Писмен отговор на въпрос от народния представител г-жа Надя Клисурска-Жекова
 

ЧРЕЗ

Г-ЖА ЦВЕТА  КАРАЯНЧЕВА

Председател на 44-то

Народно събрание

ДО

Г-ЖА НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА

Народен представител

от ПГ „БСП за България“

 

На Ваш изх.№ 054-06-993/04.11.2020 г.

 

 

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС

ОТНОСНО: Мярката за български микро-, малки и средни предприятия,

която минава през „Българска банка за развитие“ АД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КЛИСУРСКА,

С Решение на Министерския съвет № 310 от 7 май 2020 г. бе одобрена Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и епидемията от СOVID-19 (Програмата). Програмата е възложена за изпълнение на „Българска банка за развитие“ АД, като ангажиментът й е да гарантира предоставени от търговските банки кредити на техни клиенти – МСП, които изпитват ликвидни затруднения, поради епидемията от COVID-19. Бюджетът на Програмата е в размер на 500 млн. лв. В изпълнение на Програмата са подписани финансови споразумения с 8 търговски банки.

По информация на „ББР“ АД, към 06.11.2020 г. Банката е гарантирала 823 броя кредити за 107 765 353 лева, в полза на 772 МСП.

Мярката е отворена за всички сектори на икономиката. Към момента най-голям дял, по отношение на размер на потвърдени за гарантиране кредити се пада на силно засегнати от епидемията сектори - търговия, преработваща промишленост, хотелиерство и ресторантьорство, транспорт.

„ББР“ АД не разполага с информация колко предприятия са кандидатствали по Програмата, тъй като предприятията са клиенти на търговските банки-партньори и кандидатстването става единствено при тях. Важно е и уточнението, че едно предприятие може да кандидатства в колкото банки прецени, да оттегля исканията си по всяко време, както и да получи кредит от повече от една банка-партньор, разбира се в рамките на максимум 300 000 лева. Оттам идва и разликата между броя на кредитите и броя на МСП, получили кредитиране.

Въпреки това, като се отчитат обективно ефектът и темпът на полезен ефект на Програмата, няма съмнение, че кандидатствалите предприятия са повече от тези, които получават одобрението на финансиращите търговски банки–партньори по Програмата.

В тази връзка се направи анализ на текущата ефективност на мярката, който най-общо доведе до извода за необходимост от повече баланс между интересите на изпитващите финансови затруднения предприятия и поемащите пряк риск от финансирането им търговски банки. Иницииран бе маркет тест (допитване до всички членове на Асоциацията на търговските банки в България) с цел получаването на обратна връзка, относно подобряването на параметрите на Програмата и на ефективността на банките при работа с нея.

Благодарение на обратната връзка от страна на финансовите посредници по мярката, както и на получената от „ББР“ АД институционална подкрепа, Програмата е с обновени параметри, одобрени с Решение на Министерски съвет № 797 от 04.11.2020 г.

С цитираното Решение Правителството измени свое Решение № 310 от 7 май 2020 г. и одобри промени в Програмата, основните сред които са:

- удължаване на срока за кандидатстване - до 23.06.2021 г.;

- удължаване на срока за включване на кредити в Гарантирания портфейл - до 30.06.2021г.;

- разширяване обхвата на предприятията – потенциални кредитополучатели;

- увеличаване на максималния размер на кредитите;

- увеличаване интензитета на защита, която „ББР“ АД предоставя чрез осигуряваното по Програмата гаранционното покритие (от 30 % на 50 % скача Лимита на плащане по гаранциите, при потенциална загуба за „ББР“ АД от 500 млн. лева);

- облекчаване на условията за оценка на риска от кандидатстващите предприятия в затруднение;

- релаксиране на условията за предявяване на гаранции и други.

 

Тъй като чрез мярката се предоставя държавна помощ, за имплементиране на обновените условия се очаква и положителното решение на Европейската комисия.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката