Португалия
 

Министерство на икономиката и индустрията


Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Португалия
Антоанета Христова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7693
a.hristova@mi.government.bg

 

Икономическите отношения между България и Португалия

1. Стокообмен (в млн. €)

Година

Стокообмен

ръст %

Износ

ръст %

Внос

ръст %

Салдо

2015

150.5

-3.9

94.7

-9.1

55.8

6.4

38.8

2016

150.3

-0.1

102.6

8.4

47.7

-14.6

54.9

2017

170.4

13.4

117.7

14.7

52.7

10.5

64.9

2018

186.6

9.5

99.5

-15.5

87.1

65.2

12.3

2019

249.7

33.9

157.3

58.2

92.4

6.0

64.9

2020

169.1

-32.3

103.5

-34.2

65.5

-29.0

38.0

2021

250,0

47,8

128,3

23,9

121,6

85,5

6,7

* по данни на МИИ

В периода януари-декември 2021 г. стокообменът между България и Португалия се е увеличил с 47,8% в сравнение със същия период на 2020 г. и е в размер на 250 млн. евро. Износът към Португалия се е увеличил с 23,9% и е в размер на 128,3 млн. евро. Вносът се е увеличил с 85,5% и е в размер на 121,6 млн. евро. Салдото е положително (6,7 млн. евро). Португалия заема 37 място по отношение на износа и 40 място по отношение на вноса.

В периода януари-декември 2020 г. стокообменът между България и Португалия е намалял с 32.3% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 169.1 млн. евро. Износът към Португалия е намалял с 34.2% и е в размер на 103.5 млн. евро. Вносът е намалял с 29% и е в размер на 65.5 млн. евро. Салдото е положително (38 млн. евро). Португалия заема 37-мо място по отношение на износа и 46-то място по отношение на вноса.

2. Водещи стоки внос-износ

Структурата на стокообмена ни с Португалия е ограничена и почти не се променя през последните години. Износът ни за Португалия включва главно суровини и стоки с ниска степен на преработка. Вносът от Португалия също не предлага разнообразие.

Водещи стоки в износа на България за Португалия през 2021 г.

КодMT

Описание

EUR'000

%

Общ износ през: 01-12/2021 г.

34 866 879

100,0

в т.ч. Португалия

128 387

0,4

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж

23 318

18,2

1205

Семена от репица или рапида, дори натрошени

10 594

8,3

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции

6 360

5,0

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

5 932

4,6

8537

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции NN 8535 или 8536 за управление или електрическо разпределение

5 408

4,2

7409

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm

4 861

3,8

8708

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705

3 596

2,8

3917

Пластмасови тръби и маркучи и техните принадлежности (например свръзки, колена, муфи)

3 227

2,5

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или 3006)

3 181

2,5

4009

Маркучи от вулканизиран каучук, дори с принадлежности (например свръзки, колена, муфи)

2 709

2,1

Водещи стоки във вноса на България от Португалия през 2021 г.

КодMT

Описание

EUR'000

%

Общ внос през: 01-12/2021 г.

39 224 462

100,0

в т.ч. Португалия

121 658

0,3

2603

Медни руди и техните концентрати

30 243

24,9

3826

Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно

9 955

8,2

8544

Жици, кабели и други изолирани електрически проводници, снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна

8 583

7,1

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

7 796

6,4

8475

Машини за сглобяване на електрически или електронни лампи, тръби или вентили или лампи за светкавици, които имат стъклена обвивка; машини за производство или за гореща обработка на стъкло или изделия от стъкло

6 165

5,1

2941

Антибиотици

3 806

3,1

7324

Хигиенни или тоалетни артикули и техните части, от чугун, желязо или стомана

2 700

2,2

8428

Други машини и устройства за повдигане, товарене, разтоварване или пренасяне на товари (напр. асансьори, ескалатори, транспортьори, въжени линии)

2 635

2,2

8714

Части и принадлежности  за превозните средства от NN 8711 до 8713

2 618

2,2

3808

Инсектициди, отрови за гризачи, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства и други

2 559

2,1

3. Инвестиции

По данни на БНБ сумарните преки чуждестранни инвестиции от Португалия в България към 01.01.2022 г. възлизат на 5,9 млн. евро.

Преките чуждестранни инвестиции от Португалия в България през 2021 г. са отрицателни -0,5 млн. евро.

Португалия е с икономика на средно европейско ниво. Сред добре развитите отрасли са селско стопанство, риболов и хранителна индустрия, информационни и комуникационни технологии, производство на енергия от ВЕИ, автомобилостроене, текстилна и обувна промишленост, химическа промишленост, производство на корк и изделия от корк, туризъм и др.

България следва да привлече интереса на португалските инвеститори в области като туризма и хотелиерството (главно алтернативните форми на туризъм, допълнителните туристически услуги и съпътстващите туризма индустрии), услугите, строителството и изграждането на инфраструктурни проекти, телекомуникациите, селското стопанство (основно лозарство) и др.

4. Туризъм

година

в България

промяна %

в Португалия

промяна %

2016

10 115

+1.1

20 051

+42.9

2017

16 297

+61.1

20 030

-0.1

2018

16166

-0.8

20126

0.5

2019

18300

+13.2

19685

-2.2

2020

3765

-79,4

n/a*

 

2021

7671

+103.7

n/a*

 

През 2021 г. България е била посетена от 7671 португалски граждани, наблюдава се ръст от 103,7% в сравнение с 2020 г.

През 2021 г. българските граждани са реализирали общо 5 182 042 пътувания в чужбина, но изследването по дестинации за повечето месеци е прекратено.

5. Договорно-правна база

  • Дългосрочна търговска спогодба от 11.02.1975, с РМС 196/7.4.06 в процедура на прекратяване, изпратена Нота на МВнР №54-00-17/26.04.06 до п-во на Португалия;
  • Дългосрочна спогодба за икономическо, промишлено и научно-техническо сътрудничество от 23.10.1975, с РМС 196/7.4.06 е в процедура на прекратяване, изпратена Нота на МВнР №54-00-17/26.04.06 до п-во на Португалия;
  • Спогодба за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписана през май 1993 г. и ратифицирана от българска страна.
  • Договор за избягване на двойното данъчно облагане, подписан на 15 юни 1995 г. и ратифициран от двете страни;
  • Спогодба между република България и португалската република за взаимно наемане на работа на техните граждани, подписана на 26 септември 2002 г., по време на посещението на португалския президент Жоржи Сампайо в България (в сила от края на 2003 г.);
  • Споразумение за сътрудничество между Асоциация на малките и средни предприятия на Португалия и ИАНМСП на РБ, подписана на 31.03.2008 г.

6. Събития

В периода 11-13 април 2022 г. се проведе официално посещение на президента на Република България г-н Румен Радев в Португалската република.

В средата на м. юни 2015 г. на официално посещение в България бе президентът на Португалия г-н Анибал Каваку Силва, който бе придружаван от министъра на икономиката г-н Антонио Пиреш де Лима и бизнес делегация. По време на визитата се проведе бизнес форум, в който участваха над 70 фирми от двете страни. Учредена бе и смесена Българо-португалска търговска камара, чиято основна задача е да спомогне за установяването на контакти и ползотворни връзки между българския и португалския бизнес.

 

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg