Полша
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, Варшава

с акредитация за Литва, Латвия и Естония
Biuro Radcy Handlowego, Ambasady Republiki Bulgarii
Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa, Poland
Йордан Драганчев
тел: +48 22 621 25 35;
факс: +48 22 625 59 89;
моб: +48 602 763 100;
e-mail: y.draganchev@mi.government.bg

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Полша
Емил Тепавичаров
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 9407610
e.tepavicharov@mi.government.bg

 

I. Икономически отношения между Република България и Република Полша

II. Бизнес компас

 

I. Икономически отношения между Република България и Полша

1. Стокообмен

(в млн. евро)

Година

Стокообмен

Ръст

%

Износ

Ръст

%

Внос

Ръст

%

Салдо

2011

807.921

20.51

360.325

34.96

447.595

10.91

-87.27

2012

922.264

14.1

363.186

0.8

559.077

25.0

-195.891

2013

1 134.954

23.1

404.246

11.3

730.708

31

-326.462

2014

1 162.178

2.4

453.775

12.3

708.403

-3.1

-254.628

2015

1 351.725

16.4

529.207

16.68

822.518

16.11

-293.312

2016

1 642.208


585.793


1056.416


-470.623

2017

1 722.308

4.8

629.778

7.2

1092.530

3.4

-462.752

2018

1721.099

-0.1

651.418

3.4

1069.680

-2.1

-418.261

2019

1793,73

4,2

646,32

-0,8

1147,41

7,3

-501,09

1-9 м. 2019

1311.597


471.064


840.532


-369.468

1-9 м. 2020

1313.548

0.1

497.412

5.6

816.136

-2.9

-318.724

През първите девет месеца на 2020 г. износът е 497.412 млн. евро, това е 10. място и увеличение с 5.6%. Вносът е 816.136 млн. евро, това е 10. място и спад от 2.9%. Общият стокообмен възлиза на 1313.548 млн. евро, като има незначителен ръст от 0.1%, а салдото е отрицателно с -318.724 млн. евро.

 

През 2019 г. износът възлиза на 646,317 млн. евро, това е 13. място и спад с -0,8%. Вносът е 1147,408 млн. евро, това е 11. място и увеличение със 7,3%. Стокообменът е 1793,726 млн. евро, ръст от 4.2% и дял от 2.8% от целия ни стокообмен за периода. Салдото е отрицателно с –501,091 млн. евро.

Като цяло стокообменът се характеризира със стабилни нива при постоянни стокови групи и позиции, и с устойчив растеж през последните години.

 

2. Водещи стоки

Водещи стоки в износа за 2019 г.

Код

MT

Описание

EUR'000

%


Общ износ през: 01-12/2019 г.

29 856 064,76

100,0


в т. ч. Полша

646 317,64

2,16

7407

Пръти и профили от мед

36 000,89

5,57

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

24 099,38

3,73

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006)

23 610,97

3,65

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

18 719,16

2,90

9401

Столове и седалки (с изключение на тези от N 9402)

18 424,33

2,85

8538

Части, предназначени  за  уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

17 524,11

2,71

4016

Други изделия от невтвърден  вулканизиран каучук

15 037,25

2,33

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази  информация, неупоменати, нито включени другаде

13 274,31

2,05

1905

Хлебарски, тестени  сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни

12 929,72

2,00

3920

Други  плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали

12 524,34

1,94

 

Водещи стоки във вноса за 2019 г.

Код

MT

Описание

EUR'000

%


Общ внос през: 01-12/2019 г.

33 303 353,44

100,0


в т. ч. Полша

1 147 408,94

3,45

3826

Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно

60 959,17

5,31

0207

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от N 0105, пресни, охладени или замразени

50 774,50

4,43

8603

Мотриси и моторни платформи, различни от тези от N 8604

39 096,52

3,41

9403

Други мебели и техните части

36 675,22

3,20

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

35 348,66

3,08

2402

Пури, пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна

30 839,11

2,69

9990

Служебен код 4 (SL) – Снабдяване на кораби и самолети

23 380,25

2,04

8708

Части и принадлежности за автомобилни  превозни  средства от NN 8701 до 8705

17 995,62

1,57

0406

Сирена и извара

17 828,15

1,55

9950

Служебен код (SL)

16 711,66

1,46

Съществуват възможности за подобряване на съществуващата стокова структура на стокообмена, чрез увеличаване дела на изнасяните от нас:

  • вина и вермути;
  • медикаменти;
  • замразени плодове и зеленчуци;
  • доматен концентрат.

Стоки с потенциал за реализация :

  • манганова  руда;
  • бентонит и перлит;
  • калцинирана сода;
  • билки;
  • бяло саламурено сирене.

 

 

3. Инвестиции

По данни на БНБ към края на септември 2020 г. преките полски инвестиции в България са в размер от 272.3 млн. евро.

През 2017 г. те са 19.8 млн. евро. През 2018 г. полските ПЧИ у нас са 16.6 млн. евро.

През  2019 г. полските ПЧИ у нас са 42.1 млн. евро по предварителните данни на БНБ.

През първите три месеца на 2020 г. те са отрицателни с -1.7 млн. евро, през второто тримесечие са 5.4 млн. евро, а през третото тримесечие са 0.2 млн. евро.

Полски ПЧИ в млн. евро

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 *

50.7

4.8

36.2

-15.6

18.3

9.0

11.9

11.3

-14.0

19.8

16.6

42.1

Източник: БНБ, нетни транзакции *Данните са предварителни

Полските инвеститори проявяват интерес към инвестиции в енергетиката (топлоелектрически централи) и в малки и средни предприятия.

4. Туризъм

Полски туристи посетили България

Година

Брой туристи

Изменение спрямо предходна година в%

2011

247 012

-2,7

2012

241 954

-2.8

2013

236 028

-2.4

2014

252 503

7.0

2015

260 622

3.2

2016

365 824

40.4

2017

394 082

7.7

2018

425 239

7.9

2019

420 980

-1.0

1-5 м. 2020

21 556

-59.2

През първите пет месеца на 2020 г. полските туристи у нас са 21 556 души, това е 12. място (6. място в ЕС), има спад от 59% или с 31 227  души. Статистическото изследване за броя българи, пътували по държави за периода временно е прекратено, поради ограниченията, наложени от правителствата заради пандемията.

През 2019 г. полските туристи у нас са 420 980 души, това е 9. място (5. място в ЕС) и лек спад от 1% или с 4259 души. Българските туристи посетили Полша за този период са 76 144, това е 14. място и увеличение с 3.1% или със 2295 души.

През 2018 г. полските туристи у нас са 425 239 души, това е 7. място (4. място в ЕС) и увеличение със 7.9% или с 31 157 души. Българските туристи посетили Полша за същия период са 73 849 души, това е 14. място и увеличение с 10.5% или с 7 013 души.

През 2017 г. полските туристи у нас са 394 082 души, 8. място (4. място в ЕС след Гърция, Румъния и Германия) и увеличение със 7.7% или с 28 258 души. Българските туристи в Полша през 2017 г. са 66 836 души, това е 14. място и увеличение с 36.2% или със 17 765 души.

През 2016 г. полските туристи у нас са  365 824 души, това е 8. място (4. място в ЕС след Румъния, Гърция и Германия и пред Великобритания) и рекордно увеличение с 40.4% или 105 202 души. Българските туристи в Полша за същия период са 49 071 души, това е 14. място и увеличение с 48.4% или с 15 998 души повече.

 

5. Договорно-правна база

5.1. Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане. Подписана през м. април 1994 г.

5.2. Спогодба за взаимно насърчаване и защита на инвестициите. Подписана през м. април 1994 г.

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката