Перу
 

Началник отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия"
Аделина Кьосева
ул."Княз Александър І" 12
тел: +359 02 940 7688; факс: +359 02 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Перу
Ивайло Стоев
ул. "Княз Александър І" 12,
тел.: +359 2 940 7821, факс: +359 2 9874008
i.stoev@mi.government.bg

СПРАВКА
ЗА
ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА ПЕРУ

1. ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

На 18 април 1969 г. България и Перу установяват дипломатически отношения и разкриват посолства в София и в Лима.

Перу е президентска република, като президента е държавен и правителствен ръководител. Перуанската икономика нарасна средно с 5,6% годишно от 2009-13 г. със стабилен обменен курс и ниска инфлация. Този ръст се дължи отчасти на високите международни цени за износа на Перу за метали и минерали, които представляват 55% от общия износ на страната. Растежът се понижи от 2014 г. до 2017 г. поради по-слабите световни цени за тези ресурси. Настоящият президент на Перу – Педро Пабло КУКСИНСКИ се фокусира върху икономическите реформи и политиките на свободния пазар, насочени към увеличаване на инвестициите в Перу. Минното производство се увеличи значително през 2016-17 г., което помогна на Перу да достигне един от най-високите темпове на растеж на БВП в Латинска Америка.

Страната е член на Световната търговска организация, Общността на народите от Андите, както и асоцииран член на Меркосур.

2. СТОКООБМЕН

/млн. щ.д./

Година

Износ

Внос

Стокообмен

Салдо

2005

22,5

106,9

129,4

-84,4

2006

30,2

170,0

200,2

-139,8

2007

25,6

181,8

207,4

-156,2

2008

19

272,4

291,4

-253,4

2009

1,1

151,3

152,4

-150,2

2010

6,2

297,6

303,8

-291,4

2011

3,11

92,34

95,45

-89,23

2012

4,173

105,929

110,132

-101,786

2013

8,50

12,96

21,46

-4,46

2014

4,98

35,62

40,60

-3,64

2015

3,35

23,27

26,62

-19,92

2016

6,01

25,84

31,85

-19,83

2017

10,53

27,34

37,87

-16,81

2018

18,48

48,84

67,32

-30,36

2019

15,78

25,51

41,29

-9,73

I-VI 2020 3,13 171,74 174,87 -168,61

През първите шест месеца на 2020 г. стокообменът на страната ни с Перу възлиза на 174.87 млн. щ.д. спрямо 9.56 млн. щ.д. през същия период на 2019 г. – увеличение от 1729%, което се дължи на регистрирания ръст във вноса на медни руди и техните концентрати и цинкови руди и техните концентрати.

През 2019 г. данните на митническата статистика показват, че двустранният стокообмен между България и Перу отбелязва спад от -38.67% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 41.29 млн. щ.д.

Българският износ за Перу спада с -15% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 15.78 млн. щ.д. Вносът от Перу също бележи спад от -47.77% до 25.51 млн. щ.д.

Водещи стоки в стокообмена с Перу през 2019 г.

Износ от България

%

Внос от Перу

%

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

35.32

Цинкови руди и техните концентрати

59.34

Артикули за  колективни  игри

22.00

Кафе

23.00

Медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти и апарати

11.86

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни

6.40

Електрически трансформатори

4.47

Сулфати

5.23

Съдове за сгъстени или втечнени газове

3.99

Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули

1.36

През 2018 г. данните на митническата статистика показват, че двустранният стокообмен между България и Перу се увеличава с 77.77% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 67.32 млн. щ.д.

Българският износ за Перу отбелязва ръст от 75.50% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 18.48 млн. щ.д., което се дължи на регистрирания ръст в износа на интегрални схеми и електронни микрокомплекти, носители, изготвени за записване на звук или за аналогични записвания и други. Вносът от Перу също бележи ръст от 78.64% до 48.84 млн. щ.д.

Водещи стоки в стокообмена с Перу през 2018 г.

Износ от България

%

Внос от Перу

%

Артикули за  колективни  игри

33.11

Цинкови руди и техните концентрати

65.92

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

26.36

Медни руди и техните концентрати

23.21

Носители, изготвени за записване на звук или за аналогични записвания

12.09

Кафе

8.24

Медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти и апарати

8.56

Елда, просо и семе за птици

1.03

Електрически трансформатори

4.21

Багрилни вещества от растителен или животински произход

0.31

3. ИНВЕСТИЦИИ

Регистрираните в България инвестиции от страните от Латинска Америка са незначителни, в т.ч. и от Перу. За периода 2014 г. – 2019 г. потокът на ПЧИ от Перу възлиза на -2.8 млн. евро.

4. СМЕСЕНА КОМИСИЯ

Понастоящем няма функционираща Междуправителствена комисия. Последната сесия на създадената 1975 г. Смесена комисия за икономическо, техническо и научно сътрудничество е проведена през 1983 г. в Лима.

5. ДОГОВОРНО-ПРАВНА БАЗА

Договорно-правната база с Перу е приведена в пълно съответствие с изискванията на Европейския съюз, поради което са денонсирани редица подписани споразумения. Спогодбата за икономическо сътрудничество с Перу от 1971 г. е окончателно денонсирана, като перуанската страна е приела това да бъде от 04.03.2008 г.

6. ПОСЕЩЕНИЯ И СРЕЩИ

Двустранните контакти са ограничени след като Република Перу закри посолството си в София на 30.11.2003 г. За Република България отговаря перуанската дипломатическа мисия в Атина.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg