Пакистан
 

Началник отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия"
Аделина Кьосева
ул."Княз Александър І" 12
тел: +359 2 940 7688; факс:+359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Пакистан:

Екатерина Топтанова
ул. "Княз Александър І" 12,
тел.: +359 2 940 7798; факс: +359 2 987 4008
e.toptanova@mi.government.bg

Tърговско – икономически отношения между Република България и Ислямска Република Пакистан

1. Стокообмен

Динамика на стокообмена между България и Пакистан, млн. щ.д.

Година

Износ

Внос

Стокообмен

Салдо

2007

10.3

6.1

16.4

4.2

2008

114.4

15.8

130.2

98.6

2009

36.3

10.8

47.1

25.5

2010

9.1

10.9

20.0

-1.8

2011

8.7

19.2

27.9

-10.5

2012

15.8

14.7

30.5

1.1

2013

25.4

14.0

39.4

11.4

2014

14.7

20.5

35.2

-5.8

2015

13.8

16.2

30.0

-2.4

2016

13.9

15.8

29.7

-1.9

2017

15.9

21.1

37.0

-5.2

2018

16.3

20.8

37.1

-4,5

2019

15.3

30.9

46.2

-15.6

2020

27.2

35.9

63.1

-8.7

2021

93.2

43.4

136.6

49.8

Водещи позиции в стокообмена с Пакистан през 2021 г.

Износ от България

 

% от общия износ

Внос от Пакистан

 

% от общия внос

Пшеница и смес от пшеница и ръж

80.8

Спално бельо, покривки и  кърпи за маса, за тоалет или за кухня

32.3

Дрехи и артикули, употребявани

3.2

Памучни тъкани, съдържащи тегловно най-малко  85% памук, с тегло, непревишаващо 200 g/m2

10.4

Крафтхартии и крафткартони

3.0

Полиацетали, поликарбонати и други  полиестери  в първични форми

7.8

Зеленчуци със сухи бобови чушки

3.0

Памучни тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85% памук, с тегло, превишаващо 200 g/m2

6.4

Двигатели

2.2

Памучни тъкани, съдържащи тегловно по-малко от 85% памук, смесени предимно или само със синтетични  или изкуствени влакна, с тегло, непревишаващо 200 g/m2

5.2

Помпи за течности

1.6

Сурови и необработени тютюни

5.1

Идентифициран потенциал за разширяване на българския износ за огромния пакистански пазар на храни, като българско кисело мляко, слънчогледово олио, консервирани плодове и зеленчуци, зърнени храни, както и продукти на машиностроенето и по-конкретно машини за хранително-вкусовата промишленост и селскостопанска техника, медикаменти и субстанции.

1.  ИНВЕСТИЦИИ

По данни на БНБ, в края на 2021 г. общо инвестираните средства (с натрупване) от Пакистан у нас са в размер на 1.7 млн. евро.

2.  ДОГОВОРНО-ПРАВНА БАЗА

7 април 2021 г., подписано в София, Споразумение за създаване на Смесен бизнес съвет между Българската търговско-промишлена палата и Федерация на търговско-промишлените палати на Пакистан.

21 май 2019 г., подписана в Исламабад, Спогодба между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите. Ратифицирана със закон, приет от 44-то Народно събрание на 23 януари 2020 г. -ДВ, бр. 10 от 2020г., в сила от 20 февруари 2020 г.

23 юни 2015 г., подписан в София, Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и Агенцията за развитие на малките и средни предприятия на Пакистан;

23 юни 2015 г., подписано в София, Споразумение за сътрудничество между Българската търговско-промишлена палата и Федерацията на търговско-промишлените палати на Пакистан;

23 юни 2015 г., подписан в София, Меморандум за сътрудничество между Аграрен университет - Пловдив и Аграрен университет – Файсалабад.

19 януари 2011 г., подписано в Исламабад, Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Пакистан. Утвърдено с РМС № 410/10.06.2011г.

12 февруари 2002, подписан в София, Договор между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Пакистан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите. Одобрен с Решение на МС № 268/26.04.2002г., ратифициран от НС на 14.06.2002г. (обн. ДВ бр. 62 от 2002г.). В сила от 26 октомври 2005г.

27 май 1998 г., подписано в Исламабад, Споразумение за сътрудничество между търговско-промишлените палати на България и Пакистан.

3.   МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ

Първата учредителна сесия на българо-пакистанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество бе проведена 22-23 юни 2015 г. в гр. София. По време на сесията бяха идентифицирани възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество в областта на търговията и инвестициите, селското стопанство, туризма, информационните технологии и съобщенията, транспорта, науката и образованието, културата и др. Българската делегация за сесията бе ръководена от г-н Любен Петров, заместник-министър на икономиката, a пакистанската делегация – от г-н Омар Хамид Хан, заместник-секретар на Департамента по икономическите въпроси към Министерството на финансите, приходите, икономическите въпроси, статистиката и приватизацията на Пакистан. Подписан бе Протокол от Първата учредителна сесия на Смесената комисия, в който са набелязани конкретни мерки и насоки за бъдещо сътрудничество.

По време на сесията бяха подписани и двустранни споразумения, които разширяват договорно-правната рамка: меморандум между агенциите за МСП, меморандум между търговско-промишлените палати и меморандум между аграрните университети в Пловдив и Файсалабад. Проведен бе и двустранен бизнес форум.

В периода 18-21 май 2019 г. в Исламабад бе проведена Втората сесия на българо-пакистанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество. Българската делегация за сесията бе ръководена от г-жа Лилия Иванова, заместник-министър на икономиката, a пакистанската делегация – от г-н Нур Ахмед, секретар на Департамента по икономическите въпроси към Министерството на финансите, приходите, икономическите въпроси, статистиката и приватизацията на Пакистан. Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество в перспективни области, като търговия, транспорт, селското стопанство, информационните технологии и др.

Подписан бе Протокол от втората сесия. По време на сесията бе подписана и междуправителствена Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане.

4.  ПОСЕЩЕНИЯ И СРЕЩИ

ü  м. май 2019 г. - посещение на 10 членна българска делегация, ръководена от заместник-министър Лилия Иванова за провеждане на Втората българо-пакистанска междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество в гр. Исламабад, Ислямска република Пакистан.

ü  м. февруари 2019 г. – среща на заместник-министъра на икономиката г-н Александър Манолев с представители на бизнеса от Пакистан и Китай.

ü  м. юни 2015 г. – посещение на 7-членна пакистанска официална делегация, ръководена, заедно с бизнес делегация, за провеждане на Първата учредителна сесия на българо-пакистанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество и съпътстващ бизнес форум.

ü  м. април 2010 г. – посещение на 17-членна пакистанска търговска делегация от гр. Гуджрат за провеждане на съвместен бизнес-форум с Българската търговско-промишлена палата;

 

 

 


 

 

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg