околната среда, за която ще се използват всички налични към момента данни, за да се съкрати срокът за околната среда.

Окончателно решение за схемата, по която ще се изгражда каскадата с два или с три хидровъзела, може да бъде взета след съответното решение на Висш експертен екологичен съвет, проведен в Министерството на околната среда и водите, както и в съответствие с технико-икономическите показатели, които ще се получат от възложения идеен проект. Окончателното решение ще позволи изготвянето на подробен устройствен план, придобиване на необходимите терени и разрешение за строеж, след което може да се даде начало на строителството.

Уверенията на инвеститора са, че към настоящия момент Хидроенергийна компания "Горна Арда" среща подкрепата и съдействието на органите на изпълнителната и местната власт, имащи отношение към подготовката и изпълнението на проекта. В зависимост от приетата схема за изграждане на каскадата, срокът за изпълнение на хидровъзел "Ардино" е в рамките на три години и половина до пет години.

Тук искам да направя едно много важно уточнение. В края на миналата година на едно от последните заседания на Министерския съвет бе даден национален приоритет на проекта "Горна Арда", с което държавата направи още една крачка да улесни инвеститора в процедурите по сервитути, закупуване на земи и по процедури за ОВОС и проектиране. Благодаря Ви.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg