Политика на Европейския съюз за осигуряване на достъп до пазари
 

Бариерите пред търговията в глобалната икономика са много разнообразни и включват  мерки като: тарифни бариери, тежки митнически процедури, технически регулации и стандарти, злоупотреби при прилагането на изисквания, касаещи санитарните и фитосанитарни мерки, ограничаване на достъпа до суровини, неефективна защита на правата върху интелектуалната собственост, бариери пред търговията с услуги, рестриктивни правила в областта на държавните поръчки, прилагане на антидъмпингови мерки, несъответстващи на правилата в рамките на Световната търговска организация, нерегламентирано използване на държавни помощи и субсидии и др.

Политиката на Европейския съюз за достъп до пазари има потенциал да генерира реални икономически ползи за държавите - членки на Европейския съюз и бизнеса като допринесе за създаването на растеж и работни места в Европа. Ефективността на  политиката на ЕС за преодоляване на търговски бариери и за осигуряване на достъп до пазарите на трети страни, се обуславя от прилагането на следните принципи:

  • Систематичен подход и тясно сътрудничество между Европейската комисия, държавите - членки и бизнеса с цел идентифициране и премахване на бариерите в търговията, които срещат европейските износители.
  • Правилно съчетаване на инструментите на търговска политика на многостранна и двустранна основа, които да бъдат използвани за гарантирането на достъп до пазара.
  • Изпълнение на задачите по приоритети с цел по-добро и по-целенасочено използване на ресурсите.
  • Усъвършенстване на базата данни за достъп до пазара с цел по-прозрачно и ефективно предоставяне на информация за бизнеса. От 13 октомври 2020г. Базата данни за достъп до пазара бе интегрирана в новия портал Access2Markets.

По-подробна информация относно политиката на ЕС за осигуряване на достъпа до пазарите е налична на интернет-страницата на ГД Търговия на ЕК.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg