План за действие "Предприемачество 2020 - България"
 

План за действие "Предприемачество 2020 - България", приет с Протокол №46 от 11 Ноември 2015 г. на Министерския съвет

  • С приемането на Плана за действие „Предприемачество 2020-България“ и предложените мерки в изпълнение на препоръките на ЕК до 2020 г., страната ни се ангажира в дългосрочен план в провежданата от Министерството на икономиката политика за насърчаване и създаване на нови предприятия.
  • Мерките в Плана за действие "Предприемачество 2020 - България", може да видите тук.
  • Министърът на икономиката координира изпълнението на Плана за действие "Предприемачество 2020 - България". Компетентните органи, отговарящи за прилагането на мерките, до 1-ви март докладват за изпълнението на мерки за предходната година.

Отчет за Плана за действие "Предприемачество 2020 - България" за 2015 г.

  • Виж Отчета по Плана за действие "Предприемачество 2020 - България" за 2015 г. тук и приложението.

Мерките от  Плана за действие за "Предприемачество 2020 - България" включват следното:

  • Област на действие №1 - "Образование и обучение в предприемачество в подкрепа на растежа и създаването на нови предприятия". Тук са включени 15 мерки. Те са свързани с въвеждане на програми за формиране на предприемачески умения в училищата, актуализиране на програми за предприемачество в сферата на професионалното образование, в университетите, в средните училища, насърчаване на предприемачеството сред младите хора, обучение на предприемачи в областта на селското и горското стопанство и т.н.
  • Област на действие №2 - "По-добро административно и законодателната среда за бизнес предприемачи и подкрепа в решаващия етап от жизнения цикъл". Тук са включени 10 мерки. Те са свързани с програмите за финансиране на стартиращи предприемачи - млади земеделски производители в земеделието, подкрепа за пилотни проекти за разработване на нови продукти чрез клъстерите в земеделието, подкрепа за стартиращи предприемачи студенти, подкрепа за растежа на предприятията чрез насърчаване използването на ИКТ и подкрепа чрез финансови инструменти. В този стълб е включена и мярка за намаляване на времето, необходимо за получаване на лицензии и разрешителни.
  • Област на действие №3 - "Укрепване на предприемаческата култура в Европа за растежа на едно ново поколение от предприемачи". Тук са включени 6 мерки. Те са свързани с насърчаване и популяризиране на предприемачеството в България, разработване на стратегия за насърчаване на женското предприемачество, подкрепа за мрежа от жени предприемачи, подкрепа за заетост на хората, които се грижат за деца и други зависими членове на семейството, създаване на механизъм  за обмен на опита и уменията на по-възрастните предприемачи към нови предприемачи и насърчаване на предприемачеството за безработни младежи под 29 години.

Работна група по приемането на План за действие за "Предприемачество 2020 - България"

  • Планът за действие "Предприемачество 2020 – България" е разработен в резултат на създадена междуведомствена работна група с инициираща институция  Министерство на икономиката.
  • Членовете на работната група бяха представители на водещи институции, отговорни за политиките в областта на предприемачеството - Министерство на икономиката, Министерство на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Министерството на земеделието и храните, Министерство на правосъдието и Министерството на младежта и спорта. В работната група бяха включени представители на работодателските организации и организациите на жените предприемачи в страната.
  • След като бяха обобщени всички получени мнения и коментари от общо 46 препоръки на ЕК в три области на действие, в Плана се включиха 31 мерки в отговор на 20 препоръки.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката