Преглед на функционирането на дейностите по надзор на пазара
 

Целта на Регламент (ЕО) № 765/2008 за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 е да гарантира ефективното функциониране на Единния европейски пазар и при изпълнение на задълженията на държавите членки на ЕС да осигурява свободното движение на стоки. Регламентът предвижда рамка за надзора на пазара на продукти, за да се гарантира, че тези продукти отговарят на изискванията, осигуряващи високо ниво на защита на обществените интереси, както и рамка за осъществяване на контрол на продуктите от трети държави.

Във връзка с изискването на разпоредбата на чл. 18, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 765/2008, всяка държава членка следва периодично да прави преглед и да оценява изпълнението на дейностите си по надзор на пазара. Тези прегледи следва да се извършват най-малко веднъж на четири години и резултатите им следва да се съобщават на другите държави членки и на Европейската комисия.

Имайки предвид, че Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилага от 1 януари 2010 г., първите резултати от тези прегледи и оценки следва да бъдат съобщени в рамките на 2014 г.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката